AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Společnost HSI com s. r. o. se v oblasti účelové podpory podílí na řešení projektů od různých poskytovatelů.

Mezi aktuální projekty řešené v současné době patří:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396 Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb - komplexní mapovací systém budov (2018-2020)
FW03010226 - „Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklace odtoků ČOV“ (2021-2023)
cs_CZCzech