Přihlášení

 

Image  

"V Solid Edge jsme našli mocný nástroj s jednoduchým ovládáním pro vývoj našich výrobků."

Petr Jonák, R&D Engineer, AlfaUnion®
http://www.alfaunion.cz/ 


Image


 

Image  

"Společnost Dioss Nýřany a.s. používá Solid Edge ke konstrukci přípravků a k vytváření rozvinutých tvarů plechových dílů, které mají často podobné tvary.
Solid Edge jako parametrický program nám umožňuje rychle vytvářet další varianty. Používání rozstřelených sestav ve výkresové dokumentaci umožňuje snadnější montáž ve výrobě."

Ing. Petr Borecký, konstruktér
http://www.dioss-ny.cz/

Image

  


 

Image  

"Pomocí programu Solid Edge jsme dokázali zkrátit čas potřebný k vytvoření návrhu nástroje na 1/5. Díky simulaci funkce výrobku jsou odstraněny nežádoucí kolize již v této fázi vývoje. Vytvoření výkresové dokumentace je rychlé a produktivní. Solid Edge zvládne opravu nekonzisteních ploch, které vznikají během převodů dat 3D modelů určené pro nástroj. Samozřejmostí jsou dávkové převody do nejznámějších formátů výkresové dokumentace i modelů, a nechybí ani dávkové tištění dokumentace pro soubor celého nástroje."

Ing. Štefan Bárta, vedoucí konstrukce Gerwah, s.r.o.
http://www.gerwah.cz/

Image

  


 

Image  

"Našimi zákazníky jsou speditérské firmy, které požadují atypické nástavby a přívěsy pro nákladní přepravu. Díky Solid Edge se výrazně zkrátil čas modifikování standardního výrobku dle potřeb zákazníka a zároveň klesla chybovost na minimum.Nyní si můžeme dovolit expedovat prototypy rovnou k rukám zákazníka."

Vladimír Fiedler, konstruktér Kovo Engineering s.r.o.

KovoEngineering small

 

 


 

Image  

"Společnost LEKOV, a.s. používá 3D CAD SOLID EDGE již od roku 1996. I po sedmi letech jsme přesvědčeni, že jsme si vybrali dobře. SOLID EDGE nám umožnil výrazně urychlit proces vývoje nových výrobků, je výhodný pro efektivní tvorbu zákaznických variant a pro konstrukci přípravků. Předností SOLID EDGE je také výborný poměr výkon - cena."

Ing. Tomáš Lorenc, technický ředitel LEKOV, a.s.
http://www.lekov.cz/

LEKOV empty

FL1

 


 

Image  

"Řešení úpravy dopravníku pro zpracování uhlí bylo kompletně zpracováno v rámci výuky programu Solid Edge V15. To dokazuje rychlé zvládnutí funkcí programu a jeho implementaci do praxe."

František Holý, konstruktér Mostecké uhelné společnosti, a.s.

Image

  


 

Image  

"Mezi hlavní přednosti Solid Edge patřilo jednak rychlé zvládnutí programu (vyzkoušeno během testování), intuitivní ovládání a pochopitelně také funkčnost programu; lokální zastoupení Unigraphics Solutions, s.r.o. a schopnost dodavatelské firmy HSI com řešit také požadavky v oblasti implementace a programování uživatelských úprav. Měli jsme poměrně jasno, co od CAD systému budeme požadovat a našli jsme systém, který naše požadavky splní: Solid Edge."

Ing. Petr Vacovský, konstruktér, Pragometal spol. s r.o.
http://www.ekobal.cz/

Image

 


 

Image  

"Výhody 3D kreslení nespatřujeme pouze v urychlení konstruování a tvorby výkresové dokumentace, ale také v tom, že soubory Solid Edge s sebou nesou velké množství informací důležitých jak pro konstruktéra, tak pro technologa, jejichž získávání klasickou cestou je zdlouhavé a často není bezchybné (výpočty hmotností a těžišť, vyšetřování kolizí v sestavách, tvorba kusovníků, výstupy pro jiné aplikace např. programování pro CNC atd.). Velký zájem je také o vizualizaci modelů, využívanou našimi obchodníky při tvorbě katalogů a prezentačních materiálů. Dále bychom chtěli z vlastní zkušenosti připomenout minimalizaci konstrukčních chyb, což je jeden z největších přínosů 3D systémů."

Ing. Jan Černý, vedoucí konstrukce Sécheron Tchéquie s.r.o.
http://www.secheron.com/

Image

 


 

Image  

"Solid Edge nepotřebuje CAD operátora, ale nabízí skutečným konstruktérům snadnou realizaci jejich myšlenek. Můžeme vytvářet různé varianty řešení, detekovat případné kolize a soustředit se na celkovou funkčnost výrobku. Model soustruhu má nyní více jak 1.000 součástí, z toho téměř 800 unikátních. Pomocí Solid Edge jsme zvládli vývoj celého stroje za mnohem kratší dobu, než jsme původně očekávali."

