Přihlášení

Solid Edge využívá unikátní pracovní rozhraní, které umožňuje dosáhnout perfektního výsledku v minimálním čase. Pro oborově specifické procesní postupy jsou v systému zaintegrovány důležité znalosti a předdefinovány typické postupy.

1 113 1

Jedním z příkladů využití oborových specifik je specializované prostředí pro tvorbu plechových dílů – Solid Edge Sheet metal, které je nedílnou součástí standardní instalace programu.

Klíčové výhody:

 • Automatické získání aktuálního rozvinutého tvaru
 • Přehled o vzhledu a funkci výrobku
 • Senzory pro správný návrh
 • Import plechových dílů
 • Přímý export DXF
 • Konfigurovatelný výstup pro CAM

Prostředí Solid Edge pro plechové díly je označováno za nejproduktivnější ve své třídě. Mnoho společností (nejen ve světě, ale i v ČR) si vybralo Solid Edge právě pro kvalitu a možnosti tohoto prostředí.

Solid Edge umožňuje velmi rychlé, snadné a efektivní navrhování plechových dílů a sestav, včetně modifikací a výrobních řad, přičemž z dílů jsou přímo generovány asociativní rozvinuté tvary ihned použitelné pro výrobu.

Toto prostředí již dlouho obsahuje všechny funkce a specifické prvky, které věrně simulují specifické procesy typické pro výrobu plechových dílů, a které je možné získat vystříháním, vysekáním, vypálením laserem, plazmou či vyřezáním vodním paprskem, včetně doplňkového tváření přímo na stroji a následným naohýbáním na klasických ohýbačkách nebo ohraňovacích lisech. Získání asociativního rozvinutého tvaru plechového dílu, jehož výpočet respektuje normy ČSN i uživatelské zvyklosti, je samozřejmou součástí procesu.

Solid Edge je znám tím, že výrobce programu klade velký důraz na zmapování postupů „takhle se to v praxi skutečně dělá“, před vnucováním vlastní vize postupu projektování zákazníkovi.

1 113 2

Know – how

Solid Edge v sobě shromažďuje nejen obecné znalosti a zkušenosti, ale umožňuje využívat i konkrétního firemního know-how sdíleného všemi uživateli a automaticky dostupného i nováčkům. Samozřejmostí je přednastavení firemních zvyklostí (například způsob řešení styku hran plechů).

Solid Edge umožňuje známé a standardní záležitost průběžně používat a kontrolovat jejich správnost. Ať už se jedná o knihovny často užívaných tvarů a prvků nebo průběžné sledování kritických hodnot, jako jsou např. minimální délka ohybu, vzdálenost ohybu od hrany, vzdálenost otvoru od ohybu či hrany a tak dále, je pomocí tzv. senzorů vždy zajištěno, že výsledek bude správný. Také je např. možné zapnout senzor, který uživatele upozorní na případné překročení zadaného maximálního rozměru tabule.

Rozvinutý tvar aneb rozvineme takřka cokoliv…

V dnešním Solid Edge bez problému rozvineme takřka jakékoliv tenkostěnné těleso včetně deformačních prvků.

1 114 41 114 5

Asociativní rozvinutý tvar je samozřejmou součástí procesu, a je získáván a přepočítáván automaticky.
Získání správného rozměru rozvinutého tvaru je možné různými způsoby plně podřídit potřebám stroje a nářadí. Je možné využít různých vzorců pro výpočet napřímené délky, stejně jako vlastních tabulek tzv. „odpočtů“ a dalších možností. Tyto parametry je možné kdykoli a v jakékoli fázi návrhu plechového dílu změnit, upravit, či zkombinovat.  Uživatel tedy není omezen v modelování na nastavení předem přímo pro jediný typ nářadí, jehož případná změna pochopitelně mění podstatně parametry rozvinu.


Při vytvoření rozvinutého tvaru se zároveň automaticky vypočte minimální rozměr tabule, potřebné pro daný díl. Tento rozměr je zaznamenáván formou atributů tabulky vlastností souboru a je tedy možné jej snadno použít jako automatické pole ve výkrese nebo přímo přenést do informačního systému.


Typické parametry, určující tvar ohybů, potřebné pro výrobu jsou v modelu shromážděny v plně konfigurovatelné tabulce ohybů, která přehlednou formou extrahuje údaje potřebné pro výrobu. Tabulku ohybů je možné využívat i pro rodiny dílů a pořadí ohýbání je možné měnit.

 

Zápis do DXF
Solid Edge standardně umožňuje uložení rozvinutého tvaru z modelu přímo do DXF, kdy je možné nastavovat, jaké prvky modelu se uloží do jakých hladin, které hladiny budou zapnuty či viditelné, parametry hladin, barvy, typy čar a podobně. Tento postup výrazně šetří čas, neboť není potřeba k získání geometrie důležité pro zpracování na stroji generovat nejprve výkres.

