Aplikace iStanoviska.NET byla nasazena ve VaK Nymburk a.s.

Přelom roku 2019/20 se nesl v duchu několika implementací systémů ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. Po úspěšném nasazení aplikace elektronického archivačního systému e-ARSYS byla provedena instalace systému pro správu a evidence procesu vyjadřování – iStanoviska.NET – existence sítí.

iStanoviska.NET – existence sítí je první částí komplexního systému pro správu a evidenci vyjadřování od společnosti HSI com s. r. o. Tato aplikace výrazně zvyšuje efektivitu práce pracovníků oddělení zodpovědného za vystavování stanovisek, neboť jde o automatizovaný proces, který minimalizuje počet osobních jednání s pracovníky, protože jednání se žadatelem probíhá prostřednictvím internetu. Také vyhodnocení žádosti a zaslání stanoviska je automatický proces, který se řídí dle přesně stanovených pravidel.

Tato pravidla jsou výsledkem prvotní analýzy, která probíhala před samotným nasazením aplikace. Následně byla tato pravidla nakonfigurována do systému iStanoviska.NET – existence sítí a ověřena v rámci Ověřovacího provozu. V současné době je tato část systému již plně nasazena a zákazníci společnosti VaK Nymburk a.s. jí mohou využívat při žádostech o stanovisko k existenci sítí.

Implementace aplikace iStanoviska.NET – existence sítí je prvním krokem pro nasazení druhé části iStanoviska.NET k PD (projektové dokumentaci), která tak zpřehledňuje a uceluje systém vyjadřování k PD a sítím.

To co nejvíce oceňují jak správci inženýrských sítí, tak jejich zákazníci, je rychlost, přehlednost, časová úspora a archivace stanovisek a PD. Velmi často je prostřednictvím tohoto systému v rámci interního postupu nastaven systém vyjadřování, který umožňuje sledovat kdo, kdy a jak se vyjádřil.

cs_CZCzech