Servis ICT pro Celní úřad Plzeňského kraje

Na základě výběrových řízení Generálního ředitelství cel už 11 let servisní středisko HSI com provádí údržbu a opravy IT techniky v obvodu Celního úřadu Plzeňského kraje. Služba zahrnuje především opravy periferií např. tiskáren, mobilních tiskáren, skenerů, záložních zdrojů a další elektroniky ve službách celníků. Podle potřeby celní správy zajišťujeme čištění PC, dále likvidaci odepsané ITC.

Vlastní spolupráce s celní správou v Plzni se datuje již od roku 1995, kdy jsme pro ni a pro Finanční ředitelství v Plzni opravovali řádkové tiskárny a jehličkové tiskárny z produkce Mannesmann-Tally, formou jednorázových objednávek. Postupně jsme přidávali další zařízení, jak personální počítače, monitory, skenery.

Po restrukturalizaci sektoru ministerstva financí, kdy vzniklo GŘC a GFŘ, jsme byly vyzváni k výběrovému řízení k zajištění údržby vybrané ITC techniky v působnosti Celního úřadu Plzeňského kraje.

Kvalita našich služeb a výhodná logistická poloha a cena v blízkosti CÚPK rozhoduje, že tyto služby zajišťujeme již 11 rokem.

cs_CZCzech