Terciální dočištění odpadních vod

Společnost HSI com s.r.o. je zapojena do projektu: Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklaci odtoků ČOV.

FW – TREND,  PID: FW03010226, Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

cs_CZCzech