Přihlášení

PROGRAM NA SPRÁVU SOUBORŮ
PRO 
 

·         Přehled o vydané a převzaté dokumentaci mezi vámi a externími spolupracovníky?

·         Snadno a rychle exportovat soubory sestavy i s výkresy?

·         Rychle přejmenovat, očíslovat a automaticky zatřídit soubory do adresářů včetně výkresů?

·         Přehledně provádět revize souborů indexem v jeho názvu bez porušení vazeb?

·         Zajistit vydávání platných a schválených výkresů sestavy do výroby?

·         Mít rychlý přehled zda ke všem modelům jsou již vytvořeny výkresy?

·         Zjistit všechny shodné soubory několika sestav, nebo adresářů?

·         Vytvořit, opozicovat a exportovat kusovník do Excelu až pro osm provedení sestavy?

·         Vyplňovat údaje rohového razítka výkresu i pro kusovník?

·         Elektronický zásobník materiálu na vyplnění rohového razítka výkresu?

·         Zjistit a opravit vazby přejmenovaného souboru?

ODPOVĚĎ = ASISTENT

 

Stručný popis některých funkcí programu Asistent

Práce se soubory

ü         Kopie souborů sestavy i s výkresy.

ü         Přejmenování nebo přesun souborů i s výkresy

ü         Nástroje na rychlé očištění adresářového prostoru od duplicitních a neplatných souborů.

ü         Skupinové přejmenování souborů i adresářů bez porušení vazeb v nadřazených souborech.

ü         Funkce pro odstranění diakritiky v souborech i adresářích.

ü         Nástroj na automatické číslování nebo přečíslování souborů i s výkresy.

ü         Podpora revizí souboru, změnou názvu i v nadřízených souborech.

ü         Protokol o všech operacích se všemi soubory pomocí programu Asistent.

ü         Kontrola výsledku zpracování navržených operací se soubory.

Práce s vazbami

ü         Funkce pro odstranění duplicitních souborů.

ü         Funkce na odstranění nedohledaných souborů.

ü         Náhrada vybraného souboru za jiný u všech nebo jen u vybraných nadřazených souborů.

ü         Funkce na opravu vazeb pro přejmenovaný soubor v průzkumníku.

ü         Funkce na opravu vazeb u sestavy s porušenými vazbami.

ü         Funkce na náhradu souboru ve vybrané sestavě.

ü         Protokol o manipulaci se všemi vazbami.

Práce s vlastnostmi

ü         Nástroj na sjednocení názvů vlastností v souborech.

ü         Vyplnění údajů do vlastností u vybraných souborů.

ü         Editace údajů ve vlastnostech pomocí funkcí vyplň, nahraď, odstraň diakritiku.

ü         Protokol o manipulaci se všemi vlastnostmi.

Podpora administrativní práce konstruktéra.

ü         Nástroj na vytvoření Kusovníku až s osmi provedeními sestavy.

ü         Podpora automatického pozicování sestav.

ü         Funkce pro export dat do Excelu pro vytvoření víceřádkových kusovníků.

ü         Elektronický zásobník z vlastností souborů.

ü         Rychlé vyhledávání údajů z elektronického zásobníku a export výběru do vlastností souborů.

ü         Funkce pro rozklad názvu souboru do vlastností souboru.

Nástroje pro vedoucí projektů a správce adresářového prostoru.

ü         Možnost výběru souborů až ze tří různých libovolných informací o souboru.

ü         Možnost označení průniku nebo zbytku nové množiny z vybraných souborů.

ü         Tyto nástroje poskytují neomezené možnosti při získávání informací o souborech. Například:

§         Výběr všech souborů sestav i s výkresy.

§         Dohledání podřízených souborů, které se nachází mimo hlavní adresní prostor.

§         Vyhledání všech shodných souborů až tří sestav všech úrovních.

Okamžité informace o souborech.

ü         Pro očištění adresářového prostoru:

§         Informace o shodných souborech.

§         Informace o duplicitních souborech.

§         Informace o nejvyšších souborech.

ü         Pro opravy vazeb:

§         Informace o souborech s porušenými vazbami.

§         Informace zda za nedohledaný soubor existuje náhrada.

ü         Informace o stavu adresářového prostoru:

§         Informace o změnách souborů ve všech adresářích adresářového prostoru.

§         Informace o zrcadlených souborech.

ü         Informace o projektu:

§         Informace o vrcholových souborech.

§         Informace o existenci výkresu k souboru.

Toto je stručný výběr některých funkcí programu Asistent. Pokud Vás některé funkce zaujali, kontaktujte nás na níže uvedené adrese. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.

• STVOŘEN NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH POTŘEB

• CUSTOMIZOVATELNÝ

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.