Přihlášení

V I. čtvrtletí roku 2017 byl v organizaci Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. spuštěn provoz aplikace ZIS2GIS na automatizovaný převod informací ze zákaznického informačního systému (ZIS) do geografického informačního systému.

Výchozím stavem byla dvě samostatně oddělené ZIS a GIS. Cílem pak aktualizované propojení informací ZIS <-> GIS a vytěžování informací (tzv. data mining). Propojením získáme možnost vizuální kontroly všech odběrných míst (OM). Máme tak nástroj na kontrolu např. černých odběrů a havarijní management. 

ZIS2GIS 01

Při importu OM do GIS je možné mimo grafické prezentace přenést i jiná data (např. informace o přípojce, informace o smlouvě s odběratelem, zda se jedná o VIP odběratele, nákladové okruhy apod.). 

Hlavním úkolem při převodu dat bylo získání souřadnice umístění OM na mapový podklad. Jednou z možností získání souřadnice je porovnáním adresy OM s daty RUIAN. 

Běh aplikace můžeme shrnout do několika kroků:

ZIS2GIS 02

  • Export dat ze ZIS
  • Načtení odběrných míst s dalšími informacemi ze ZIS
  • Lokalizace (získání souřadnice) OM z RUIAN nebo externího seznamu souřadnic (ZIS2GIS Coords)
  • U nových OM vytvoření fiktivní přípojky na nejbližší potrubí, dle zadaného filtru (např. potrubí v provozu)
  • Zápis změn do logovacího nástroje (ZIS2GIS Auditlog)
  • Odstranění již neexistujících odběrných míst v GIS
  • Upozornění pověřených pracovníků GIS na změny (vytvoření nových OM, změna pozice OM)

Lokalizace pozic odběrných míst v GIS pomocí RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Služeb je online na internetu a zdarma.

RUIAN 01V polovině roku 2012 byl úspěšně spuštěn provoz systému základních registrů veřejné správy ČR. Jeden za čtyř základních registrů je i registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). RUIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry, dálkový přístup přes internet. Aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) k datům RUIAN je dostupná zdarma a bez registrace na internetové adrese: http://vdp.cuzk.cz

Pro každou obec je možné získat veškeré informace o částích obcí, ulicích, číslech popisných, parcelních číslech apod. v XML formátu. Pro naše účely je nutné si data uchovat i pro off-line režim. Vytvořili jsme si tedy vlastní databázi, ze stažených informací obcí (každý zákazník má vlastní dotčené území), kterou pravidelně aktualizujeme. Každé odběrné místo v zákaznickém informačním systému (ZIS) má zadanou adresu. Adresa může být zadaná parametry:

  • obec, část obce, ulice, číslo popisné
  • katastrální území, číslo parcelní

Výsledkem převodu je pozice, kterou si můžeme podložit mapou a na první pohled je většinou zřejmé, zda je umístění správné. V případě chybné souřadnice je třeba upravit adresu v ZIS a data postupně zpřesňovat.

Umístění přípojek na nejbližší potrubí a její aretace

Pro každé odběrné místo je automaticky vytvořena fiktivní přípojka na nejbližší potrubí. Průběh přípojky lze v GIS upravit podle stávajícího stavu, případně OM přesunout do jiného umístění (více OM na stejné souřadnici). Poté lze přípojku "zaaretovat" na novém umístění. U aretované přípojky a jeho OM nebo již geometrie aplikací změněna. 

Havarijní management

Analýzou dat (např. trasováním) je možné zjistit OM dotčená havárií a informovat vlastníky o vzniklé události.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.