Konstrukční služby – vývoj ultrafiltračních jednotek

Ještě před pár měsíci jsme si pokládali otázku, jestli lidstvo dokáže čelit zejména klimatickým změnám s výrazným dopadem na ubývající zdroje kvalitní vody pro potřeby lidí i hospodářské činnosti. Problematika sucha a nedostatku vody byla slyšet ze všech stran a pro většinu vrcholných představitelů bylo toto téma opravdu klíčovou záležitostí k řešení v následujících měsících a letech.

Dnešní svět se však zahalil do roušek a respirátorů a většina lidí i firem akutně řeší zajištění nebo výrobu těchto nezbytných pomůcek z důvodu probíhající koronavirové pandemie. Je to zcela logické! O to důležitější je dnes zdůraznit, že nedostatek vody a sucho bude i na pozadí pandemie dále ohrožovat naše životní prostředí a ekonomiku. Proto je naší povinností ochránit a uchovat dostatek čisté a zdravotně nezávadné vody.

Ve srovnání s některými vyspělými státy (Jižní Korea, Singapure, Izrael, USA, Německo atd.), máme výrazně méně aplikovány moderní filtrační technologie na bázi membrán pro úpravu a recyklaci vody. A právě membrány a membránové procesy, které jsou přirozenou součástí všech buněk, tedy i buněk našeho těla, již dlouhodobě nabízí efektivní a enviromentální přístup k odstranění všech nežádoucích složek z vody, tedy nerozpuštěných částic, solí, bakterií, virů a ostatních nebezpečných mikro-polutantů.

S naším obchodním partnerem, společností New Water Group s.r.o. (www.newwatergroup.cz), která se profesionálně věnuje vývoji, výrobě a dodávkám inteligentních membránových systémů pro úpravu a recyklaci vody, konstrukčně spolupracujeme například na vývoji kompletní řady modulárních ultrafiltračních jednotek. Pro vlastní konstrukci využíváme Solid Edge s modulem Xpress Route.

Důvodů, proč podporujeme právě ultrafiltraci (UF), je více:

  • UF představuje novou generaci filtrace s řádově vyšší účinností, než je možné dosáhnout konvenční media filtrací
  • UF efektivně odstraňuje bakterie a viry
  • UF vytváří společně s dalšími desinfekčními technologiemi tzv. multi-barierový přístup zvyšující bezpečnost technologie
  • UF zachovává všechny původní požadované složky vody včetně organoleptických vlastností
  • UF má výrazně menší požadavky na prostor než media filtry
  • UF membrány jsou při správném návrhu a provozu málo náchylné k zanášení
  • Spolehlivý provoz a dlouhá živostnost UF membrán

Spojením správného technologického návrhu a inteligentního řízení s unikátní konstrukcí vzniklo mimořádné řešení modulární ultrafiltrace (UF) jak v rámovém, tak v kontejnerovém provedení. Navíc kombinací UF s konvenčními procesy nebo s dalšími membránovými procesy (nanofiltrace-NF, reverzní osmóza-RO, elektrodialýza apod.) je zhodnocen UF potenciál do tzv. integrovaných celků málo-dopadových nebo bezodpadových technologií. Tyto komplexní technologie lze použít pro celou řadu průmyslových a komerčních aplikací (výroba pitné vody, výroba technologické a užitkové vody, recyklace odpadních vod, recyklace bazénových vod, náhrada média filtrů apod.). 

cs_CZCzech