Propojení systému GIS se zákaznickým systémem QI

Na základě požadavku společnosti CHEVAK Cheb a.s. jsme realizovali propojení našeho systému GIS se zákaznickým systémem QI. Cílem bylo zobrazit vybrané údaje o zákaznících společnosti přímo v systému iGIS.NET (tenký klient oblíbený u provozních zaměstnanců i managementu) všem jeho uživatelům, což zajistí rychlejší a efektivnější práci při běžném provozu. Jednotlivá odběrná místa se ze systému QI pravidelně importují do systému GIS, kam se automaticky vkládají na základě adresy odběrného místa s využitím databáze RUIAN pro zjištění souřadnic. Importní funkce zajistí i napojení na nejbližší přípojky vody a kanalizace. Současně se i pravidelně aktualizuje seznam služeb vázaných k danému odběrnému místu – vodné/stočné/srážkové vody/likvidace. Jednotlivá odběrná místa jsou v systému iGIS.NET zobrazena jako soustředné kružnice, které se skládají z barevných výsečí podle využívaných služeb. To umožní například pracovníkům v terénu rychle zkontrolovat, zda dané odběrné místo má příslušnou smlouvu, když řeší na místě nějakou událost.

Vlastní napojení na systém QI je řešené pomocí webové služby, což je jednoznačné rozhraní mezi oběma systémy. Při požadavku na zjištění vybraných údajů o daném odběrném místě se zavolá služba a předá se jednoznačný identifikátor odběrného místa. Služba online vrátí seznam dostupných položek a jejich hodnot. V iGIS.NET se položky zobrazí v běžném atributovém menu tak, že uživatel ani nevidí rozdíl mezi hodnotami z GISu a z QI. Výsledkem je z pohledu uživatele jednoduché řešení, které nevyžaduje při použití žádné další nároky – např. instalaci dalších programů nebo školení uživatelů.

cs_CZCzech