SOLID EDGE 2020

Solid Edge 2020 je portfolio cenově dostupných a snadno použitelných nástrojů, které se zabývají všemi aspekty vývoje produktů. Díky novým modulům je Solid Edge k dispozici v různých konfiguracích, abychom pokryli veškeré požadavky inženýrů a návrhářů.

Solid Edge nabízí funkce pro:

 • Mechanický a elektrický návrh
 • Simulace
 • Přípravu výroby
 • Tvorby technické dokumentace
 • Správu dat a spolupráci v cloudu.

Digitalizujte celý vývojový proces výrobku se Siemens Solid Edge 2020 a transformujte svůj podnik. Nové funkce v Solid Edge 2020, například rozšířená realita, lepší nástroje pro ověřování, definice podle modelu a 2D skládání spolu s vylepšeným CAD jádrem umožňují efektivní spolupráci a úplnou digitalizaci celého procesu vývoje od návrhu až po výrobu.

S novými funkcemi jako je ROZŠÍŘENÁ REALITA, ROZŠÍŘENÉ NÁSTROJE PRO OVĚŘOVÁNÍ, MODELBASED DEFINITION, 2D NESTING A ROZSÁHLÁ VYLEPŠÍ VÝKONU, může Solid Edge výrazně posílit spolupráci a plně digitalizovat proces návrhu a výroby.

MECHANICKÝ NÁVRH

Mechanický návrh Vizualizujte a ověřujte své myšlenky s pomocí technologií nové generace od rozšířené reality až po definice podle modelů.

• Rozšířená realita – Vizualizace návrhů poskytuje lepší představu o výrobku a umožňuje inženýrům ověřit digitální návrh ve skutečném prostředí

• Zpětné inženýrství – Integrujte technologie nové generace a získejte tak rychlý a jednoduchý způsob tvorby digitálního dvojčete fyzického výrobku

• Definice založená na modelu – Zvyšte výrazně produktivitu výroby pomocí definic založených na modelu, které nabízí úplné digitální charakteristiky součástí a sestav získané z 3D dat návrhu. Ušetřete čas spojený s tvorbou dokumentace a zrychlete následné ověření při současné minimalizaci počtu chyb při výrobě. Nejnovější verze softwaru Solid Edge® od společnosti Siemens Digital Industries přináší novou generaci technologií, které řeší aktuální problémy spojené s vývojem výrobků. Díky novým funkcím, například rozšířené realitě (AR), rozšířeným validačním nástrojům, definici založené na modelu, 2D skládání a vylepšením CAD jádra lze Solid Edge 2020 využít k efektivní spolupráci a úplné digitalizaci celého procesu od návrhu až po výrobu. solidedge.siemens.com Co je nového v Solid Edge 2020 Digitalizujte vývoj výrobku a transformujte svůj podnik

• Návrh pro aditivní výrobu (DfAM) – Vyzkoušejte si nejnovější výrobní postupy nejen 3D tisku. Automatizace tvorby fyzického vlákna umožňuje využívat běžné typy upevnění v oblasti aditivní výroby

• Vylepšení CAD jádra – Pracujte rychleji s velkými sestavami, plechovými součástmi i daty migrovanými z jiných systémů.

Díky tomuto řešení je možné:

 • Dosáhnout výrazného zvýšení výkonu (až 10krát rychlejší postupy) díky novému vysoce výkonnému režimu, který se aktivuje s rostoucí velikostí sestavy
 • Vytvářet snadno složité 3D plechové modely pomocí ohybů spojením profilů a výštipů v ohybu v prostředí 3D CAD aplikace
 • Vytvářet díky technologii Keyshot 8.1 fotorealistické rendrované obrázky a řezy, které budou zákazníci obdivovat
 • Zjednodušit migraci 3D modelů a 2D výkresů z ostatních softwarů, například SolidWorks, PTC Creo Elements Direct, PTC Creo Parametric (nebo Pro/ENGINEER), AutoDesk Inventor a AutoCAD, do Solid Edge.

ELEKTROMECHANICKÝ NÁVRH

Elektromechanický návrh tak, jak by měl vypadat, tedy jako bezproblémové spojení elektrického CAD návrhu (ECAD) a mechanického CAD návrhu (MCAD).

V prostředí ECAD-MCAD lze vytvářet plně funkční a vyrobitelné elektromechanické návrhy. Změny se interaktivně zvýrazňují v obou doménách, minimalizuje se počet chyb v návrhu a zkracuje se doba vývoje.

 • Solid Edge Návrh vodičů a kabeláže – Nová vylepšení zvyšují produktivitu, zjednodušují postupy, řídí konflikty ve správě změn a optimalizují interakci s uživatelem
 • Solid Edge Vedení elektrických systémů – Vylepšení snadné výměny topologie kabeláže zkracuje dobu návrhu a zlepšuje připravenost k výrobě v připojeném i odpojeném režimu
 • Solid Edge Návrh PCB – Nativní 3D PCB návrh pro umísťování, trasování a spolupráci s MCAD systémem zvyšuje produktivitu díky zpracování vedení
 • Solid Edge Spolupráce PCB – Díky snadné tvorbě a exportu konstrukčního záměru plošných spojů (PCB) z prostředí aplikace MCAD můžete zlepšit elektromechanické návrhy výrobků a zkrátit dobu vývoje.

SIMULACE

Rozhýbejte své návrhy díky simulačním nástrojům, které zvládne používat každý konstruktér i analytik.

Pomocí digitálního ověření a optimalizace součástí, sestav a celých systémů již v raných fázích vývoje můžete snížit množství potřebných fyzických prototypů a ušetřit tak čas a náklady. Solid Edge nyní nabízí tři nové úrovně funkcí pro simulaci:

 • Solid Edge Premium: Základní funkce v Solid Edge Premium pro modelování a vyhodnocení, lineární statickou analýzu, analýzu kinematiky a optimalizaci modelů
 • Solid Edge Simulation – Standardní verze obsahuje prémiové funkce, analýzu vlastních módů a řešení úloh vzpěru
 • Solid Edge Simulation – Pokročilá verze obsahuje navíc analýzu přenosu tepla a dynamickou analýzu frekvencí.

Nové funkce umožňují uživatelům:

 • Simulovat všechny aspekty kinematiky mechanismů Díky novým funkcím kinematiky snadno pochopit skutečné chování výrobku ještě před výrobou fyzického prototypu
 • Simulovat úroveň vibrací struktury během provozu a pomocí dynamické analýzy frekvencí zajistit, jak se výrobek vypořádá s rezonancí a dalšími dynamickými jevy
 • Rychle interpretovat a pochopit chování modelu díky nástrojů pro komplexní grafický postprocesing

VÝROBA

Plně optimalizovaná aditivní a subtraktivní výroba.

 • Modul Solid Edge 2D Skládání slouží ke generování optimalizovaných rozvržení a řezů plechu, plastu, dřeva, tkanin či textilií
 • Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby
 • Tiskněte složité modely správně hned napoprvé. Věnujte pozronost dynamickým řezům modelu, odstranění skrytých dutin, přípravě podkladu, analýze převisů, minimalizaci podpor a ověření tloušťky stěn výrobků. Tiskněte nejběžnější typy upínek díky možnosti automatické tvorby fyzického vlákna
 • Importujte a exportujte data do oblíbeného formátu OBJ
 • Tiskněte na vlastní tiskárně s automatizovanou přípravou tisku včetně použité barvy
 • Služby 3D tisku nabízí rychlé nacenění, krátkou předtiskovou přípravu a včasné dodání hotových výrobků.

SPRÁVA DAT

Škálovatelná, prohledávatelná a spravovatelná data.

Solid Edge nabízí vestavěné funkce správy dat s možností integrace se systémem Teamcenter® pro náročnější uživatele a podnikové systémy

 • Díky řešením Solid Edge pro správu dat lze data o výrobku snadno prohledávat, spravovat a sdílet efektivním a bezpečným způsobem. Výkresy, součásti a sestavy lze hledat pomocí názvů souborů a standardních nebo vlastních vlastností
 • Funkce hledání podle tvaru hledá podobné součásti, aby se zvýšila míra opakovaného využití existujících dat, snížily se náklady a ušetřil čas
 • Jednokrokové pracovní postupy a postupy pro rychlé vydání s e-mailovým upozorněním nabízí jednoduchý způsob schvalování návrhů
 • Pomocí aplikace Solid Edge Správa požadavků lze systematicky a efektivně sledovat a vypisovat uživatelské a zákonné požadavky na návrh.

SPOLUPRÁCE V CLOUDU

Bezpečné ukládání, zobrazování, komentování a sdílení CAD souborů

 • Online ukládání, zobrazování a spolupráce
 • Přístup k zobrazení a připomínkování CAD souborů pomocí prohlížeče z libovolného zařízení
 • Bezpečné sdílení projektů
 • Podpora všech běžných CAD formátů

Solid Edge je portfolio cenově dostupných, snadno nasaditelných a výkonných softwarových nástrojů pro vývoj výrobků nové generace. Přináší uživatelům bohaté funkce pro mechanický a elektrický návrh, simulace, přípravu výroby, tvorby technické dokumentace, správu dat a cloudovou spolupráci

Solid Edge od společností Siemens nabízí inovativní a komplexní přístup k vývoji výrobků pro největší trhy. Další informace naleznete na stránce solidedge.siemens.com

Naši zákazníci s aktivní službou manitenance mají na našem FTP k dispozici přeškolovací materiály.

cs_CZCzech