Dobrá zpráva! Komplexní systém NX a jeho nový modul NX Sustainability Impact Analysis získal ocenění udržitelný produkt roku 2023

Slyšeli jste již pojmy jako cirkulární ekonomika, zelená a digitální tranzice, udržitelnost? Vše souvisí s tím, že zdroje na naší planetě nejsou nekonečné a cirkulární ekonomika je strategie, jak tyto zdroje co nejlépe chránit a využívat. Cirkulární ekonomika je založena na 7 klíčových prvcích či heslech:

  • Zachování hodnoty, prodloužení životního cyklu již vyrobeného produktu
  • Odpad zdrojem
  • Preference obnovitelných zdrojů
  • Spolupráce jako cesta k vytvoření přidané hodnoty
  • Zahrnutí digitálních technologií
  • Eko design pro budoucnost
  • Změna business modelu

Již nyní je čas řešit otázky jako ESG reporting (Enviroment, Social, Governance) v rámci strategie udržitelnosti, kterou již vyžadují společnosti po svých dodavatelích. Je třeba včas zareagovat na nutnost změny bussines modelu Vašeho podnikání, který budou existenčně ovlivňovat regule z Evropské unie. Digitalizace je totiž klíčovým prvkem cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a s hrdostí oznamujeme, že modul Sustainability Impact Analysis v „našem“ špičkovém systému NX byl vyhlášen vítězem soutěže Udržitelný produkt roku v rámci programu Business Intelligence Group 2023 Sustainability Awards! Ceny za udržitelnost oceňují ty lidi, týmy a organizace, pro které se udržitelnost stala nedílnou součástí jejich obchodní praxe nebo celkového poslání.

Vzhledem k tomu, že potřeba udržitelného světa roste, společnost Siemens Digital Industries Software umožňuje udržitelný návrh výrobků pomocí analýzy dopadů na udržitelnost NX, která staví posouzení dopadu na životní prostředí do centra procesu návrhu výrobku a umožňuje inteligentní rozhodování na základě přesných aktuálních dat. Modul umožňuje organizacím vypočítat, zobrazit a vyhodnotit dopad jejich rozhodnutí o návrhu na základě rozmanitého a komplexního souboru 30+ dopadů na životní prostředí. Metriky a možnosti hodnocení NX Sustainability Impact Analysis pomáhají inženýrům identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a snížit tak klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) ovlivněné návrhem až o 40 %.

Software NX vám umožňuje navrhnout nejkomplexnější digitální dvojče a NX Sustainability Impact Analysis integruje data o udržitelnosti v rané fázi celého procesu. Tento modul je k dispozici ve verzi NX z června 2023 a je přístupný prostřednictvím flexibilního licencování NX Design Value Based Licensing.

Dalším velmi zajímavým rozšiřujícím nástrojem pro tuto oblast ESG reportů a strategie udržitelnosti je nasazení PLM systému TEAMCENTER s modulem pro cenotvorbu PRODUCT COST MANAGEMENT, kdy otázky udržitelnosti můžete řešit již ve fázi tvorby nabídky produktu. V rámci TEAMCENTER PRODUCT COST MANAGEMENT máte k dispozici obsáhlou knihovnu zdrojů včetně metrik podporující ESG reporting. A výhodou je pak okamžitá viditelnost dopadu změny zdrojů a opatření na cenu produktu.

Pokud Vás oblast digitalizace a strategie udržitelnosti zaujala neváhejte nás kontaktovat. Můžeme spolu s našimi partnery oblast udržitelnosti ve Vaši společnosti detailněji probrat včetně možnosti realizace vstupního auditu vedoucí na tvorbu digitální strategie udržitelnosti.

cs_CZCzech