Přihlášení

V letošním roce proběhlo zpracování materiálu, který komplexně posoudil stávající funkci systému odvodnění pro standardní a dlouhodobé zatěžovací stavy a dále pro výhled činnosti spojené s řešením koncepce rozvoje kanalizace města a tím i kontinuitu řešení koncepčních úloh. Hlavním cílem aktualizace bylo také posouzení kmenových sběračů, hlavních odlehčovacích komor a plánované výstavby retenční nádrže před ČOV Klatovy.

Hlavní cíle prací pro společnost DHI a.s.:
• Stavba modelu kanalizace a aktualizace informací k významným objektům.
• Posouzení stávajícího systému stokové sítě včetně vyhodnocení funkce odlehčovacích komor.
• Navržení opatření k nekapacitním úsekům.
• Posouzení správnosti plánovaných rekonstrukcí.
• Posouzení výhledového stavu stokové sítě v návaznosti na platný územní plán.
• Aktualizace GIS o vybrané položky modelu.

Na posledním bodě - Aktualizace GIS o vybrané položky modelu - spolupracovala společnost HSI com s.r.o. jako dodavatel geografického informačního systému, který je v organizaci provozován již řadu let. Požadavkem ŠVAK a.s. bylo umožnit zobrazení údajů vycházejících z výpočtů v rámci modelu širokému okruhu provozních pracovníků. Součástí byla i implantace webového portálu iSTANOVISKA pro řízení postupu vytváření vyjádření k vodárenské infrastruktuře provozované organizací ŠVAK a.s.. Uvedené aplikace byly i s požadovanými úpravami v termínu předány do zkušebního provozu. Po ukončení fáze testování produktů objednatelem budou tyto aplikace přístupné na www stránkách Šumavských vodovodů a kanalizací a zajistí tak vyšší komfort pro jejich zákazníky.

SVAK logo

V Plzni dne 14.8.2017

Ing. Václav Frantl | Ředitel společnosti
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 377 221 046 | +420 377 225 167

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.