Přihlášení

Kompletní geografický informační systém je navržen tak, aby uspokojil požadavky zákazníka GISu.
Řešení GIS HSI com je profesionální nástroj pro tvorbu a využití informací. Je k dispozici v podobě tří softwarových produktů, z nichž každý poskytuje různou úroveň funkcionality.

Řešení geografického informačního systému HSI com a navrženo jako distribuovaný systém, vycházející z tzv. třívrstvého modelu, který umožňuje rozložení zátěže a snadnou údržbu modulárních informačních systémů. Stavebnicový charakter systému umožňuje sestavit plně funkční systém bez jakýchkoli omezení a postupné budování podle stávajících i budoucích potřeb s vnitřní logickou provázaností jednotlivých subsystémů.

Image

Projekt GIS - aktivní pracoviště, které GIS pro svůj provoz využívá a provádí zásahy do datových bází systému. Tzn. že na tomto pracovišti dochází mj. také k editaci grafických a databázových údajů.

Edit GIS - lze definovat jako pracoviště, které GIS pro svůj provoz využívá a provádí zásahy do atributové části datových bází systému, nelze z něj editovat grafiku.

iGIS - pasivní pracoviště se nachází především v útvarech, které pro svůj provoz datové báze GIS pouze využívají. Jako zpětná vazba činností se využívá nadstavba EPU - evidence provozních událostí.

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.