Přihlášení
Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na výstavu Vodovody a kanalizace 2013, která se koná ve dnech 21.5 až 23.5.2013. Již tradičně se naše společnost zúčastňuje tohoto setkání vodohospodářů z celé republiky. Pro nás je to příležitost setkat se s našimi stálými zákazníky a současně možnost ukázat celou škálu našich aplikací určených pro podporu provozovatelů vodovodních a kanalizačních sítí dalším případným uživatelům.

Proto zveme všechny zájemce o vodohospodářskou problematiku do naší expozice v hale č.4, stánek č.6. Formulář pro sjednání schůzky na výstavě VODOVODY - KANALIZACE 2013 zde.


První ročník soutěže Projektový manažer roku 2012 má své vítěze. V kategorii Projekt roku 2012 vyhrála společnost Intergraph CS s.r.o. za vývoj a implementaci uceleného GIS řešení ve společnosti E.ON Česká republika. Projekt zahrnoval jak vývoj a implementaci vlastního GIS řešení, tak integračních rozhraní na okolní podnikové systémy.

Hodnotící tým a porota ocenila vítězný projekt zejména za komplexnost, technickou náročnost a dobrou realizaci s prokazatelným užitkem. Společnost HSI com s. r. o. se vývoji GIS řešení E.ON Česká republika podílela jako jeden ze subdodavatelů.


Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie.

Geografické informační systémy jsou nezastupitelným prvkem v celkovém informačním spektru správců inženýrských sítí. Grafické znázornění slouží nejen jako kontrolní mechanismus, ale především jako přehledný nástroj pro zobrazení dat jiných informačních systémů v prostoru. Z toho vycházející prostorové analýzy jsou prakticky jedinou možností získání odpovídajících výsledků nejen pro provozní zaměstnance, ale také pro management společnosti.

Aplikace Vyjadřování navazuje na existující aplikace Projekt GIS, EPU.NET, iGIS.NET a především iGIS Web. Vyjadřování je nástroj, který výrazně zjednodušuje proces vyjadřování. Program si klade za cíl zefektivnit proces tvorby vyjádření, snížit časovou náročnost na vypracování jednotlivých vyjádření a současně zjednodušit evidenci a vyhledávání již zpracovaných vyjádření – toto vše přináší pro pracovníky oddělení, které je pověřeno vypracováním závazných stanovisek za celou organizaci.

Na straně druhé je cílem aplikace zpřehlednit pro žadatele celý proces podání žádosti a předání požadovaných podkladů. Žádost podává žadatel prostřednictvím webové aplikace, která na základě zadaných a vložených informací, odpovídajících dané žádosti, připraví pro vydavatele stanoviska všechny podklady pro jednoduché a rychlé zpracování a následně vygeneruje pro žadatele vyjádření k existenci sítě. Vygenerované dokumenty jsou v souladu s legislativou ČR a obsahují veškeré informace vyžadované stavebními úřady při stavebním a územním řízení dle Stavebního zákona.

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní Seminář zaměřený na problematiku rozvoje geografických informačních systémů v odvětví VaK a jejich integraci do podnikových informačních systémů, který se uskuteční 14. - 15. června 2012. Těšíme se na Vás v krásném prostředí Brdského výběžku. Seminář se uskuteční v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí (www.hotelvedvore.cz).

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.