Tisk 3D modelu v projektu Komplexní mapovací systém budov

V rámci operačního programu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396 EFEKTIVNÍ POSTUPY TVORBY VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH STAVEB – KOMPLEXNÍ MAPOVACÍ SYSTÉM BUDOV (2018-2020) jsme jako jednu ze závěrečných etap realizovali tisk 3D modelu vybraného objektu.

Do tohoto procesu vstupují data ve formátu STL. V rámci vývoje byly vyzkoušeny ještě formáty OBJ, SAT (ACIS), 3MF a GCODE. Z důvodu menších nároků a snadnější operability byl zvolen formát STL. Současně byla zvolena, jako způsob předávání dat, varianta jednotlivých pater, která již není nutné v tomto procesu zpracovávat a tisk probíhá po jednotlivých patrech. Výhodou pro zákazníka je možnost si budovu prohlédnout nejen z pohledu venkovního pláště, ale také z pohledu vnitřních stavebních prvků.

Tisk 3D modelu je jedním ze závěrečných procesů operačního programu Komplexního mapovacího systému budov. Vstupem je 3D mračno bodů, které slouží jako primární zdroj dat pro tvorbu 3D modelu, který je postaven na BIM základech. Z tohoto modelu jsou data, vyčištěná o netisknutelné objekty, vyexportována do formátu STL, který slouží jako vstupní formát do pro 3D tiskárnu.

cs_CZCzech