Přihlášení


My - vedení společnosti si uvědomujeme svoji řídící povinnost, ctíme zákazníka, jdeme příkladem a vyžadujeme od zaměstnanců sounáležitost se systémem kvality.

Stanovili jsme

 • Politiku kvality jako zásady, které sami dodržujeme a vyžadujeme, aby je dodržovali i zaměstnanci.
 • Cíle kvality, jimiž měříme efektivnost našich procesů.
 • Provádíme přezkoumání cílů kvality vedením, abychom iniciovali zlepšování našeho systému kvality.
 • Zajišťujeme dostatek zdrojů potřebných pro spokojenost zaměstnanců a kvalitní fungování naší společnosti.

Zaměření na zákazníka

Snažíme se naslouchat našim zákazníkům, a to při:

 • návštěvách u zákazníků
 • setkáních se zákazníky
 • aktivitách v marketingu

a tím pochopit požadavky a potřeby zákazníků. Našimi zákazníky jsou velké, střední i malé státní i soukromé firmy nebo organizace. Největší počet zákazníků je z oblasti středních vodárenských a strojírenských podniků.


Cíle kvality

Cíle kvality stanovuje vedení společnosti každý rok v prosinci. Cíle jsou orientovány na měření kvality našich procesů a pravidelně posuzovány na poradách vedení. Politika kvality

 • Spokojenost zákazníka je náš cíl (naše peníze)!
 • Spokojení zaměstnanci lépe plní požadavky zákazníků!
 • Nesmíme ustrnout, musíme se zlepšovat!
 • Orientujeme se na značkové výrobky!
 • Orientujeme se na jednoduchost a srozumitelnost řešení!
Image
Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.