Digitální technická mapa a povinnosti pro správce inženýrských sítí

Digitální technická mapa představuje rozsáhlý informační systém evidující a zobrazující u stávajících DTM měst hlavně účelovou mapu povrchové situace a navázanou technickou infrastrukturu (sítě) + dopravní infrastrukturu (komunikace, prvky komunikací aj.).

Kromě těchto objektů obsahují DTM i další prvky reprezentující např. výškopis (hrany a paty svahů), zeleň (hranice a druhy porostů, solitérní stromy atd.) a další prvky reálného světa jako jsou např. rozhraní jednotlivých druhů ploch atd. DTM jsou přístupné prostřednictvím počítače on-line, často ovšem neveřejně pouze pro vnitřní potřebu pořizovatele, protože obecně řečeno si digitální technickou mapu vedou tzv. správci technické infrastruktury, některá města a některé kraje pro svou vnitřní potřebu.

Nově stát ukládá povinnost sdílet tato data do centrálně budovaného systému DTM krajů, který bude sloužit pro potřebu rozhodování a koordinace v rámci stavebního řízení (Digitální technická mapa ČR a IS DMVS), kde DTM krajů dohromady tvoří DTM ČR. V této nově vznikající ‍DTM ČR je pak členění údajů, které se dělí na základní polohovou situaci, technickou a dopravní infrastrukturu.

Současná Digitální technická mapa může být vedena v různých datových formátech a směrnicích. Historie současných DTM tam, kde již existují, je rozdílná a projekt DTM ČR neklade nároky na jejich změnu. Sjednocuje pouze způsob, jak si data vyměňovat a sjednocuje formu v jaké bude data přijímat a vydávat. Proto v současné době vzniká a je vyvíjen JVF neboli Jednotný Výměnný Formát, kdy výsledkem bude XML, které je validováno proti sestavě XSD schémat.

Stávající verze JVF DTM je 1.4.2.1 (vydána k 16.8.2022), kde je přesně popsán datový model pro správce inženýrských sítí. Oblast vodovodů a kanalizací je popsána:

 • v kategorii 4. (Stavby technické infrastruktury) skupiny:
  • Vodovod
  • Přivaděč vody
  • Kanalizace
 • v kategorii 10. (Záměry na provedení změn dopravní a technické infrastruktury) skupiny:
  • Vodovod – záměry
  • Kanalizace – záměry
  • Přivaděče vody – záměry
 • v kategorii 11. (Ochranná a bezpečnostní pásma) skupina:
  • Ochranné a bezpečnostní pásmo

Situaci ohledně spuštění DTM a vznikajících povinností pro správce inženýrských sítí monitorujeme a připravujeme jak nástroj, tak metodiku, abychom společně byli v den spuštění DTM krajů (1.7.2023) připraveni.

cs_CZCzech