Výzva k registraci a aktivaci účtu v Registru subjektů IS DMVS

V pondělí 3. 7. 2023 spustil Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který je centrálním uzlem pro krajské digitální technické mapy (DTM). V dnešních dnech budou vlastníci, správci a provozovatelé DTI (dopravní a technická infrastruktura) vyzváni k provedení registrace do registru subjektů IS DMVS.

Tento krok je prvním z celé řady činností, které jsou spojeny s povinností správců inženýrských sítí poskytovat svá data do krajské digitální technické mapy. Registraci a aktivaci účtu v Registru subjektů IS DMVS je možné provést prostřednictvím Portálu DMVS na adrese https://dmvs.cuzk.cz/.

Celý postup registrace pro VSP (vlastníky, správce, provozovatele) je zde: Postup registrace

V případě OVM (orgán veřejné moci), kam spadají také obce, je nejprve nutné před samotnou registrací zajistit přidělení přístupových rolí uživatelům v Seznamu OVM. Tyto role přiděluje lokální administrátor CzechPOINT. Specifikace komunikace obce s IS DMVS spočívá v přístupu pomocí autentizace a autorizace v JIP/KAAS. Podrobný popis postupu přidělení rolí je k dispozici v tomto dokumentu. Návod, jak postupovat v jednotlivých krocích registrace v Registru subjektů IS DMVS u OVM, je k dispozici ZDE.

Naši zákazníci již mohou po úspěšné registraci definovat Zakladatele, který za Vás bude definovat rozsah DTI pro jednotlivé skupiny prvků. V menu Správa subjektu zvolte část Zakladatelé a zde v rozbalovacím menu vyhledejte naší společnost HSI com s. r. o. a zvolte postupně všechny skupiny, které v našem geografickém informačním systému spravujete, tzn. vodovod – kanalizace – teplovod. V tomto okamžiku získáme pověření pro založení částí DTI a rozsahů DTI. Obce, jakožto vlastníci infrastruktury, zvolí jako Provozovatele vodárenskou společnost, která jejich sítě provozuje.

cs_CZCzech