FW03010226 – „Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklace odtoků ČOV“

Začínáme pracovat na realizaci projektu FW03010226 – „Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklace odtoků ČOV“. Daný projekt je dotován Technologickou agenturou ČR (TAČR) a hlavním cílem projektu je vývoj modulárního technologického uspořádání řešící dočištění a recyklaci odtoků městských a průmyslových čistíren odpadních vod (ČOV) v tzv. „fit for purpose“ uspořádání – tedy v uspořádání, které upravuje pouze takové množství vody, které je vyžadováno odbytem a v kvalitě, která je vyžadována.

Zjednodušeně řečeno se tedy jedná o modulárním řešení, které pokrývá úpravu a recyklaci vody od vody užitkové/závlahové až po vysoce čisté vody využitelné pro dotování vodárenských toků a nádrží bez rizika kontaminace i přímé recyklace do průmyslových aplikací, a to vždy s ohledem na místní specifika ve spotřebě a v požadované kvalitě vody.

Řešitelský tým projektu sestává z firem: IN-EKO TEAM s.r.o., New Water Group s.r.o., HSI com s.r.o. a VŠCHT Praha.  Naše role v rámci tohoto projektu je zpracování konstrukčních řešení vybraných stupňů modulárního systému a návrh konceptu komunikačního protokolu jednotek s nadřazeným systémem sběru a archivace dat (GIS). Dochází tak k synergickému propojení našich zkušeností z oblasti implementace GIS a konstrukce technologických celků.

Projekt bude realizován mezi roky 2021 až 2023.

cs_CZCzech