Pavel Brabec, ředitel společnosti Unit Plus, s.r.o.
http://www.unitplus.cz/ UP 2015

 


 

Image  

"Firma VACHEKHORN nahradila programem Solid Edge CAD program Autodesk Inventor. Od zavedení programu Solid Edge firma očekává zejména zvýšení spolehlivosti systému a využití velké funkčnosti vyplývající z dlouholetého vývoje systému. Zkušnosti ukazují, že Solid Edge umožňuje i malému týmu plnit zakázky v extrémně krátkých termínech, přičemž pomáhá výrazně snížit množství chyb ve výsledné výrobní dokumentaci. Rovněž jakékoliv následné úpravy jsou snadno proveditelné i v přívadě komplikovaných sestav. Tyto výhody platí i v případě, že je nutno dokumentaci dodávat v DWG formátu, díky excelentním možnostem exportu."

Rennie Vachek, majitel
http://www.vachekhorn.cz/

Image

 


 

Image  

"Solid Edge nám umožnil velice významně zvýšit produktivitu práce při konstruování a zárověň nám umožnil nasazení CAM software, což souvisí s pružnou spoluprací konstrukčních pracovišť a pracovištěm pro přípravu dat pro CNC stroje přímo ve výrobě. Solid Edge se tím stal hlavním zdrojem optimalizace nejen konstrukce, ale i výroby našich výrobků. Jednoduchost a intuitivnost práce se Solid Edge přispěla k velmi krátkému času implementace v naší společnosti."

Ing. Jindřich Kulhavý, vedoucí konstrukce Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.

www.stranskyapetrzik.cz

SAP 2015
 
SaP small
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Image  

"Program Solid Edge v ARROW Int. slouží již více než pět let a to jak v mateřském závodě v Readingu (Pennsylvania-USA) tak i v našem závodě v Hradci Králové. Jeho počáteční zvládnutí je naprosto snadné, protože prostředí programu je voleno tak, aby se dala spousta příkazů zvládnout zcela intuitivně. Je to pro naši konstrukci velice univerzální pomocník. Zvládá jak přímou přípravu dat pro náš CAM systém jako datový 3D podklad programů pro CNC a EDM stroje, tak i naprosto standartní konstruování víceúčelových strojků a zařízení sloužících pro samotný výrobní proces. Díky své spolehlivosti a univerzálnosti má Solid Edge v naší korporaci jasnou budoucnost."

Ing. Martin Janák, konstruktér, ARROW Int. CR, a.s.

http://www.arrowintl.com/


Image


Image  

"Řešení konkrétních úloh z praxe vyžaduje specifické postupy. Proto jsme současně s nákupem systému uzavřeli také tzv. maintenance smlouvu. Tato služba nám, kromě získávání nových verzí, umožňuje čerpat rozšířenou technickou podporu našeho dodavatele - firmy HSI com, s.r.o. z Plzně. Jejich služby jsou neocenitelné a umožnili nám za poměrně krátký čas, cca 6-ti měsíců, používat Solid Edge jako jediný konstrukční nástroj a zcela eliminovat dříve používané programy."

Ing. Jan Kunert, vedoucí vývojové konstrukce PTV, s.r.o.
http://www.ptv.cz

 

Image
Image  

Slévárenství vyžaduje specifické pracovní postupy pokrývající import dat (2D výkresy, 3D modely v různých formátech), vymodelování technologických úprav (přídavky, úkosy, rádiusy…), návrh vtokové soustavy, nálitků a dalších detailů. Proto jsme hledali takový systém, který by maximálně ulehčil proces přechodu z prkna na počítač a také dodavatele, který bude schopný našim pracovníkům pomoci s implementací CAD systému do naší praxe.
Veškeré naše požadavky splnil Solid Edge dodávaný společností HSI com, s.r.o.

Alexandr Valevský
Slévárna Chomutov a.s.
www.slevarna-cv.cz

Image


 

Image  

Mnoho konstruktérů začínalo svoji profesi u rýsovacího prkna, v pozdějších dobách s rozvojem výpočetní techniky a programového vybavení, využívali všem známý CAD program AutoCad. I moje první kroky v konstrukční oblasti jsou spjaty se zmíněným programem. Je to již několik let, co jsem se poprvé seznámil s programem Solid Edge verze 9. V současné době pracuji ve společnosti GTW Bearings spol. s r.o. jako konstruktér kluzných ložisek. CAD program používáme Solid Edge verze 20. Někomu může připadat zbytečné využívat 3D program pro konstrukci „obyčejných“ kluzných ložisek. Ale tato ložiska nejsou zdaleka jednoduché součásti. Někdy vám mohou připadat provrtaná různými otvory např. pro teploměry či chlazení jako ementál. U složitějších součástí s velkou výhodou využíváme detekce kolizí a mezní polohy součástí sestavy např. naklápěcích segmentů. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny ukázky kluzných ložisek a domečku pro ložiskové pánve.

Velmi jsem uvítal některé nové funkce, které jsou uvedeny v programu Solid Edge ve verzi 20. Jsou to zejména detekce kolizí závitových spojů, vytváření tečných referenčních rovin bez nutnosti použití konstrukčních geometrií, seskupování prvků v sestavě, odstranění čar lomených řezů, přerušení pomocných vynášecích čar a možnost vložení kót do výkresu spolu s pohledem přeneseného z modelu. Na závěr jen přání: „Nechť nás Solid Edge verze 21 překvapí novými funkcemi ještě více“.

Ing. Jiří Novotný
GTW Bearings spol. s r.o.
www.gtw.cz

GTW small

 

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.