Přihlášení

Systém elektronické správy dokumentace e-SD je určen pro komplexní správu a management dokumentace zejména v organizacích, které používají řízenou dokumentaci podle příslušných systémových norem a kladou důraz na soulad firemních procesů s legislativou platnou v České republice. e-SD lze charakterizovat jako systémové prostředí, které umožňuje vytvoření, příjem, manipulaci, uložení, vybírání a kontrolovaný oběh dokumentů.

Systém elektronické správy dokumentace e-SD zajišťuje řízený oběh dokumentů dle uživatelem definovaného „workflow dokumentace“. „Workflow“ je automatizace procesu, během kterého jsou dokumenty předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému podle sady procedurálních pravidel. „Workflow“ příspívá ke změně podnikových procesů, zlepšuje organizaci a kvalitu práce. Zavedením standardních postupů zvyšuje efektivitu práce. Pracovní postupy řízení jsou uchovány v systému a nejen ve směrnicích organizace. Vyřizování případů se značně urychlí. Současně je v každém okamžiku zjistitelný stav konkrétního případu.


Image

Cílem je poskytnout okamžitý přístup ke správným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát. Lze tedy snadno získat informace kde na síti a pod jakým jménem jsou soubory uloženy, kdo je jejich autorem, kolik různých verzí souboru existuje a kdo k nim má přístupová práva a jaká.

Jednou z velkých předností systému je jeho rychlá a snadná aplikovatelnost. Nezáleží zda v organizaci bude e-SD využívat jeden či tisíce uživatelů. e-SD je intranetová aplikace, takže jednotlivé klientské instalace nejsou vyžadovány. Každý z uživatelů obdrží intranetovou adresu a stává se automaticky (po založení účtu administrátorem) součástí systému. Systém není v žádném případě vázán na jednotlivé klientské stanice, ani na počet současně přihlášených uživatelů. Další z hlavních výhod systému je bezpečnost uložených dat. Vždy vycházíme z nejmodernějších technologií a proto i e-SD obsahuje zabezpečení, které odpovídá posledním poznatkům o bezpečnosti. Bezpečnost je řešena ve dvou úrovních.

Image

První úrovní je bezpečnost proti neoprávněným přístupům k dokumentům. Ta je zajištěna šifrovanou komunikací ultralehkých klientů s webovým serverem, na kterém systém e-SD pracuje, a zároveň operačním systémem Linux, který nabízí kromě vysoké úrovně zabezpečení před neoprávněným přístupům k serveru i vysokou úroveň stability celého systému. Při každém spuštění e-SD je nutno provést přihlášení k systému jednoznačným přihlašovacím jménem a heslem. Druhou úrovní bezpečnosti je zabezpečení proti selhání hardware. Všechna oběhová data, včetně databází, jsou v reálném čase ukládána na tři na sobě nezávislá média. (V případě výpadku dvou z nich existuje třetí, na kterém jsou data uložena). Dále jsou prováděny denní zálohy všech dat na zálohovací server, kde existuje stejný bezpečný systém ukládání dat (na několik na sobě nezávislých médií).

e-SD je také učící se systém. Co to znamená? Znamená to, že s každým vytvořeným oběhem dokumentu si systém toto vytvořené nastavení zapamatuje a při příští tvorbě adekvátního oběhu dokumentu jej nabídne k výběru a není tedy nutné zadávat hodnoty znovu.

Vždyť skutečná elektronická správa dokumentace má práci zjednodušit a ne komplikovat.

Systém je určen pro malé, střední i velké organizace jakéhokoliv typu, které pracují s dokumenty, a které potřebují získat nastroj pro efektivní správu dokumentace ve všech etapách jejího života.

Výhody systému:

pro zaměstnance

 • přístup ke správným dokumentům bez ohledu na jejich umístění a formát
 • minimalizace duplicitních úkonů
 • jednoznačné definování práv a povinností
 • snadná obsluha

pro management

 • zlepšuje organizaci práce
 • přehled o plnění stanovených termínů
 • zvyšuje kvalitu a efektivitu oběhu dokumentů
 • poskytuje  přesné informace ke všem zvoleným dokumentům a svázaným případům
 • minimalizace rizik (např. ztráta dokumentu, prodlení vyřízení atd.)

Image

Image

PARTsolutions - inteligentní knihovna standardních dílů pro Solid Edge

PARTsolutions německé firmy CADENAS GmbH představuje inteligentní nadstavbové řešení pro široké spektrum CAD systémů. Konkrétně se jedná o rozsáhlé knihovny nativních 3D normalizovaných dílů podle DIN, EN, ISO a některých dalších národních norem a dále knihovny standardně vyráběných strojních dílů a sestav od více než 200 předních světových výrobců (Festo, Hasco atd.). Hlavní oblastí použití je práce s katalogy normalizovaných dílů i s katalogy standardně vyráběných součástí od téměř dvou set výrobců. Významnou vlastností PARTsolutions je jeho schopnost importovat do CAD systému díl či sestavu v nativním tvaru, což pro praktické použití přináší na rozdíl od importu z obecných formátů (DXF, STEP aj.) celou řadu výhod.

