Nový e-ARSYS je připraven pro implementaci

V druhé polovině roku 2019 bude připravena pro stávající i nové zákazníky nová verze elektronického archivačního systému e-ARSYS 3.0.
Pro zákazníky, kteří již zavedli digitalizaci archivu s využitím stávajícího řešení společnosti, přináší nová aplikace především zvýšení uživatelského komfortu obsluhy archivu, s možností implementace jako doplněk, a fungovat tak souběžně s původní verzí, a to bez nutnosti migrace původních dat celého archivního systému.

Jádrem nového klient-server řešení je webová aplikace založená na stále oblíbenějším ASP.NET MVC frameworku, využívající responzivní web design. Znamená to, že zobrazení stránek je optimalizováno pro nejrůznější zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.) tak, že se přizpůsobuje jejich možnostem zobrazování, a to jak pro předávané jednotlivé stránky, tak i jejich obsah. Zákazník, ale i např. jeho klienti, nyní mohou pohodlně přistupovat k zařízení, aniž by byli nuceni setrvávat u svého PC.

Uživatelská odezva na původní řešení se promítla do využití moderních prvků uživatelského rozhraní tím, že byla přepracována a sjednocena vizuální podoba webové aplikace při zachování hierarchického uspořádání archivních dat, a tak k nim byl umožněn rychlější přístup. Bylo zvoleno efektivnější zobrazování archivovaných dokumentů formou přehledných tabulkových výstupů s možností použití textových filtrů, botahého variabilního řazení, vyhledávání pomocí klíčového slova i možnosti nastavení obsahu zobrazovaných dat uživatelem. Nová aplikace nyní umožňuje i přímou editaci zadaných údajů a jejich validaci, a to při zvýšené pozornosti na bezpečnosti jak jednotlivých dotazů na uložená data, tak i přístupu k nim pro autorizované uživatele.

Vlastní správa archivu byla aktualizována o rozšířené nastavení možností administrativních úkonů, podporu uživatelských rolí a skupin, zvýšený komfort správy číselníků a následně i snažší vkládání dokumentů do archivu.

cs_CZCzech