Přihlášení

Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velké ekonomické přínosy spočívají v optimalizaci a zlepšení výrobních postupů. Tím dochází ke snížení nákladů, zvýšení výroby a zisku. Při zavádění výrobků do výroby lze simulovat procesy v předstihu před hmotnou realizací, odstranit případné chyby a tak zkrátit a zrychlit náběh výroby. Řada Tecnomatix zahrnuje několik skupin produktů - pro návrh výrobních a motážních postupů, robotizovaná pracoviště a linky, pro návrh výrobních provozů, rozmístění strojů a řízení zdrojů, pro simulace a optimalizace výrobních operací, pohybu materiálu, pro logistiku obecněji, pro řízení kvality, pro simulaci pracovišť z pohledu chování a zatížení lidí - ergonomii. Produkty lze integrovat a řídit výrobní data systémy PDM.

Zdražování vstupů do výroby, tj.cena energie, materiálu, lidské práce na jedné straně. Na druhé straně výstupy z výroby mají být dle požadavků nejen zákazníků, ale také i manažerů, co nejlevnější a co nejrychlejší - JIT (just-in-time)/ JIS (just-in-sequence). V mnoha firmách zeštíhlovali výrobu snižováním počtu pracovníků, kumulováním funkcí a podobnými metodami. Většinou pouze citem, bez řádné analýzy. Ekonom měl radost, snížil náklady, tj. s méně pracovníky vyráběl stejně. Na investice často nezbývá, protože se náklady neekonomicky rozmělňují v organizačním chaosu dílny, továrny, společnosti. Na trhu přitom vyhrává jen ten, kdo dokáže rychle reagovat na požadavky trhu, rychle inovovat a tím pádem vložené investice rychle zhodnocovat.

Image


Úspěšní manažeři se začínají zabývat metodami, které zdigitalizují dílnu, továrnu, modelují a simulují procesy v počítači, navrhují variantní řešení včetně krizových, krátce řečeno, zabývají se rozvahami „co nastane, když…“. Při tom to jde bez velkých nákladů, jen v počítači - bez stěhování a bourání a stavění a vracení se zpět po nezdaru a dalších podobných činností, kterými se plýtvá tím nejcennějším, tj. časem a penězi. Ti předvídaví a proto úspěšní teprve po vyhodnocení několika variant simulace navrhnou nejlepší strategii, etapy a plán. Tak se při hmotném zavádění ušetří spoustu peněz, času a energie. Je prokázáno, že jedna vložená koruna do simulace přinese, resp. ušetří, až dvanáct korun při výrobě. Tyto simulační programy samy neřídí výrobu, ale silně napomáhají rychlým a přesným rozhodnutím pro změny ve výrobním procesu, v posuzování variant apod.
Jedním z produktů, který pomáhá řešit strategická rozhodnutí je produkt s názvem Plant Simulation.


Plant Simulation pomáhá vytvářet digitální model různých logistických systémů, například výroby, montáže, dodávek, dopravy apod. Plant Simulation umožňuje simulaci a optimalizaci výrobních systémů a procesů. Použitím tohoto software zoptimalizujete tok materiálu, využití zdrojů a logistiky pro všechny úrovně plánování ve společnosti od globálních zařízení přes lokální dílny až k výrobním linkám.

Image


Hlavní rysy Plant Simulation:
• simulace komplexního výrobního systému a strategie řízení
• objektově orientovaný, strukturovaný, hierarchický model dílny, včetně obchodu, logistiky a výrobních procesů
• aplikační knihovna objektů pro rychlé a efektivní modelování typických scénářů
• možnost modelování a uložení do knihoven vlastních dílčích úkolů, použitelných i v jiných projektech
• možnost modelování a analýzy variantních řešení
• grafy a diagramy pro analýzu průtoku, zdrojů a úzkých míst
• rozsáhlé analytické nástroje pro automatické zjišťování úzkých míst, Sankey diagram a Ganttův diagram
• 3D-online vizualizace a animace
• Genetický algoritmus pro automatickou optimalizaci systémových parametrů
• Otevřená architektura s interface a integrací s různými programy (ActiveX, CAD, Oracle SQL, XML, Socet atd.)

Výhody:
• Možnost zahrnutí podstatně většího počtu vlivů (cca 20-30) do optimalizace, než „ručně“ (typicky 2-4)
• Možnost provádět simulaci několika variant najednou
• Zvýšení produktivity stávajícího výrobního zařízení o více jak 15 až 20 procent díky lepší optimalizaci
• Snížení nákladů při plánování nových výrobních zařízení o 20 procent
• Snížení zásob a času průtoku o 20 až 60 procent
• Vyhledává a eliminuje problémy dávno před zavedením výroby do reality
• Zlepšení konstrukce linek a jejich plánování
• Snížení nákladového rizika díky včasnému prozkoumání koncepce
• Maximální využití zdrojů


Tecnomatix Plant Simulation se může používat buď pro strategické plánování, tj. analýzy a optimalizaci před rozhodnutím, nebo pro denní plánování výroby a řízení výjimek jako plně integrovaná složka plánování výroby a kontrolního systému.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.