Vedle těchto knihoven obsahuje PARTsolutions specializované nástroje pro interaktivní vytváření šroubových spojů a rotačních součástí hřídelového typu včetně závitů, ozubení, drážkování a dalších prvků.

Pro další informace a seznam dostupných katalogů naleznete na www.partsolutions.cz

Bližší informace a cenovou nabídku Vám poskytne naše obchodní oddělení.

Image

Prodáváme a komplexně podporujeme kompletní sortiment softwaru především níže uvedených firem, na který je proveden odkaz:

Intergraph

Bentley

PLM Software

Microsoft

Prostřednictvím naší firmy si samozřejmě můžete zakoupit software vyvíjený naší mateřskou firmou HSI Praha.

 Jsou registrační pokladny určené do provozů s minimálním počtem zákazníků. Používají se do malých obchodů např. s textilem. Tak pro 50 zákazníků denně.


XE-A101 Image

 Technické parametry:

 • 8 skupin zboží DPT
 • 50 položek zboží PLU
 • 4 sazby DPH
 • pokladní zásuvka
 • numerická tiskárna
 • tlačítková klávesnice
 • tiskárna s jedním tiskovým místem, používá pouze jednu papírovou pásku, která slouží jako žurnál nebo účtenka.
 • denní uzávěrky-složí k získání informací o prodeji za celý den.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa % slev nebo přirážek
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • klávesa PO pro výběr hotovosti
 • klávesa RA pro příjem hotovosti

Použití:
Pokladna je vhodná do provozů s minimálním počtem zákazníků - do malých obchodů s textilem apod. Doporučené zatížení pokladny je asi 50 zákazníků denně.

Nastavení režimu pokladny posuvným přepínačem:
Pomocí přepínače je možné nastavit 5 režimů práce. V poloze REG umožňuje zadávání transakcí, v poloze STORNO umožňuje opravu po dokončení transakce. V poloze X/F umožňuje tisk informací o prodeji a zobrazení okamžitého stavu a v poloze Z/PGM umožňuje nulování a tisk informací o prodeji a programování.

Ochrana paměti:
Všechna data v XE-A101 budou uchována i v případě výpadku síťového napájení pomocí tří tužkových UM-3 baterií, což zajistí uchování dat asi na 1 rok. V případě slabé baterie se vlevo na displeji zobrazí "L".

Euro Compatible
Tato pokladna vyhovuje specifikacím kladeným na registrační pokladny při přechodu na společnou evropskou měnu EURO. Lze na ní nastavit režimy přechodu:

1.) Domácí měna + EURO
2.) EURO+ domácí měna (stahování domácí měny)
3.) Měna EURO


XE-A201 Image
Technické parametry:
 • 1200 PLU
 • max. 50 DPT
 • 15 pokladních
 • rychlá a bezhlučná alfanumerická termotiskárna
 • elektronický žurnál
 • vestavěný interface pro připojení k PC
 • podporuje EURO
 • grafické logo
 • pokladní zásuvka
 • termotiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů. Oproti jehličkové tiskárně je možné tisknout grafické logo.
 • tiskárna s jedním tiskovým místem, používá pouze jednu papírovou pásku
 • Tlačítková klávesnice
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.

Možnosti nasazení:
Jedná se o levnou pokladnu, která je určena do malých provozoven a všude tam kde potřebujeme ušetřit místo. K výhodám patří jednoduchá obsluha a snadné programování pomocí počítače, rychlý a kvalitní tisk.

Elektronický žurnál:
Tento model registrační pokladny má termotiskárnu pouze s jednou páskou o šířce 58mm. Tato slouží k vydávání účtenek zákazníkům. Údaje kontrolní pásky se ukládají do paměti pokladny. Na konci dne se vytiskne najednou celá kontrolní páska a ta se uschová. Kapacita paměti elektronického žurnálu je 2000 řádků.

Standardní možnost připojení k PC:
Tato pokladna umožňuje připojení k PC standardně vestavěným interface RS232.

Nová pokladní zásuvka:
Pokladní zásuvka je optimalizovaná na EURO. Je rozdělena na oddělení pro 3 bankovky a 7 mincí. Mincovník lze samostatně vyjmout.

