Přihlášení

Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie.

Geografické informační systémy jsou nezastupitelným prvkem v celkovém informačním spektru správců inženýrských sítí. Grafické znázornění slouží nejen jako kontrolní mechanismus, ale především jako přehledný nástroj pro zobrazení dat jiných informačních systémů v prostoru. Z toho vycházející prostorové analýzy jsou prakticky jedinou možností získání odpovídajících výsledků nejen pro provozní zaměstnance, ale také pro management společnosti.

Stále více využívanou integrací je využití dat geografického informačního systému pro hydrodynamické výpočty. Data GIS jsou využívána jako zdroj informací pro provádění výpočtů matematickým modelem a vytváření modelů kanalizační sítě.

Předpoklady pro úspěšnou integraci jsou:

  • nalezení komunikačního kanálu mezi systémem GIS a softwarem hydrodynamických výpočtů
  • konsolidace datových modelů obou systémů
  • definice datových typů a jejich kompatibilita
  • nastavení převodních můstků pro hodnoty číselníků
  • čištění a transformace dat
  • definice výměnného formátu dat
  • definice rozsahu přenášených dat

HV 1

Na základě požadavku jsme provedli společně se společností DHI, a. s. analýzu ověření možností propojení GIS řešení a matematického modelu MIKE URBAN (dále MU) a návrh řešení. V rámci analýzy jsme provedli propojení systému GIS a nástrojů pro hydrodynamické výpočty, včetně testování přenosu a definování potřebných úprav struktury GIS s rozšířením datového modelu. Na zvoleném vzorku dat (obsahující všechny požadované objekty a situace) jsme vytvořili funkční integrační prostředí pro využití dat GIS pro hydrodynamické výpočty.

Analýza prokázala, že datový model a struktura systému GIS společnosti HSI com s. r. o. splňují všechny požadavky na integraci se softwarem hydrodynamických výpočtů.

HV 2

HV 3

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.