SOLID EDGE – Rychlejší reverzní modelování

Zrychlete tvorbu detailních digitálních dvojčat vašich výrobků díky lepšímu výkonu a analýze odchylek a nových nástrojů pro zpětné modelování.

Na čem Siemens zapracoval v Solid Edge 2021 v oblasti reverzního inženýrství? Především na zvýšení výkonu. Největší nárůst výkonu zaznamenaly funkce Odstranit sítˇ, Vyplnit díry a Automaticky rozpoznat díry. Oproti předchozí verzi Solid Edge je několikanásobný, kdybychom se podívali na časovou délku operace.

Další vylepšení spočívá v přidání funkce „Sprej“ a „Kvádr“ do funkce „Vyhladit síť“, „Přesíťovat“ a „Odstranit síť“. Díky těmto nástrojům bude vybírání polygonové sítě rychlejší a přesnější.

Asi největší novinkou, která svou funkčností takže zasahuje do oblasti reverzního modelované je „Blokové modelování“.

Je to nová modelovací technika, která generuje stylizované a tvarově složité tělesa, jejichž tvar je řízený polygonovou „klecí“. Těleso je generováno pomocí sady pravidel, která jsou opakovaně aplikována na každou polygonální plochu hranu vrchol a generuje další úroveň vrcholů polygonů a jejich konektivitu.

Nejběžnější implementací je prostřednictvím rozdělení zdrojové plochy Pixar’s Open Source Surface Subdivision platform.

Tato technika je také známá jako klecové modelování. Ovládací klec obsahuje vrcholy, hrany a plochy , kterými lze ovládat těleso.

Má své vlastní prostředí:

Jak začít? Vytvořením klece se provede použitím primitivu.

Později také budou přidány další metody jako jsou Vysunutí, rotace atd. Výchozí metoda pro tvorbu všech primitivů je umístění do počátku s aktivní možností hladkého tvaru.

Pro více info kontaktujte:

Tomáš Krauz | Manažer CAx oddělení

Tel: +420 602 112 888 | Email: krauz@hsicom.cz

cs_CZCzech