Přihlášení

V současné době se množí požadavky na poskytování informací o průbězích vodovodních a kanalizačních sítí i jiným provozovatelům inženýrských sítí (plyn, elektro atd.). Nejefektivnějším řešením je poskytování těchto informací pomocí WMS služeb.

Proto společnost HSI com s.r.o. přichází s nabídkou na splnění těchto požadavků. Podmínkou je nasazení sw GeoMedia WebMap a úprava struktury stávajícího GISu, provozovaného v dané vodárně.

WMS (Web Map Service) znamená v překladu webová mapová služba. Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu).

Také mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Skutečnost, že je obrázek georeferencován umožní jeho správnou prezentaci. Georeferencováním v tomto případě můžeme chápat jako jednoznačně daný referenční souřadnicový systém a souřadnicový obdélník (box), který obsahuje požadovaný obrázek, v tomto systému.

 

GeoMedia WebMap – základní informace

GeoMedia WebMap (GSPY5024 *, GSPY5025 *, GSPY5026 *)

Popis produktu:
Produkt umožňuje snadno vytvářet webové mapové aplikace, poskytovat sofistikované webové vizualizace a analýzu, která umožňuje manipulaci s cennými geografickými informacemi vašeho podniku , GeoMedia WebMap doplňuje širokou škálu našich produktů.GeoMedia WebMap je k dispozici ve třech produktových řadách s jednotnou, webově administrační konzolí pro konfiguraci aplikací a služeb.

GeoMedia WebMap Essentials (GSPY5024 *)

Popis produktu:
Produkt umožňuje organizacím postavit plně škálovatelné serverové řešení v podobě webových služeb nebo tenkých klientů a poskytují funkce , včetně real-time přístupu k datům , sofistikované geoprostorové analýzy a generování mapy.

 • publikování strukturovaných vektorových a rastrových dat prostřednictvím základních OGC - služeb
 • dodává se s přednastavením tenkého webového klienta
 • API je k dispozici pro vytváření uživatelských webových aplikací
 • výkonná konzola pro správu umožňuje konfiguraci GeoMedia WebMap na webovém serveru , stejně jako aplikací a služeb

GeoMedia WebMap Advantage (GSPY5025 *)

Popis produktu:
Produkt obsahuje Geospatial portál umožňující na straně klienta pokročilou funkčnost, plus další funkce.

 • GeoMedia WebMap Essentials +
 • čtení / zápis (R / W), datové servery pro Oracle a Microsoft SQL Server
 • vytvoření WFS-T (transakční WFS)

GeoMedia WebMap Professional (GSPY5026 *)

Popis produktu:
Produkt poskytuje pokročilé funkce, lineární analýzy.

 • GeoMedia WebMap Advantage +
 • směrování (routing včetně OpenLS směrování)
 • systém lineárního odkazování (LRS) modelu dat a služeb
 • dynamické segmentace

Tvorba a použití WMS služeb z GIS dat

Společnost HSI com s.r.o. jako dodavatel provozovaného systému GIS zajistí propojení struktury stávajícího GISu se strukturou aplikace GM WM. Pro poskytování WMS služeb je používán produkt GeoMedia WebMap Essentials ONE od firmy Intergraph.

Tento produkt umožňuje poskytovat data organizace třetím stranám ve formě mapového podkladu bez popisných informací. Tuto službu je možné poskytovat volně nebo po zadání autorizace uživatelským jménem a heslem. Součástí licence je balíček aplikací GeoMedia Webmap 2014, GeoMedia Desktop 2014 a GeoMedia Publisher.

Jako podklady slouží libovolný formát dat připojitelný do aplikace GeoMedia (Geomedia Professional). Tato data mohou být aktuální z pracovního GIS serveru nebo se mohou získávat ze zálohy kopírované na WMS server pro rychlejší odezvu služby. Tím je zaručena aktualizace dat. Díky propojení aplikace GeoMedia Desktop a GeoMedia WebMap je publikace dat pro mapové služby velice jednoduchá.

Nejprve je třeba nastavit grafickou podobu poskytovaných dat v legendě. Pokud s daty pracujete, pak stačí vzít pracovní legendu a upravit ji do výsledné podoby. Poté se data v legendě publikují do připravené webové služby. Na správu služeb se používá Administrační konzole, která je součástí aplikace GeoMedia Publisher. Každá položka v legendě se při publikaci převede do vlastní vrstvy, kterou je možné jednotlivě připojit do externí aplikace. Vrstvy lze také kombinovat a jediným odkazem zobrazit libovolný počet vrstev (např. vodovod, kanalizaci, apod).

Instalace aplikace GeoMedia WebMap je možná na podporované operační systémy Windows (např. Windows Server 2008 SP2 x32b/x64b, Windows Server 2012). K poskytování mapových služeb je využíván webový sever IIS (internetová informační služba). Webový server na požadavky generuje mapové služby na definovaném portu. Pokud je server na vnitřní síti organizace, je tento port možné přesměrovat na jiný server přístupný pro požadavky mimo vnitřní síť.

Třetím stranám se předává již pouze odkaz na mapovou službu formou http odkazu, který se zadá do jejich aplikace, která mapové poklady dokáže zobrazit.

Společnost HSI com zajistí konfiguraci:

 • datových zdrojů
 • symboliky dat (barvy, značky atd.)

Nasazení aplikace doporučujeme formou pilotního projektu.

Pilotní projekt:

 • nasazení se stávajícími daty ve formátu MS Access
 • instalace na vyhrazený server (min 2 jádra, 4 GB RAM)
 • otestování při reálném zatížení

Reálné nasazení:

 • řešení podporuje virtualizaci
 • nutné posoudit zatížení - silné zatížení při převodu vektorových dat na rastry (silné vytížení disků, neboť práce s rastrovými daty znamená práci s velkými objemy dat).
 • program umožňuje poskytovat WMS služby libovolným uživatelům

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.