Společnost HSI com s. r. o. se v oblasti účelové podpory podílí na řešení projektů od různých poskytovatelů. 

Mezi aktuální projekty řešené v současné době patří: