Vývoj projektu č. : CZ.01.01.02/0.0/0.0/17_107/0012396

V rámci 3. etapy projektu „Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb – komplexní mapovací systém budov“ jsme provedli analýzu a přípravu vývoje nástrojů pro zpracování 2D plánů. Byla zpracována metodika tvorby 2D plánů. V analýze mračen bodů jsme se soustředili na vyhledávání prvků infrastruktury a základního vybavení. Samostatnou kapitolou je vizualizace mračen bodů, kde se opíráme o rodinu aplikací Luciad od společnosti Hexagon. Tento nástroj nám umožňuje vizualizovat 3D mračna bodů, 3D vektorové objekty a 2D plány jako jeden funkční celek a poskytuje tak unikátní all-in-one přístup k datům bez nutnosti pořízení výkonných klientů.

Již dříve připravený datový model BIM byl začleněn do výstupů dat a workflow celého procesu. Jednotlivé nástroje byly již postupně zařazovány do linky a vytvářela se mezi nimi API rozhraní pro jednoznačnou komunikaci.

Součástí činností bylo též hodnocení nároků na časovou zátěž včetně potřebných úprav softwaru a analýzy získaných vektorových dat výsledných plánů pater.

V rámci přípravy výstupů pro budoucí uživatele se zaobíráme myšlenkou, rozšířit množinu dostupných výstupů o 3D model jednotlivých pater budov. Využití dnes již rozšířené technologie 3D tisku pro uvažovanou prezentaci vlastně nic nebrání. Podle výsledků našeho průzkumu,  jsou námi požívané typy sw schopny exportovat data i ve formátu vhodném pro 3D tisk. Podle našeho názoru tak zákazníkovi nabídneme vynikající prezentační nástroj. V nadcházející etapě projektu provedeme ověření tohoto postupu.

Tým HSI com s.r.o.

cs_CZCzech