Novinky v GeoMedia 2023

S novou verzí GeoMedia 2023 (16.8) přichází celá řada vylepšení a oprav.

Velkou novinkou je podpora hydrodynamického modelování, včetně standardních funkcí jako jsou výpočty průtočného profilu, schematizace průtočného profilu, výpočet rozměrů a zahloubení, výpočty úrovní hladin, kumulace toků, hledání povodí a další, které byly do této doby spíše doménou ArcGISu. GeoMedia umí vypočítat průtoky pro hydrologickou analýzu jak ve variantě bez digitálního výškového modelu, tak s vymezením povodí a dat průtoku. Nad připravenými daty lze spouštět libovolný počet analytických modelů.

Rozšíření se dočkala také paleta dostupných souřadnicových formátů (EPSG), které byly updatovány z verze 9.8.15 na verzi 10.081 EPSG Geodesy Datasetu. Byla přidána podpora pro přibližně 500 nových kódů EPSG a také 46 nových záznamů transformace dat.

Nástroj Database Utilities nyní nabízí tlačítko Vytvořit tabulky metadat AFM, které poskytuje další pohodlný a konzistentní způsob přípravy databáze s infrastrukturou nezbytnou pro snadnou migraci dat mezi různými databázemi. Činnosti, které dříve vyžadovaly znalosti databázisty, nyní lze provést jednoduchých způsobem pomocí tohoto nástroje. Tato funkce je povolena pouze v případě, že je nainstalován GeoMedia Transportation Manager, a je dostupná pouze pro ty typy databází, které GeoMedia Transportation Manager podporuje – Access, Oracle, Oracle LTT, SQL Server a SQL Server Spatial.

Příjemnou uživatelskou změnou je podpora Drag-and-Drop napříč vstupními funkcemi GeoMedia.

Vylepšení se dočkala také komponenta GeoMedia PDF, která umožňuje vytvářet interaktivní PDF soubory dle požadavků uživatele. Jednoduchým způsobem se vyberou zdroje dat, nadefinují jejich případné omezení a provede se export do PDF.

Export do AutoCAD nyní podporuje také verzi 2018. Zajímavostí je, že verze GeoMedia 2023 je poslední verzí, ve které bude možné provádět exporty do AutoCAD verzí R14, 2000, 2004, 2007, 2010 and 2013. Touto verzí podpora těchto formátů končí.

Významnou novinkou je také nativní podpora 3D zobrazení nově také bez nutnosti pořídit si GeoMedia 3D. V rámci GeoMedia 2023 byla využita API LuciadCPillar, které umožňuje jednoduše přepínat mezi 2D a 3D scénou v rámci mapového okna GeoMedia.

Svět 3D vylepšil své možnosti také v oblasti mračen bodů. V nabídce Start je k dispozici nový nástroj Construct HSPC. Tento nástroj vytvoří výstupní soubor Hexagon Smart Point Cloud (HSPC) ze zdrojových souborů LAS/LAZ. Výstupní HSPC soubory mohou být vloženy do skladu nebo připojeny přímo do aplikace GeoMedia 2023.

A jako tečka na závěr je jistě dobrá zpráva, že nová verze obsahuje více jak 200 opravených chyb.

cs_CZCzech