Snadné zobrazení dat generelu v iGIS.Map

Jednou z posledních nových funkcí geografického informačního systému pro obce a malé správce inženýrských sítí je možnost připojit a zobrazovat data generelu vodovodu neboli generelního dlouhodobého plánu rozvoje zásobování vodou, který umožňuje v dlouhodobém horizontu plánovat rozvoj systémů zásobování vodou či odvádění splaškových a srážkových vod z města co nejlepším způsobem s minimalizací investičních a provozních nákladů.

Aplikace iGIS.Map umožňuje zobrazovat výsledky matematického simulačního modelu vodovodu či systému odvodnění, který pokud je ověřen a kalibrován na základě měření hydraulických a hydrologických veličin v terénu, poskytuje přesná data nejen pro oblast investic, ale také pro celý proces vyjadřování a tvorbu stanovisek k projektové dokumentaci.

Společnost tím získává nástroj pro přehledné nahlížení do dat generelu v přímé souvislosti se svými sítěmi, objekty na síti a všemi jejich sledovanými vlastnostmi.

cs_CZCzech