Euro Compatible
Tato pokladna vyhovuje specifikacím kladeným na registrační pokladny při přechodu na společnou evropskou měnu EURO. ¨ Lze na ní nastavit režimy přechodu:

1.) Domácí měna + EURO
2.) EURO+ domácí měna (stahování domácí měny)
3.) Měna EURO


Prospekt

ER-A160 Image
Technické parametry:
 • 5/15 DPT
 • 200 PLU
 • 6 pokladních
 • tlačítko refundace
 • tlačítko minus pro vracení láhví, pro kupóny a slevy
 • tlačítko PO pro výběr peněz
 • tlačítko RA pro příjem peněz
 • tři druhy storna
 • pokladní zásuvka 3B/7M
 • jednopásková numerická tiskárna s možností kopie a razítkem
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • numerická tiskárna
 • tlačítková klávesnice
 • tiskárna s jedním tiskovým místem, používá pouze jednu

Možnosti nasazení
Vhodná pokladna k nasazení do malých obchodů, kadeřnictví a ostatních služeb a všude tam, kde je výhodná úspora místa daná malou peněžní zásuvkou.

5 kláves skupin zboží (max.30)
Standardní počet 5 skupin zboží je možno pro snadnější evidenci, registraci pozitivních nebo negativních položek rozšířit na 15 (na přání uživatele provede servisní středisko). Pokladna automaticky provede zdanění každé skupiny zboží podle nastavení uživatelem.


Max. počet 200 PLU
Pokladna disponuje 200 nepřímých PLU. Díky velkému počtu PLU je možno provádět snadné automatické zadávání cen při maximální přesnosti a rychlosti obsluhy zákazníků.

Nastavitelný výsuvný displej
Sedmimístný nastavitelný výsuvný displej slouží pro snadnou kontrolu zákazníka. Euro Compatible Tato pokladna vyhovuje specifikacím kladeným na registrační pokladny při přechodu na společnou evropskou měnu EURO. Lze na ní nastavit režimy přechodu:    1.) Domácí měna + EURO
2.) EURO+ domácí měna (stahování domácí měny)
3.) Měna EURO


Prospekt

ER-A180 Image
Technické parametry:
 • 15/30 DPT
 • 400 PLU
 • 8 pokladních
 • tlačítko refundace
 • tlačítko minus pro vracení láhví, pro kupóny a slevy
 • tlačítko PO pro výběr peněz
 • tlačítko RA pro příjem peněz
 • tři druhy storna
 • pokladní zásuvka 5B/8M
 • jednopásková numerická tiskárna s možností kopie a razítkem
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • numerická tiskárna
 • tlačítková klávesnice
 • tiskárna s jedním tiskovým místem, používá pouze jednu

Možnosti nasazení
Tento model pokladny SHARP se úspěšně používá v menších provozovnách jak potravin tak i ostatního zboží, kde se projeví její nenáročnost na údržbu a velká spolehlivost.

15 klávesy skupin zboží (max.30)
Standardní počet 15 skupin zboží je možno pro snadnější evidenci, registraci pozitivních nebo negativních položek rozšířit na 30 ( na přání uživatele provede servisní středisko). Pokladna automaticky provede zdanění každé skupiny zboží podle nastavení uživatelem.

Max. počet 400 PLU
Pokladna disponuje 200 nepřímých PLU. Díky velkému počtu PLU je možno provádět snadné automatické zadávání cen při maximální přesnosti a rychlosti obsluhy zákazníků.

Možnost vypnutí tisku pokladního lístku
Programově lze vypnout tisk pokladního lístku, v případě potřeby lze dodatečně vytisknout poslední pokladní lístek pomocí klávesy RCPT.

Euro Compatible
Tato pokladna vyhovuje specifikacím kladeným na registrační pokladny při přechodu na společnou evropskou měnu EURO. Lze na ní nastavit režimy přechodu:    1.) Domácí měna + EURO
2.) EURO+ domácí měna (stahování domácí měny)
3.) Měna EURO

Prospekt

ER-A220 Image
Technické parametry:
 • 500 PLU
 • max. 30 DPT
 • 6 pokladních
 • rychlá a bezhlučná alfanumerická termotiskárna
 • elektronický žurnál
 • vestavěný interface pro připojení k PC
 • podporuje EURO
 • grafické logo
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • tlačítková klávesnice
 • tiskárna s jedním tiskovým místem, používá pouze jednu
 • termotiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů. Oproti jehličkové tiskárně je možné tisknout grafické logo.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.

Možnosti nasazení:
Jedná se o levnou pokladnu, která je určena do malých provozoven a všude tam kde potřebujeme ušetřit místo. K výhodám patří jednoduchá obsluha a snadné programování pomocí počítače, rychlý a kvalitní tisk.

Elektronický žurnál:
Tento model registrační pokladny má termotiskárnu pouze s jednou páskou o šířce 58mm. Tato slouží k vydávání účtenek zákazníkům. Údaje kontrolní pásky se ukládají do paměti pokladny. Na konci dne se vytiskne najednou celá kontrolní páska a ta se uschová. Kapacita paměti elektronického žurnálu je 2500 řádků.

Standardní možnost připojení k PC:
Pokladna umožňuje připojení k PC standardně vestavěným interface RS232.

