Přihlášení

problematika2018Ve dnech 10. až 11. dubna proběhl ve Žďáru nad Sázavou třetí ročník konference "Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury". 

Akce byla určena pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury a konala se pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Společnost HSI com s.r.o. se zúčastnila jako partner akce.

V zajímavém a bohatém programu konference zazněli příspěvky z oblasti právních předpisů, plánů obnov, modelů provozování, nakládání s kaly, možnosti vzdělávání či dnes aktuální problematika GDPR. 
V rámci doprovodné výstavy výrobků a služeb pro oblast vodohospodářské infrastruktury jsme zodpověděli dotazy na funkcionalitu GIS systému HSI com a ukázali jednotlivé varianty jeho implementace.

Dne 6.3.2018 probehla v chorvstkém Záhřebu konference v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR - Prezentace českých vodohospodářských firem. Akce byla zaštítěna účastí pana velvyslance ČR RNDr. Vladimíra Zaváhala, ředitel sdružení SOVAK Ing. Oldřichem Vlasákem, zástupcem chorvatského Ministerstva ochrany životního prostředí a energetiky Elizabetou Kos a předsedou chorvatského sdružení Hrvatsko voda za zaštitu voda Dr.sc. Marou Pavelićem.

Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie. 
V rámci využívání dat geografického informačního systému je také více využívanou integrací napojení na systémy hydrodynamických výpočtů. Data GIS jsou využívána jako zdroj informací pro provádění výpočtů matematickým modelem a vytváření modelů kanalizační sítě.

Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se neúprosně blíží. Každé organizaci z této směrnice vyplývá povinnost prověřit procesy probíhající uvnitř organizace a v případě potřeby podniknout potřebné kroky k naplnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Jak je již letitým zvykem, pořádá společnost HSI com s.r.o. v měsíci říjnu školení uživatelů GIS. V rámci školení jsou předány informace a poznatky z provozování jednotlivých aplikací a současně jsou prezentovány nově provozované a vznikající aplikace, letos to byla novinka Věcná břemena a informace o vývoji aplikace Propojení GIS a hydrodynamických modelů DHI.

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.