iGIS.Map – nové možnosti

Služba iGIS.Map představuje nasazení geografického informačního systému, který obsahuje nástroje pro správu inženýrských sítí, především vodovodů, kanalizací a teplárenských sítí. Cloudové řešení umožňuje správu a publikaci dat inženýrských sítí včetně referenčních polohopisných dat bez nutnosti náročných investic do pořízení GIS softwaru a GIS pracoviště.

Mezi poslední novinky, o které jsme rozšířili službu iGIS.Map, patří např. napojení na webovou aplikaci iStanoviska k existenci sítě, které nabízíme jako nadstavbu nad geografickým informačním systémem iGIS.Map pro správu procesu vyjadřování/stanovisek v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Další novinkou je napojení systému elektronické archivace digitálních dokumentů, které vstupují jak do procesu vyjadřování, tak i do běžné agendy správce inženýrských sítí. To vše umožní kompletní správu, evidenci a archivaci elektronických dokumentů a péče o ně při detailním dodržení legislativních požadavků.

Správce inženýrských sítí, např. obec, tedy získá řešení geografického informačního systému obce, a to včetně kompletní implementace  obsahu jednotlivých komponent, zpracování dokumentace, zaškolení obsluhy a navazující technické podpory.

cs_CZCzech