Kraslická městská společnost využívá iGIS.Map

Nový produkt v rodině geografických informačních systémů iGIS.Map je v současné době implementován u společnosti KMS Kraslická městská společnost s. r. o. KMS s. r. o. dodává pitnou vodu do veřejné vodovodní sítě města Kraslice a obce Tisové. Tato síť zahrnuje vodárenská zařízení, která slouží k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli. Kromě výroby a dodávky pitné vody a správy kanalizace se zaměřuje na dodávky teplé vody. Ve městě Kraslice a v obci Stříbrná zabezpečujeme odvádění odpadních a dešťových vod a jejich čištění v čistírně odpadních vod, včetně likvidace kalů.

Zaměstnanci KMS s. r. o. budou využívat geografický informační systém iGIS.Map v oblastech správy vodovodů, kanalizace a teplovodní sítě.

iGIS.Map je novou generací řešení geografického informačního systému pro obce a malé správce inženýrských sítí. Moderní řešení se opírá o více než dvacet let zkušeností a desítek úspěšných implementací u správců inženýrských sítí, zejména vodovodů a kanalizací.

cs_CZCzech