Podpora řešení problematiky GDPR

Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se neúprosně blíží. Každé organizaci z této směrnice vyplývá povinnost prověřit procesy probíhající uvnitř organizace a v případě potřeby podniknout potřebné kroky k naplnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Za řadu let, kdy u našich zákazníků implementujeme informační systémy ať už pro řešení problematiky GIS, či pro práci s elektronickými dokumenty, jsme poznali strukturu organizací i pracovní postupy a zvyklosti. Z uvedených důvodů nabízíme našim zákazníkům pomoc při řešení celé problematiky GDPR. Pro zajištění komplexního řešení jsme se spojili s advokátní kanceláří CINK a partneři, s.r.o., a celou problematiku řešíme společně.
Celou problematiku řešení GDPR v organizaci jsme záměrně rozdělili do čtyř etap. Po ukončení každé etapy je na zákazníkovi, zda chce pokračovat v řešení, či zvolí jiný postup.

 

Vycházíme z toho, že ne vždy je komplexní dodávka řešení třetí stranou pro organizaci výhodou. Pokud organizace k problematice GDPR chce přistoupit zodpovědně, je lepší, pokud v organizaci pracuje člověk, které „byl u toho, když se to řešilo“. Tudíž ví, co co jde, v dané problematice se orientuje a může zajistit následnou kontinuitu v oblasti GDPR. Myslíme si, že tento krok zamezí vynakládání nemalých finančních částek na dodávky služeb, které neodpovídají potřebám organizace.

První etapa představuje naplánování celého projektu, provedení vstupní analýzy v dané organizaci a na základě této analýzy realizace GAP analýzy.

Druhá etapa představuje prověření všech právně závazných dokumentů, činností a jejich dopadů na podnikání z pohledu práva.

V rámci třetí etapy se řeší zaedení změn u interních postupů a pracovních činností, týkajících se osobních údajů. Ověření opatření, která mají zajistit činnost podniku dle GDPR, včetně zpracování závěrečné zprávy, která dokumentuje přípravu organizace na soulad s požadavky nové legislativy.

Závěrečná etapa je již plně v působnosti vlastní organizace. V rámci této etapy nabízíme doplňující služby: školení managementu ohledně GDPR a zpracování osobních údajů, školení zaměstnanců ohledně GDPR a zpracování osobních údajů, případně průběžný GDPR audit zahrnující průběžnou kontrolu dokumentů i firemních proseců z pohledu GDPR a garance jejich souladu s požadavky GDPR.

V případě zajmu nás neváhejte kontaktovat, rádi upravíme nabídku přímo dle konkrétních požadavků.

cs_CZCzech