Přihlášení

Podpora řešení problematiky GDPR

Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se neúprosně blíží. Každé organizaci z této směrnice vyplývá povinnost prověřit procesy probíhající uvnitř organizace a v případě potřeby podniknout potřebné kroky k naplnění povinností vyplývajících z této směrnice.
Z uvedených důvodů nabízíme řešení této problematiky.

Popis navrhovaného postupu řešení

Na základě znalosti situace u jednotlivých zákazníků jsme se rozhodli celou problematiku řešení GDPR v organizaci rozdělit do čtyř etap. Každý zákazník zváží, kterou etapu chce realizovat. Realizace etap 1. až 3. pokrývá veškeré potřebné činnosti spojené s uvedením organizace do souladu se směrnicí GDPR. Etapa č. 4 představuje činnosti pro zajištění trvalého provozu. 

Etapa č. 1

Plánování a příprava projektu - etapa obsahuje sestavení projektového týmu a stanovení závazného harmonogramu.

Vstupní analýzy - vyhodnocen všech dostupných informací o podnikání, rizik a určujících principů dané firmy či organizace s ohledem na zpracování osobních údajů. Popis IT infrastruktury se zaměřením na zpracování osobních údajů, popis zabezpečení jednotlivých objektů, kanceláří, počítačů, definování úložišť dat (papírových i elektronických). 

GDPR výstupní analýza (GAP) - porovnání aktuálního stavu s požadovaným stavem a návrh opatření v jednotlivých oblastech práce s osobními daty.

Etapa č. 2

Právní audit

- prověření všech právně závazných dokumentů, činností a jejich dopadů na podnikání z pohledu práva

Spolupracující advokátní kancelář je připravena nabídnout širokou škálu právních služeb z řady právních oblastí s tím, že s ohledem na předpokládané potřeba Vaší společnosti v návaznosti na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR) nabízíme Právní GDPR audit (analýza smluvní dokumentace Vaší organizace ohledně požadavků EU na ochranu osobních údajů, doporučení změn a jejich případná realizace)

Etapa č. 3

Implementace celků - sestavení, spuštění, otestování a odladění jednotlivých opatření, která mají zajistit činnost podniku dle GDPR

Ověření realizovaných opatření - prověření součinnosti jednotlivých opatření včetně ověření jejich opakovatelné spolehlivosti

Zpracování Směrnice GDPR (Zásady ochrany osobních údajů) pro danou organizaci. Příprava změn a jejich zavedení u všech interních postupů a pracovních činností, které se týkají osobních údajů</p>

Etapa č. 4 - trvalé provozování systému

Na základě zpracování předchozích etap nabízíme i trvalou podporu a pravidelnou kontrolu včetně aktualizace zavedeného systému ochrany osobních údajů. Na tyto činnosti je uzavřena smlouva o dílo, které jsou dle vzájemné dohody specifikovány prováděné činnosti.

GDPR

Kontakt pro podrobnější informace: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Servisní středisko se zabývá instalací a přípravou zařízení k provozu, diagnostikou a opravou výpočetní techniky (počítače, notebooky, tiskárny a další) a elektroniky. Dále provádíme optimalizaci a odvirování operačního systému a profylaxi hardwaru.

Nové servisní centrum ACER bylo otevřeno od 22.8.2005 v Brně ..

Xerox přichází s novou službou XSS, která umožní efektivní správu provozu tiskáren v majetku zákazníka.

XSS (Xerox Supplies Services) je nový softwarový nástroj pro správu tiskáren s možností automatických dodávek spotřebního materiálu. 

HSI com s.r.o. zajišťovala datové rozvody u japonské společnosti DAIKIN EUROPE NV...

Copyright © 2019 HSIcom. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.