Nová pokladní zásuvka:
Pokladní zásuvka je optimalizovaná na EURO. Je rozdělena na oddělení pro 3 bankovky a 7 mincí. Mincovník lze samostatně vyjmout. Zásuvku je možno od pokladny oddělit

Euro Compatible
Tato pokladna vyhovuje specifikacím kladeným na registrační pokladny při přechodu na společnou evropskou měnu EURO. Lze na ní nastavit režimy přechodu:    1.) Domácí měna + EURO
2.) EURO+ domácí měna (stahování domácí měny)
3.) Měna EURO

Ceník

Jsou registrační pokladny určené k provozu v obchodech. Programové a funkční vybavení je optimalizováno na provoz v obchodních sítích.


ER-A410/ ER-A420 Image

Technické parametry:

 • až 1.800 PLU
 • max. 99 DPT
 • rychlá a bezhlučná termotiskárna
 • vestavěný interface pro připojení k PC a slip tiskárně
 • příznaky daňových skupin u jednotlivých položek na účtence pro zákazníka
 • tisk symbolu měny Kč
 • pokladna vyhovuje zavedení měny EURO
 • možnost tvorby vlastního grafického loga na účtenku
 • plochá klávesnice (ER-A420)
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • tlačítková klávesnice
 • Tiskárna se dvěma tiskovými místy-tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál a druhá pro tisk účtenek.
 • termotiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů. Oproti jehličkové tiskárně je možné tisknout grafické logo.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.
 • Slip tiskárna-umožňuje tisk účtů pro zákazníky na hlavičkové, předem předtištěné účtence

Možnosti nasazení:
Registrační pokladna střední třídy, která je vhodná pro středně velké prodejny s využíváním kódů PLU a připojením na počítač a všude tam, kde se vyžadujeme rychlý a spolehlivý tisk.

Maximální počet 99 DPT a 1.800 PLU:
ER-A450 je vybavena standardně 1.800 položkami PLU.

Standardní možnost připojení k PC:
Tato pokladna umožňuje připojení k PC standardně vestavěným interface RS232. Pomocí druhého portu lze připojit slip tiskárnu.

Oblíbená pokladní zásuvka:
U tohoto modelu elektronické registrační pokladny je použita oblí koncepce pokladní zásuvky. Oproti předchozím modelům je nová zásuvka rozměrově menší, ale díky novému řešení se do ní vejde více bankovek. Pokladní zásuvka je rozdělena na oddělení pro 5 bankovek, 8 mincí a šeky. Mincovník lze samostatně vytáhnout.

Euro compatible:
Tato pokladna vyhovuje specifikacím kladeným na registrační pokladny při přechodu na společnou evropskou měnu EURO. Lze na ní nastavit dva režimy přechodu:

1. Domácí měna + EURO.
2. EURO + domácí měna (stahování domácí měny)
3. Měna EURO

Prospekt


ER-A440S Image

Technické parametry:

 • více než 15.000 PLU
 • vice než 17.500 EAN
 • max. 50 DPT
 • alfanumerická tiskárna
 • vestavěné porty pro připojení k PC a snímače čárového kódu
 • tlačítko dotazu na cenu
 • automatické zavádění neznámých položek v registračním režimu REG
 • automatické vyřazování neprodávaných položek
 • příznaky daňových skupin u jednotlivých položek na účtence pro zákazníka
 • tisk symbolu měny Kč
 • pokladna vyhovuje zavedení měny EURO
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • tlačítková klávesnice
 • Tiskárna se dvěma tiskovými místy-tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál a druhá pro tisk účtenek.
 • Jehličková tiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.
 • Snímač čárového kódu-pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
 • Pokladní klíče-obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální klíče.

Možnosti nasazení:
Registrační pokladna střední třídy, která je vhodná pro menší prodejny, které vyžadují registraci zboží pomocí čárových kódů.

Maximální počet 50 DPT, 15.000 PLU nebo 17.500 EAN:
ER-A440S je vybavena standardně 5.000 položkami zboží EAN. Je možno rozšířit kapacitu paměti na více než 15.000 PLU nebo 17.500 EAN.

Standardní možnost připojení k PC:
Tato pokladna umožňuje připojení k PC standardně vestavěným interface RS232.

Zpracování čárového kódu:
Pokladna umožňuje nadstandardní funkce zpracování čárového kódu např. kódy EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, váhové čárové kódy, add-on kódy a další uživatelsky definované kódy. Kompletní ovládání pokladny lze převést na čárové kódy, např. funkce ST, TL apod. Díky těmto možnostem se obsluha při markování nemusí vůbec dotknout klávesnice. Neznámé položky čárového kódu lze automaticky zavádět v registračním režimu REG. Nepoužívané položky lze automaticky vyřadit z prodeje ve zvoleném časovém období.

Účelné řešení pokladní zásuvky:
U tohoto modelu elektronické registrační pokladny je opět použita oblíbená koncepce pokladní zásuvky. Oproti standardním pokladním zásuvkám je nová zásuvka rozměrově menší, ale díky novému řešení se do ní vejde více bankovek. Pokladní zásuvka je rozdělena na oddělení pro 5 bankovek, 8 mincí a šeky. Mincovník lze samostatně vytáhnout.

