Propojení GIS a zákaznického systému ve společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Na začátku letošního roku jsme ve společnosti Šumavské vodárny a kanalizace a.s. dokončili propojení systému GIS se zákaznickým systémem (ZIS) od společnosti Datainfo. Základním požadavkem bylo zobrazit vybrané údaje o zákaznících přímo v systému iGIS (tenký klient) všem zaměstnancům společnosti. Propojení zajistí rychlejší a efektivnější práci při běžném provozu. Jednotlivá odběrná místa se ze zákaznického systému pravidelně importují do systému GIS, kam se automaticky vkládají na základě adresy odběrného místa s využitím databáze RUIAN pro zjištění souřadnic. Zobrazení odběrného místa v systému GIS je navrženo tak, aby uživatel ihned zjistil základní informace o odběrném místě. Na první pohled je vidět seznam služeb, vázaných k danému odběrnému místu – vodné/stočné/srážkové vody. Podrobnější informace lze snadno získat kliknutím na vybrané odběrné místo. Rozsah zobrazených položek lze snadno konfigurovat. Na obrázku je ukázka rozsahu informací. Zobrazuje se kontaktní adresa, množství dodávané/odebrané vody, číslo a typ vodoměru, apod.

Komunikace se zákaznickým systémem probíhá online (přes webové služby), tzn. informace o odběrných místech jsou vždy aktuální. Získané hodnoty se zobrazí ve standardním atributovém menu systému iGIS. Z pohledu uživatele se tak jedná o jednoduché řešení, jelikož informace se zobrazí na jednom místě. Nasazení proto nevyžaduje žádné další kroky, instalaci programů nebo školení uživatelů.

Podle předchozích zkušeností se propojení GIS a ZIS využívá nejen při komunikaci zákazníků s vodárnou, ale i při zpřesňování údajů v informačních systémech. Běžně se řeší případy, kdy k odběrnému místu není zakreslená přípojka, ale zákazník má sjednanou danou službu. S využitím dalších informací (např. kamerový průzkum) lze snadno dohledat i opačné případy, kdy je zákazník napojený na přípojku, ale za službu neplatí.

cs_CZCzech