Přihlášení

GeoMedia® SMART CLIENT

Inteligentnější způsob, jak si zpřístupnit svět

Tradiční geografické informační systémy (GIS) jsou vhodné pro zkušené uživatele a použití v rámci projektu nebo oddělení. Práce v multidisciplinárních prostředích však s sebou přináší komplexní požadavky a úkoly, které s většinou konvenčních produktů nelze zvládnout bez rozsáhlého přizpůsobení na míru. Potíže se projevují ve čtyřech klíčových oblastech:

• snadné používání – nevhodné nástroje zvyšují náklady na školení a podporu a snižují
produktivitu uživatelů i kvalitu dat
• možnost řídit a koordinovat přístup ke sdíleným informacím z různých oddělení nebo
v rámci různých funkcí
• řízení nákladů a rizik při vývoji, nasazení a podpoře vlastního kódu
• náklady na pořízení, údržbu a podporu velkého množství licencí pro jednotlivé
počítače

Produkt Intergraph® GeoMedia® Smart Client vychází vstříc potřebám multidisciplinárních aktivit a podporuje přes 25 000 uživatelů v nejrůznějších oblastech, od státní správy na celostátní, regionální i obecsc1ní úrovni po správu infrastruktury, územní správu a krizové řízení. Nabízí podnikovou geoprostorovou platformu určenou k podpoře velkého počtu uživatelů, kteří nemohou ovládat klasické plnohodnotné produkty, nicméně ve svých pracovních postupech potřebují sofistikované geoprostorové funkce, jež nelze podporovat pomocí webových mapových nástrojů. Produkt GeoMedia Smart Client tyto nároky splňuje díky unikátní kombinaci následujících schopností:

• přívětivost k uživatelům a snadná administrace typická pro produkty založené na webovém prohlížeči
• špičkové geoprostorové funkce typické pro klasické softwarové produkty
• funkce pro správu dat a uživatelů, jež jsou nezbytné pro implementaci napříč
odděleními podniků nebo v prostředích pro spolupráci

Společný výkon a flexibilita těchto atributů umožňují organizacím implementovat a udržovat podnikové geoprostorové pracovní postupy, které se snadno používají, jsou vysoce efektivní, ale nejsou podporovány běžně dostupnými produkty.

ŠPIČKOVÉ GEOPROSTOROVÉ FUNKCE
Mezi geoprostorové schopnosti produktu GeoMedia Smart Client patří špičkové funkce, jako jsou pořizování a úpravy vektorových dat (včetně používání funkce přichycení, konstrukčních pomůcek a kótování), zanášení změn, analýza a vykreslování na velkoformátových plotrech v přesném měřítku.

OBCHODNÍ LOGIKA
Srdcem produktu GeoMedia Smart Client jsou vysoce konfigurovatelná pravidla a jádro pro pracovní postupy, které organizacím umožňují implementovat pracovní postupy svázané s životním cyklem, řízení přístupu na úrovni funkcí, ověřování a chování dat i integraci s jinými systémy. Jednoduché uživatelské rozhraní a schopnost provést uživatele formuláři a pracovními postupy pro konkrétní úlohy snižují režijní náklady na školení a zvyšují produktivitu i kvalitu dat. Koordinovaný přístup, datové modely a životní cykly podporují sdílení a opakované využívání informací. Tím se odstraňují neefektivity, chyby a rizika, jež zpravidla vznikají v situacích, kdy různé funkce pracují nad vlastními sklady dat.

JEDNODUCHÁ IMPLEMENTACE A ÚDRŽBA PRODUKTU SMART CLIENT
Technologie Smart Client od společnosti Intergraph nabízí výkon sc2a funkce klasických aplikací, ale bez nákladů a komplikací spojených s jejich nasazením. Produkt je založen na standardní technologii Java Web Start a spouští se jako inteligentní klient, který sám sebe konfiguruje i aktualizuje. Díky tomu nabízí vysoce výkonnou klientskou platformu, která je kompatibilní s většinou běžných operačních systémů (Windows®, LINUX, Mac atd.), ale není závislá na produktech třetích stran a netrpí problémy plynoucími z rozdílných verzí či nastavení prohlížečů a nekompatibilit operačních systémů. Komunikace mezi klientem a aplikačními servery v rámci produktu GeoMedia Smart Client je založena čistě na webových službách s využitím protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol).

MEZIPAMĚŤ
Inteligentní ukládání rastrových i vektorových geoprostorových dat do mezipaměti umožňuje, aby vybraná grafická data (např. ortofota, územní plány atd.) byla uložena v mezipaměti na serveru v místní síti nebo přímo v klientu. Tato data pak lze číst přímo z mezipaměti a odlehčit tak mapovým serverům a síti. Výsledkem je obrovské zvýšení výkonu, pokud jde o přístupovou dobu, a také snížení objemu dat přenášených ze serveru na minimum. Obsah klientských mezipamětí se aktualizuje plně automatizovaným procesem s využitím časových razítek, bez jakéhokoli zásahu uživatele. Tento proces rovněž podporuje fungování klienta v odpojeném režimu, takže můžete klienta používat jako mobilní platformu. Také poskytuje ochranu před výpadky sítě.

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.