Standardní možnost připojení k PC a ke snímači čárového kódu:
Tato pokladna umožňuje připojení k PC standardně vestavěným interface RS232. Přes druhý vestavěný port lze připojit snímač čárového kódu.


Prospekt


ER-A450S Image

Technické parametry:

 • více než 15.000 PLU
 • více než 17.500 EAN
 • max. 50 DPT
 • rychlá termotiskárna - 13,3ř./sec.
 • vestavěné porty pro připojení k PC a snímače čárového kódu
 • tlačítko dotazu na cenu
 • automatické zavádění neznámých položek v registračním režimu REG
 • automatické vyřazování neprodávaných položek
 • příznaky daňových skupin u jednotlivých položek na účtence pro zákazníka
 • tisk symbolu měny Kč
 • pokladna vyhovuje zavedení měny EURO
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • tlačítková klávesnice
 • Tiskárna se dvěma tiskovými místy-tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál a druhá pro tisk účtenek.
 • termotiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů. Oproti jehličkové tiskárně je možné tisknout grafické logo.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.
 • Snímač čárového kódu-pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
 • Pokladní klíče-obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální klíče.

Možnosti nasazení:
Registrační pokladna střední třídy, která je vhodná pro středně velké prodejny, nebo samoobsluhy které vyžadují registraci zboží pomocí čárových kódů a rychlé odbavení zákazníka.

Maximální počet 50 DPT, 15.000 PLU nebo 17.500 EAN: ER-A450S je vybavena standardně 5.000 položkami zboží EAN. Je možno rozšířit kapacitu paměti na více než 15.000 PLU nebo 17.500 EAN.

Zpracování čárového kódu:
Pokladna umožňuje nadstandardní funkce zpracování čárového kódu např. kódy EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, váhové čárové kódy, add-on kódy a další uživatelsky definované kódy. Kompletní ovládání pokladny lze převést na čárové kódy, např. funkce ST, TL apod. Díky těmto možnostem se obsluha při markování nemusí vůbec dotknout klávesnice. Neznámé položky čárového kódu lze automaticky zavádět v registračním režimu REG. Nepoužívané položky lze automaticky vyřadit z prodeje ve zvoleném časovém období.

Účelné řešení pokladní zásuvky:
U tohoto modelu elektronické registrační pokladny je opět použita oblíbená koncepce pokladní zásuvky. Oproti standardním pokladním zásuvkám je nová zásuvka rozměrově menší, ale díky novému řešení se do ní vejde více bankovek. Pokladní zásuvka je rozdělena na oddělení pro 5 bankovek, 8 mincí a šeky. Mincovník lze samostatně vytáhnout.

Standardní možnost připojení k PC a ke snímači čárového kódu:
Tato pokladna umožňuje připojení k PC standardně vestavěným interface RS232. Přes druhý vestavěný port lze připojit snímač čárového kódu.


Prospekt


ER-A460 Image

Technické parametry:

 • více než 4300 PLU
 • max. 50 DPT
 • klávesy % slev nebo přirážek
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • dvouřádkový alfanumerický operátorský displej
 • max. 15 pokladních
 • možné použití pokladních klíčů
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • tlačítková klávesnice
 • Tiskárna se dvěma tiskovými místy-tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál a druhá pro tisk účtenek.
 • Jehličková tiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.
 • Snímač čárového kódu-pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
 • Pokladní klíče-obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální klíče.
 • Infračervený přenos-technologie bezdrátového infračerveného přenosu slouží k přenosu PLU, DPT z elektronických organizátorů SHARP do pokladny, nebo slouží externí textové programovací klávesnice.

Možnosti nasazení:
ER-A460 se standardní klávesnicí je vhodná do středně velkých prodejen potravin tak ostatního spotřebního zboží.

Snadné programování:
Snadné programování je nový intuitivní způsob programování registrační pokladny. Princip spočívá v tom, že tu funkci, kterou chceme naprogramovat jednoduše stiskneme na klávesnici a nápověda z displeje Vás při programování povede dál.

Infračervená komunikace:
ER-A460 a ER-A470 lze tak, jak je obvyklé připojit k osobnímu počítači. Novinkou je bezdrátová infračervená komunikace. Touto cestou je možné přenášet jednak data z elektronických organizátorů SHARP do pokladny ( modely IQ 8900, IQ 9000, ZR 5000, ZR 5700 a ZR 5800) a jednak z Klávesnice dálkového ovládaní programování textů.

Rychlá tiskárna:
Nová rychlá alfanumerická tiskárna Vás příjemně překvapí rychlostí tisku 3 řádky za vteřinu.

