Přihlášení

V rámci spolupráce s partnerem v oblasti geografických informačních systémů, společností Intergraph, Vám představujeme mobilní aplikace AMSD/SSL, kde se podílíme na činnostech vývoje a následné údržby.
Aplikace je určena pro zaměstnance odborné organizace ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, který je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky, a pro zaměstnance OSSL (orgán Státní správy lesů), kde správním orgánem lesů je nejen Ministerstvo zemědělství, ale i krajské a obecní úřady. 

Systém GIS, provozovaný ve většině vodárenských společností je naplněn daty o vodovodní a kanalizační síti. Každé potrubí či stoka vede pod parcelami, konkrétních vlastníků. Průnikem těchto dvou množin informací získává uživatel informaci o možných věcných břemenech. Nabízená aplikace využívá infomací ze systému GIS o poloze jednotlivých vedení a současně informací z ČUZK o přesných polohách jednotlivých parcel, tím vzniká nástroj na zapracování, evidenci a následnou práci s těmito informacemi.

V průběhu března 2018 byla úspěšně provedena velká aktualizace prostředí GIS v Chodských vodárnách a kanalizacích a.s. v Domažlicích. Inovace proběhla současně se změnou hardware tak, aby se minimalizoval dopad na běžnou práci střediska GIS. Byla provedena migrace dat, uživatelského prostředí a uživatelé GIS plynule pokračují v systému, který důvěrně znají. Přechod na nejnovější technologie bude zajištěn bezproblémový chod celého systému i do dalších let.

Ve dnech 18. - 19. října 2018 v hotelu Agnes v Bohdanči proběhlo školení uživatelů GIS 2018 zaměřené na řešení frekventovaných oblastí geografického informačního systému HSI com a jejich možností. Věříme, že všichni účastníci byli se školením umístěném v krásném prostředí zvlněné Vysočiny spokojeni, a že si odnesli mnoho nových zkušeností a poznatků.

Všem účastníkům ještě jednou moc děkujeme!

problematika2018Ve dnech 10. až 11. dubna proběhl ve Žďáru nad Sázavou třetí ročník konference "Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury". 

Akce byla určena pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury a konala se pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Společnost HSI com s.r.o. se zúčastnila jako partner akce.

V zajímavém a bohatém programu konference zazněli příspěvky z oblasti právních předpisů, plánů obnov, modelů provozování, nakládání s kaly, možnosti vzdělávání či dnes aktuální problematika GDPR. 
V rámci doprovodné výstavy výrobků a služeb pro oblast vodohospodářské infrastruktury jsme zodpověděli dotazy na funkcionalitu GIS systému HSI com a ukázali jednotlivé varianty jeho implementace.

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.