Přihlášení

Web Feature Service (dále jen WFS) je standard vyvinutý a dále rozšiřovaný mezinárodní standardizační organizací Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožńuje sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu. Zde je hlavní rozdíl oproti podobné službě Web Map Service (WMS), kde se sdílí pouze rastrované informace. Spolu s vektorovými daty jsou sdíleny také atributové informace o prvcích. Výhodou vektoru je, že máme informaci o geometrii a můžeme s ní pracovat (např. přichytit se linie).

Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WFS server jsou primárně geodata ve formátu GML. Daná geofrafická data (bod, linie, plocha) jsou vztažena k referenčnímu souřadnicovému systému nejčastěji udávám pomocí datasetu EPSG.
Pro tvorbu webové služby WFS používáme nástroj Geomedia Webmap od společnosti Hexagon (dříve Intergraph). Vytváří se podobně jako služba WMS v aplikaci Geomedia Desktop.

Geomedia Webmap umožňuje poskytovat data organizace třetím stranám ve formě mapového podkladu s popisnými informacemi. Službu je možné poskytovat volně nebo po zadání autorizace uživatelským jménem a heslem. SOučástí licence je balíček aplikací Geomedia Webmap 2016, Geomedia Desktop 2016 a Geomedia Publisher.
Jako podklady slouží libovolný formát dat připojitelný do aplikace Geomedia Desktop. Tato data mohou být aktuální z pracovního GIS serveru nebo se mohou získávat ze zálohy kopírované na Webový server pro rychlejší odezvu služby. Tím je zaručena aktualizace dat. Díky propojení aplikace Geomedia Destop a Geomedia Webmap je publikace dat pro mapové služby velice jednoduchá.
Nejprve je třeba nastavait grafickou podobu poskytovaných dat v legendě. Pokud s daty pracujete, pak stačí vzít pracovní legendu a upravit ji do výsledné podoby. Poté se data v legendě publikují do připravené webové služby. Na správu služeb se používá Administrační konzole, která je součástí aplikace Geomedia Publisher. Každá položka v legendě se při publikaci převede do vlastní vrstvy, kterou je možné jednotlivě připojit do externí aplikace. Vrstvy le také kombinovat a jedním odkazem zobrazit libovolný počet vrstev (např. vodovod, kanalizaci, apod.).


Instalace aplikace Geomedia Webmap je možná na podporované sperační systémy Windows (např. Windows Server 2008 SP2 x32B/x64b, Windows Server 2012, ...). K poskytování mapových služeb je využíván webový server IIS (internetová informační služba). Webový server na požadavky generuje mapové služby na definovaném portu. Pokud je server na vnitřní síti organizace, je tento port možné přesmětovat na jiný server přístupný pro požadavky mimo vnitřní síť.
Třetím stranám se předává již pouze odkaz na mapovou službyu formou http odkazu, který se zadá do jejich aplikace, která mapové podklady dokáže zobrazit.

Princip funkce WFS

Základním principem WFS jsou vzájemné interakce a to stroj-stroj a stroj-člověk. V nejvyšším vrcholu této komunikace je mapový server. Pokud podporuje WFS službu můžeme hovořit o WFS serveru. V jeho úložišti jsou uskladněna georeferencovaná vektorová data (SHP, DGN, prostorové databáze). Nejčastěji se po označení souřadnicového referenčního systému (CRS - Coordinate Reference System) využívá dataset EPSG. Klient je potom software, který komunikuje se serverem za účelem získání informací. K této komunikaci využívá Hyper Text Transfer Protokol - HTTP(S), resp. jeho metody dotaz, jimiž jsou GET a POST. Klient si poté zpracuje informace, která mu server zpřístupnil. Tyto informace pomocí definovaného uživatelského rozhraní zpřístupní uživateli. Jedná se o interakci člověk-stroj (reps. uživatel-klient).

Ing. Michal Halmeš | Vývoj SW
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 377 221 046 | +420 377 225 167

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.