 


UP-600 Image

Technické parametry:

 • LCD displej
 • více než 30.000 PLU , EAN
 • 1000 zákaznických účtů
 • připojení k PC, váze, snímači čárového kódu
 • standardně 2 rozhraní RS232
 • komunikace s PC na pozadí (multitasking)
 • vestavěná termotiskárna se stříháním účtenek
 • standardní klávesnice
 • možnost zapojení do sítě pokladen master - satelit
 • bez pokladní zásuvky
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • tlačítková klávesnice
 • Tiskárna se dvěma tiskovými místy-tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál a druhá pro tisk účtenek.
 • termotiskárna tiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.
 • Snímač čárového kódu-pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
 • Pokladní klíče-obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální klíče.
 • Infračervený přenos-technologie bezdrátového infračerveného přenosu slouží k přenosu PLU, DPT z elektronických organizátorů SHARP do pokladny, nebo slouží externí textové programovací klávesnice.
 • Kuchyňská tiskárna - umožňuje tisk objednávek na vzdálených pracovištích (kuchyních, výčepech
 • INLINE - pokladny s tímto onačením lze propojit do sítě pokladen master-satelit. Master je pokladnou hlavní, spojenou s PC a satelity jsou podřízené.
 • Slip tiskárna - umožňuje tisk účtů pro zákazníky na hlavičkové, předem předtištěné účtence.
 • Připojení váhy - takto označené pokladny umožňují připojení elektronických váh, např. BIZERBA.

Možnosti nasazení:
UP-600 je elektronická registrační pokladna s LCD displejem určená pro použití v obchodech, kde se používá čárový kód. Svými vlastnostmi se řadí mezi POS terminálové systémy. Ideální použití UP-600 je v pokladním systému, kde vynikne její modulární koncepce. Pokladna má vestavěnou termotiskárnu kontrolní a zákaznické pásky se stříháním účtenek. K základním vlastnostem UP-600 patří jednoduchá obsluha pomocí LCD displeje, používání zákaznických účtů, funkce dotaz na cenu zboží, grafické logo, tabulky automatických slev, připojení snímače čárového kódu nebo elektronické váhy.

Komunikační schopnosti:
UP-600 je vhodná pro nasazení do informačních systémů. Standardním vybavením terminálu jsou 2 porty RS232 . Jednotlivé pokladny jsou připojitelné navzájem do sítě pokladen, k osobnímu počítači, slip tiskárně, váze nebo snímači čárového kódu. Tato periferní zařízení lze připojit pomocí interface RS232. ONLINE multitasková komunikace s PC (na pozadí). EFT Terminál ER-01EF pro připojení bankovních platebních terminálů.

INLINE:
Příslušenství pro INLINE - princip LAN (Ethernet 10Mbit pomocí UP-E10IN) s TCP/IP protokolem, typu 10Base-T, kabeláž UTP. Zapojení sítě INLINE s max. 16 pokladnami typu MASTER - SLAVE.

Image

LCD displej pro obsluhu:
LCD displej pro obsluhu je u modelů UP-700 podsvícený, má 8 řádků po 20 znacích. Z těchto 8 řádků jsou spodní 2 řádky rezervovány pro zobrazování transakční částky a funkčních příznaků (úroveň ceny apod.) a jeden řádek nahoře pro další doplňkové informace. 5 řádků displeje je použito pro detailní popis transakcí. LCD displej má modrobílou barvu ( toto řešení je sice dražší, ale kvalitnější než žlutozelené displeje ). Můžeme si displej také mechanicky natočit tak, aby byl co nejlépe čitelný. Při delší nečinnosti pokladny se displej sám vypne.

Vestavěná termotiskárna:
Jako tiskárna se požívá PR-58HA. Jedná se o dvoupáskovou termotiskárnu se šířkou termopapíru 57,5 mm. Rychlost tisku činí asi 17 řádků /sec. Tiskne 30 znaků na řádek, má stříhání účtenek, indikátory konce pásek a je možno tisknout grafické logo (360 x 130 pixelů).

1000 PLU/EAN rozšiřitelných na více než 30 000:
Standardně má pokladna 1 000 PLU, z toho 300 přímých. Tento počet lze pomocí pamětí UP-S02MB nebo UP-S04MB rozšířit až na více než 30 000. Text PLU může být 12 nebo 16 znaků dlouhý. K dalším funkcím patří - vedení skladových zásob, 3 cenové úrovně PLU, každá cenová úroveň PLU může mít svůj název. možnost prodeje PLU za jiné jednotkové množství (PINT) s odlišnou cenou (1 l bílého vína za 134 Kč a 0,1 l bílého vína za 25 Kč, ze stejného skladu), 3 cenové úrovně PINT (jiné jednotkové množství), automatické doplňování PINT množství do názvu PLU, výuková funkce při neznámých EAN položkách, linkované PLU k PLU/EAN položkám, dotaz na cenu EAN položky, změna ceny EAN položky, propagační tabulky - automatické zadání slevy v závislosti na prodané kombinaci položek a mnoho dalších funkcí.

