Společnost HSI com, s. r. o., Plzeň vznikla v září 1993. Jde o společnost s výhradně českým kapitálem, úspěšně působící na trhu informačních technologií

HSI com s.r.o. se zabývá vývojem aplikačního CAD software, dále je zaměřena na komplexní ICT obsluhu zákazníků, především v oblasti GIS a CAx aplikací a implementaci systémů DMS. Společnost HSI com, s. r. o., Plzeň byla do 30.6.2010 dceřinou společností firmy HSI, s. r. o., Praha.

HSI com s.. r. o., Plzeň je autorizovaným partnerem firmy Hexagon Safety & Infrastructure (dříve INTERGRAPH) pro podporu zákazníků při nasazení geografických informačních systémů, partnerem firmy AXIOM TECH s.r.o ze Zlína, kteří se specializují na dodávky CAx/PLM technologií a partnerem firmy Siemens PLM Software pro dodávky jejich CAx a PLM systémů.

Od roku 1999 HSI com rozšiřuje své služby o implementaci elektronických archivačních systémů. V roce 2002 dokončila vývoj vlastních produktů pro elektronickou archivaci dokumentů e-ARSYS, pro elektronickou správu dokumentů e-SD a v roce 2009 pro práci s datovými schránkami e-Schránka.

V prvních letech existence společnosti, kdy jsme byli tři společníci fyzické osoby a jedna právnická osoba, jsme se zabývali především obchodem s výpočetní technikou, programovým vybavením a speciálními periferiemi. Již po několika letech jsme pochopili, že pro existenci stabilní společnosti je nevyhnutelné, orientovat se na služby a jejich přidanou hodnotu. A to jak služby doprovázející nastartovaný obchod (servis, či školení), tak i služby v podobě vývoje vlastního SW. To se nám, troufáme si říct dařilo a stále daří. Zhruba od roku 2000 je tak většina tržeb spojena s dodávkami vlastních služeb.

Služby byly nabízeny nejprve v oblasti servisu výpočetní techniky, budování komunikačních a datových sítí, až následně jsme se posunuli do oblasti vývoje SW a implementace informačních systémů. A to jak v podobě geografických informačních systémů, tak i v oblastech dokument managementu, či v oblasti podpory prodeje sw pro konstrukci ve strojírenství.

V roce 2011 došlo ke změně vlastnických poměrů, kdy jsme odkoupili obchodní podíl naší mateřské společnosti HSI spol s.r.o. a začali jsme fungovat jako samostatná společnost, bez vazeb na mateřskou organizaci.

Uvedené činnosti podporujeme doposud a díky jim, jsme si vybudovali nejen tým vlastních specialistů, ale i poměrně rozsáhlou rodinu stálých zákazníků. Snažili jsme vždy sledovat trendy vývoje a těmto trendům přizpůsobovat činnost a nabídku služeb. V posledních letech jsme tak svoji činnost rozšířili o další oblast, a to o oblast konstrukčních prací a Engineeringu. Jedná se o logické rozšíření působnosti navazující na dlouholeté zkušenosti z prodeje softwaru pro strojírenství. Díky těmto novým aktivitám získáváme řadu nových zákazníků, a to nejen v ČR.

Zakládající členové

Frantl_6_s

Ing. Václav Frantl

Novy_s

Ing. Václav Nový

CAx a PLM

Komplexní CAD/CAM/pLM řešení

DMS

Systém pro elektronickou archivaci a správu dokumentů

GIS

Řešení geografického informačního systému HSI com pro správce inženýrských sítí

Uložte si naší vizitku

cs_CZCzech