Přihlášení

Organizace, která používá geografický informační systém po určitém období dojde zcela logicky k požadavku na využití těchto informací i pro provozní pracovníky. V oblasti vodárenství je tento požadavek o to důležitější, neboť pitná voda je poměrně drahá surovina. Poškozené potrubí znamená peníze volně proudící do prostoru. Pro minimalizaci těchto ztrát slouží tento modul, doplňující funkčnost geografického informačního systému.

Image

Evidence provozních událostí (EPU.NET) je aplikace, která využívá jak geografického informačního systému na bázi GeoMedia Pro firmy Intergraph, tak i naší aplikaci iGIS.NET a prostřednictvím těchto úloh umožňuje provozním pracovníkům získávat informace z GISu a současně zajišťuje evidenci provozních událostí, správu databáze provozních událostí a veškeré tyto informace ukládá přímo do GISu pro další analýzy a vyhodnocování.

Hlášení provozní události: provozní pracovník vyplní uvedené hlášení a to je prostřednictvím interne-tu/intranetu zaneseno do databáze.

Využití informací z databáze provozních událostí: tuto úlohu využívají jak provozní pracovníci tak manag-ment organizace a současně i pracovníci zajišťující provoz GISu. Umožňuje rychle získávat informace o jednotlivých provozních událostí, případně členit veškeré provozní události dle zvoleného klíče.

Image

Databáze provozních událostí umožňuje standardní práci s údaji v ní obsaženými. To znamená výběry dle požadovaných kritérií, třídění a následné zobrazení místa provozní události v geografickém informačním systému.

Statistika: Tato část SW umožňuje připravovat podklady do porady vedení, pro jednání správní rady či pro případné rekonstrukce, pro roční plány investic a obdobné materiály...

Naše řešení Evidence provozních událostí umožňuje rozšířit přístup k informacím v GISu pro celou řadu dalších pracovníků a tím podstatně zvyšuje efektivitu vynaložených investičních pro-středků.

Image

Co získáte?

  • Jednotnou evidenci provozních událostí
  • Přístup k informacím z kteréhokoliv pracoviště organizace
  • Podklady pro investiční činnost
  • Nástroj pro efektivní správu inženýrské sítě
Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.