Jsou registrační pokladny určené k používání v barech, rychlém občerstvení, pivnicích, restauracích a hotelech. Programové a funkční vybavení je optimalizováno na provoz v oblasti pohostinství.


UP-700 Image

Technické parametry:

 • LCD displej
 • více než 30.000 PLU
 • více než 500 otevřených účtů GLU
 • připojení k PC, váze, snímači čárového kódu, slip tiskárně, kuchyňské tiskárně a jejich sdílení
 • standardně 12 číšnických klíčů (možno rozšířit na 126)
 • standardně 2 rozhraní RS232
 • komunikace s PC na pozadí (multitasking)
 • vestavěná termotiskárna se stříháním účtenek
 • možnost dělení i slučování otevřených účtů
 • plochá foliová klávesnice se třemi úrovněmi PLU
 • možnost zapojení do sítě pokladen master - satelit
 • denní uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý den.
 • Měsíční uzávěrky-slouží k získání informací o prodeji za celý měsíc
 • pokladní zásuvka
 • Rozlišení obsluhy-obsluhu pokladen je možno odlišit pomocí kódů, čísel, tlačítek, kláves, nebo klíčů. Na uzávěrkách je možné sledovat transakce a tržby za každou obsluhu.
 • možnost platby šekem- umožňuje rozlišit bezhotovostní platbu šekem od platby hotovostní.
 • klávesa pro platby kreditními kartami
 • Plochá klávesnice - klávesy jsou umístěny pod společnou průhlednou fólií, používá se v restauračních pokladnách, kde se vyžaduje, aby klávesnice byla odolná proti vlhku a bylo možné použít kláves přímých PLU. Přímé klávesy maximálně zjednoduší a zrychlí obsluhu tím, že lze názvy PLU (jídelníček) napsat přímo na klávesy. Změna jídelníčku se provede pouze výměnou popisu.
 • Tiskárna se dvěma tiskovými místy-tiskárna používá dvě papírové pásky, jedna slouží jako žurnál a druhá pro tisk účtenek.
 • termotiskárna tiskárna-umožňuje tisk číslic i znaků na účtenky nebo žurnál, lze proto použít uživatelem definované názvy PLU, DPT, EAN, pokladních, loga a obslužných textů.
 • snadné programování-umožňuje intuitivní programování registrační pokladny bez použití programových kódů, pouze pomocí tlačítek na klávesnici a nápovědy na alfanumerickém displeji.
 • ONLINE-pokladny s tímto označením lze připojit k osobnímu počítači.
 • Snímač čárového kódu-pokladna umožňuje registraci zboží s čárovým kódem.
 • Pokladní klíče-obsluha pokladny pro svou identifikaci používá speciální klíče.
 • Infračervený přenos-technologie bezdrátového infračerveného přenosu slouží k přenosu PLU, DPT z elektronických organizátorů SHARP do pokladny, nebo slouží externí textové programovací klávesnice.
 • Kuchyňská tiskárna - umožňuje tisk objednávek na vzdálených pracovištích (kuchyních, výčepech)
 • INLINE - pokladny s tímto onačením lze propojit do sítě pokladen master-satelit. Master je pokladnou hlavní, spojenou s PC a satelity jsou podřízené.
 • Slip tiskárna - umožňuje tisk účtů pro zákazníky na hlavičkové, předem předtištěné účtence.
 • Připojení váhy - takto označené pokladny umožňují připojení elektronických váh, např. BIZERBA.

Možnosti nasazení:
UP-700 je elektronická registrační pokladna s LCD displejem určená pro restaurace. Svými vlastnostmi se řadí mezi POS terminálové systémy. Ideální použití UP-700 je v pokladním systému, kde vynikne její modulární koncepce. Pokladna má vestavěnou termotiskárnu kontrolní a zákaznické pásky se stříháním účtenek. Externí tiskárny se připojují přes vestavěné rozhraní RS232. K základním vlastnostem UP-700 patří jednoduchá obsluha pomocí LCD displeje, požívání otevřených účtů, funkce volitelných příloh, grafické logo, sdílení kuchyňských tiskáren i slip tiskáren pomocí ethernetového INLINE interface.

Komunikační schopnosti:
UP-700 je vhodná pro nasazení do informačních systémů. Standardním vybavením terminálu jsou 2 porty RS232. Jednotlivé pokladny jsou připojitelné navzájem do sítě pokladen, k personálnímu počítači, slip tiskárně, kuchyňské tiskárně, váze nebo snímači čárového kódu. Tato periferní zařízení lze připojit pomocí interface RS232. ONLINE multitasková komunikace s PC (na pozadí). EFT Terminál ER-01EF pro připojení bankovních platebních terminálů.

