Prezentacija kompanije HSI com. s. r. o. (d.o.o.)

V rámci podnikatelské mise prezidenta České republiky do Srbska jsme prezentovali společnost HSI com jako potenciálního exportéra, kdy jsme představili a nabídli naše produkty a služby.

Kompanija HSI com s.r.o. (d.o.o) je osnovana u jesen 1993. godine. Osnovana je na bazi iskustva i znanja računarske tehnologije koje su osnivači stekli tokom svog dugogodišnjeg rada na Čehoslovačkim železnicama. Ključni trenutak u poslovanju kompanije bio je uspostavljanje kontakta sa američkom kompanijom Intergraph (koja je sada član Hexagon grupe); to partnerstvo još uvek traje.

Na softverskim tehnologijama GeoMedia kompanije Intergraph nastala je koncepcija uspešnog geografskog informacionog sistema za uređivanje i korišćenje mrežne infrastrukture. Ovaj Project GIS neprekidno aktuelizujemo i dopunjujemo sa sve više novih aplikacija kako bi odgovarao modernim trendovima kompjuterske tehnike i legislativi koja se u tom smislu razvija. Sada se koristi kod dve desetine vodovodnih kompanija u čitavoj Češkoj dok interes pokazuju i strane vodovodne kompanije.

Project GIS oblikuje i vizualizuje vodovodnu infrastrukturu, pojednostavljuje evidenciju objekata na mrežama, zamenjuje papirnu dokumentaciju i crtanje u kartama pa se i time stalno aktualizuje. Povećava efikasnost rada i održavanja celokupne infrastrukture vodovodne kompanije i pojednostavljuje aktivnosti u prinudnim situacijama. Ubrzava i delimično automatizuje građevinarsko-upravni postupak. Nudi dodatne informacije i drugim upraviteljima mreža ili zemljišnih podataka.

Radovi na sistemu Project GIS kao i potrebe klijenata podstakli su nas da razvijemo
uspešan sistem za elektronsko arhiviranje e-ARSYS u sistemu za upravljanje elektronskom dokumentacijom e-SD. Primenom gore pomenutih sistema kompanija dobija kompletan alat za dokumentaciju menadžmenta koji evidentira i upravlja kruženjem dokumentacije, njihovim kreiranjem pa sve do finalnog arhiviranja.

Sistemi e-ARSYS i e-SD se koriste kod vodovodnih kompanija i pokazali su se kao
uspešni, npr. u primeni kod gradskih zajednica, magistrata, energetskih kompanija kao i kod upravitelja stambenog fonda. Koristi se takođe i kod upravljanja komercijalno-pravnim poslovima, sve do evidencije i arhiviranja tehničke dokumentacije.

Saradnja sa firmom Intergraph imala je za našu firmu još jedan ključni rezultat. Od
1996. godine mi smo, kao partner, počeli da učestvujemo i u prodaji i podršci sistema Solid Edge za konstrukciju (CAD sistemi) u mašinstvu. Danas ovaj sistem razvija firma Siemens.

Segment industrijskog softvera, kome pripada i spomenuti Solid Edge, koji sadrži sve faze životnog ciklusa proizvoda, predstavlja vrlo važan deo delatnosti naše kompanije. U saradnji sa našim poslovnim partnerom, kompanijom AKSIOM TECH s.r.o., distribuiramo i podržavamo celokupan portfelj Simensovih softverskih tehnologija. Koriste se za digitalizaciju proizvodnih procesa (od razvoja i dizajna proizvoda preko pripreme proizvodnje pa do automatizacije proizvodnje i robotizacije uključujući i servis). Ceo ovaj proces povećava efikasnost proizvodnje, a naša kompanija njime podržava proizvodne firme kako bi ostvarile viziju četvrte industrijske revolucije (Industry 4.0). Prezentacija kompanije HSI com. s. r. o. (d.o.o.)

Kompanija HSI com s.r.o. je u proteklih 25 godina stvorila veliki krug stalnih klijenata. Zaista, više volimo dugoročnu saradnju nego jednokratne dobitke kao proizvod beskompromisne
komercijale. Kod većine naših klijenata poslovni odnosi su kasnije prerasli i u lična  poznanstva i prijateljstva.

cs_CZCzech