EVIS nasazen ve VaK Vyškov

Systém EVIS – Evidenční Vodohospodářský Informační Systém jsme vyvinuli na základě požadavků správců inženýrských sítí, kde hlavní myšlenka je integrace evidence činností spojených s realizací investičních akcí a evidencí majetkoprávních vztahů k infrastruktuře.

Systém využívá existující procesy všech souvisejících činností organizačních složek a eviduje je v přehledné formě strukturovaných dat, kdy struktura jednotlivých atributů souvisí s procesy napříč celou společností. Tyto jednotlivé atributy jsou základními úkony v procesu evidence činností spojených s realizací investičních akcí a dohromady tvoří kompletní pohled na získaná data.

Mezi uživatele systému EVIS se v tomto roce zařadila společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, která nasadila systém pro všechny organizační složky vstupující do procesu investičních akcí v jednotlivých etapách v rámci technicko-provozního oddělení.

Evidence jednotlivých etap dává kompletní přehled o aktuálním stavu investičních akcí a omezuje možnost vzniku chyby. Tyto údaje jsou dostupné nepřetržitě pro všechny odpovědné pracovníky. Tím je zajištěna vzájemná kontrola.  Systém EVIS těchto vazeb využívá pro evidenci a hlídání úkolů jednotlivých oddělení a pro automatickou kontrolu validity dat. Související dokumentaci jsme napojili na archivační systém e-ARSYS a nabídli v EVISu jedinečný zdroj informací s přístupem k požadované smlouvě, vyjádření či rozhodnutí. Systém je propojen se systémem GIS a je tak zajištěno provázání na polohopisné informace.

cs_CZCzech