INLINE:
Příslušenství pro INLINE - princip LAN (Ethernet 10Mbit pomocí UP-E10IN) s TCP/IP protokolem, typu 10Base-T, kabeláž UTP. Zapojení sítě INLINE s max. 16 pokladnami typu MASTER - SLAVE. Možnost sdílení externích tiskáren pomocí INLINE sítě.

Plochá klávesnice:
Vodotěsná klávesnice má 144 kláves volně definovatelných. To umožňuje uživateli zvolit si takové uspořádání kláves jaké mu nejlépe vyhovuje a dále ho měnit. Klávesnice je omyvatelná a brání vniknutí prachu, vlhkosti a mastnoty do pokladny.

Image

LCD displej pro obsluhu:
LCD displej pro obsluhu je u modelů UP-700 podsvícený, má 8 řádků po 20 znacích. Z těchto 8 řádků jsou spodní 2 řádky rezervovány pro zobrazování transakční částky a funkčních příznaků (úroveň ceny apod.) a jeden řádek nahoře pro další doplňkové informace. 5 řádků displeje je použito pro detailní popis transakcí. LCD displej má modrobílou barvu (toto řešení je sice dražší, ale kvalitnější než žlutozelené displeje). Můžeme si displej také mechanicky natočit tak, aby byl co nejlépe čitelný. Při delší nečinnosti pokladny se displej sám vypne.

Vestavěná termotiskárna:
Jako tiskárna se požívá PR-58HA. Jedná se o dvoupáskovou termotiskárnu se šířkou termopapíru 57,5 mm. Rychlost tisku činí asi 17 řádků /sec. Tiskne 30 znaků na řádek, má stříhání účtenek, indikátory konce pásek a je možno tisknout grafické logo (360 x 130 pixelů).

Klíče pokladních:
UP-700 standardně obsahuje 12 speciálních číšnických klíčů, které slouží pokladně k identifikaci číšníků. Tento počet může být rozšířen až na 126 klíčů (volitelné příslušenství). Pokladní mohou být zadáváni také pomocí kódu pokladních. Lze použít i číšnické klíče nebo karty od jiných výrobců odpovídající standardu WMF.

Vedení otevřených účtů hostí - funkce GLU:
Umožňuje vedení otevřených účtů tím, že registruje všechny zápisy na účtě zákazníka a umožňuje připsání dalších položek. Při uzavření účtu se vypíší všechny položky na účtě včetně celkové částky. Používá se tehdy, když si host objednává několikrát po sobě a platí až celkový součet. Např. během pobytu v hotelu host zadá na svůj účet několik položek. Při odjezdu mu pokladní uzavře účet. Tím se mu vypíší kompletně všechny položky (i s textem), které má host zaplatit včetně celkové částky. Pokladna disponuje více než 500 GLU. Na účtech je možná platba předem (záloha) v otevřeném účtu. Z dalších funkcí otevřených účtů jsou to především tyto možnosti - předávání otevřených účtů při střídání směn číšníků, tisk kompletního účtu pro zákazníka, tisku náhledu účtu pro zákazníka, sloučení několika účtů dohromady při placení, změna čísla otevřeného účtu, rozdělení otevřeného účtu a okamžité zaplacení vybraných položek (každý zákazník ze skupiny zákazníků si platí svoji objednávku sám) a tisk doplňkových textů k položkám zboží (informace pro kuchyň).

1000 PLU/EAN rozšiřitelných na více než 30 000:
Standardně má pokladna 1 000 PLU, z toho 300 přímých. Tento počet lze pomocí pamětí UP-S02MB nebo UP-S04MB rozšířit až na více než 30 000. Text PLU může být 12 nebo 16 znaků dlouhý. K dalším funkcím patří - vedení skladových zásob, 3 cenové úrovně PLU, každá cenová úroveň PLU může mít svůj název. možnost prodeje PLU za jiné jednotkové množství (PINT) s odlišnou cenou (1 l bílého vína za 134 Kč a 0,1 l bílého vína za 25 Kč, ze stejného skladu), 3 cenové úrovně PINT (jiné jednotkové množství), automatické doplňování PINT množství do názvu PLU, informace o PLU prodaných číšníkem, možnost dočasné změny v menu, novinka - používání přílohového menu (condiment) poskytuje možnost zadání volitelných příloh k hlavnímu jídlu, výuková funkce při neznámých EAN položkách, linkované PLU k PLU/EAN položkám, dotaz na cenu EAN položky, změna ceny EAN položky, propagační tabulky - automatické zadání slevy v závislosti na prodané kombinaci položek a mnoho dalších funkcí.

Pokladní účtenky:
Pokladna umožňuje používat až 7 typů pokladních účtenky

 • součtový pokladní lístek
 • jednoduchý / dvojitý pokladní lístek
 • součtový + jednoduchý pokladní lístek
 • dvojitý součtový pokladní lístek
 • dvojitý (součtový + jednoduchý) pokladní lístek
 • setříděný součtový pokladní lístek
 • setříděný součtový + jednoduchý pokladní lístek

Prospekt

Podkategorie

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.