Přihlášení

Mezi uživatele elektronického archivačního systému e-ARSYS a elektronické správy dokumentace e-SD se v průběhu letošního roku zařadil nový uživatel z oblasti provozování vodovodů a kanalizací – Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s. Jelikož šlo o projekt v oblasti, ve které společnost HSI com s.r.o. získala v průběhu svého působení značné zkušenosti, proběhla implementace bez komplikací a dle stanoveného harmonogramu.

Již při prezentacích našich produktů byly systémy kladně ohodnoceny. Především z důvodů nejnovějších technologií využívajících internet / intranet a s tím spojenou dostupnost serveru k jednotlivým klientům. Velký ohlas sklidila jednoduchost obsluhy ze strany uživatelů. Vše nasvědčuje tomu, že tento produkt nezpůsobí obavy z používání archivačního systému a elektronické správy dokumentace. Kladně byl hodnocen i celý způsob administrace systémů.

V rámci spolupráce s partnerem v oblasti geografických informačních systémů, společností Intergraph, Vám představujeme mobilní aplikace AMSD/SSL, kde se podílíme na činnostech vývoje a následné údržby.
Aplikace je určena pro zaměstnance odborné organizace ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, který je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky, a pro zaměstnance OSSL (orgán Státní správy lesů), kde správním orgánem lesů je nejen Ministerstvo zemědělství, ale i krajské a obecní úřady. 

Ve dnech 18. - 19. října 2018 v hotelu Agnes v Bohdanči proběhlo školení uživatelů GIS 2018 zaměřené na řešení frekventovaných oblastí geografického informačního systému HSI com a jejich možností. Věříme, že všichni účastníci byli se školením umístěném v krásném prostředí zvlněné Vysočiny spokojeni, a že si odnesli mnoho nových zkušeností a poznatků.

Všem účastníkům ještě jednou moc děkujeme!

Systém GIS, provozovaný ve většině vodárenských společností je naplněn daty o vodovodní a kanalizační síti. Každé potrubí či stoka vede pod parcelami, konkrétních vlastníků. Průnikem těchto dvou množin informací získává uživatel informaci o možných věcných břemenech. Nabízená aplikace využívá infomací ze systému GIS o poloze jednotlivých vedení a současně informací z ČUZK o přesných polohách jednotlivých parcel, tím vzniká nástroj na zapracování, evidenci a následnou práci s těmito informacemi.

V průběhu března 2018 byla úspěšně provedena velká aktualizace prostředí GIS v Chodských vodárnách a kanalizacích a.s. v Domažlicích. Inovace proběhla současně se změnou hardware tak, aby se minimalizoval dopad na běžnou práci střediska GIS. Byla provedena migrace dat, uživatelského prostředí a uživatelé GIS plynule pokračují v systému, který důvěrně znají. Přechod na nejnovější technologie bude zajištěn bezproblémový chod celého systému i do dalších let.

Copyright © 2019 HSIcom. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.