Tato funkčnost je rozšířena o zápis dat ohybů, jako je směr ohybu, úhel, rádius, atp. přímo do DXF. Data jsou zapisována ve formátu přímo připraveném pro programovací systémy strojů firmy Trumf, nicméně je možné formát velmi snadno uživatelsky konfigurovat. Pro přímou komunikaci se stroji, pro extrakci dat a jejich využití tedy není nutné používat další nadstavbové aplikace, které jsou ovšem pro Solid Edge rovněž dostupné.

Načtení cizích dat
Solid Edge obsahuje převodníky z obecných 3D formátů (IGES, STEP atd.) a umí přímo načítat i řadu nativních dat konkurenčních CAD systémů, např. soubory systémů Catia, Pro/Engineer, Mechanical Desktop a dalších.
Některé 3D CAD systémy jednorázové načtení cizích dat a získání rozvinutého tvaru z modelu rovněž umožňují, ale Solid Edge jde v této oblasti mnohem dále.

1 113 3

Na datech, která jsou standardně z cizího nebo výměnného formátu načtena ve formě sice geometricky přesné, ale historie vzniku zbavené „hroudy materiálu“ umí Solid Edge pomocí technologie rozpoznání prvků vytvořit alternativní „strom historie“. S tímto parametrizovaným modelem pak lze dále pracovat běžným způsobem.


Jedinečné je, že tato funkčnost pracuje i s plechovými díly a respektuje jejich specifika - např. jednotnou změnu tloušťky plechu jedním kliknutím.


Pomocí ojedinělé technologie Direct Editing je navíc možné měnit a upravovat rozměrové parametry přímo, dokonce bez potřeby historie, což je v prostředí plechových dílů naprosto bezkonkurenční funkčnost.

V Solid Edge je k dispozici celá škála základních, specializovaných i rozšiřujících nástrojů – počínaje standardními nástroji pro vytváření objemových prvků a ploch, podporu Multi-body režimu modelování, přes nástroje pro jejich analýzy, produktivní nástroje (variantní modelování, booleanské operace, automatické a pokročilé tvarové funkce, knihovny běžných prvků, realistické zobrazení atd.), až po specializované návrhářské nástroje jako jsou nástroje pro plechové díly, specifické prvky a podobně.

1 112 1

A právě zmapováním a využitím těchto uživatelských procesů je Solid Edge jedinečný. Nejen možnost plně hybridního 2D/3D, paramericko/neparametrického a objemovo/plošného modelování, ale také přednastavené typické "superprvky" pro nejčastěji používané rutinní, ale i časově náročné činnosti - to jsou faktory, které výrazně usnadňují a urychlují možnost technologicky správné a zároveň rychlé a při tom kvalitní konstrukce.

Plošný modelář
Poslední verze Solid Edge disponují špičkovými funkcemi, které obohatily plošný modelář.
Díky nově přidaným funkcím lze rychle a velice komfortně dosáhnout žádaného výsledku aniž byste museli přemýšlet na tím, kterou funkci použít.

Synchronní Technologie v Solid Edge
Modelování bez hranic
1 111 1 a 

Solid Edge se Synchronní Technologií přináší nový způsob práce, který kombinuje rychlost a pružnost explicitního modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování. Model se vytváří pomocí skládání konstrukčních prvků, ale bez jejich historické závislosti. Prvky, které se nejlépe modifikují pomocí parametrů definovaných při vytváření, jako jsou skořepina, díra nebo pole prvků představují skupinu takzvaných procedurálních prvků.

1 111 2

Protože většina 3D CAD softwarových balíků neobsahuje nástroje pro úpravy cizích dat, pravděpodobně plýtváte svým časem na opakovanou tvorbu součástí nebo sestav.

Synchronní Technologie je výkonný a dostupný software pro úpravy 3D dat, který umožňuje úpravu mechanických součástí a sestav pocházejících z libovolného CAD systému. Geometrii můžete přímo měnit přidáváním 3D řídicích kót. Aktivní pravidla naleznou a zachovají záměr návrhu. Aktivní řezy umožňují úpravy vložených 2D řezů.

Software pro úpravu 3D dat, který urychluje každodenní úpravy vložených 2D řezů.
Synchronní technologii umožňuje lepší práci s importovanými modely mechanických 3D součástí a rychlé dokončení požadovaných úprav. Mezi tyto každodenní úkony patří například tvorba nového návrhu podle importované součásti, přidání materiálu do modelu dodavatele bez zvýšení operační zátěže a přidání zaoblených hran a sražených stěn kvůli vyrobitelnosti. Synchronní Technologie zpracuje následující úpravy snadno a rychle.

Úpravy libovolného 3D CAD souboru
Nástroj 3DSync podporuje několik formátů od průmyslových norem k formátům specifickým pro CAD. K neutrálním formátům souborů patří:

 • ACIS .SAT
 • IGES .IGES a .IGS
 • JT .JT
 • Parasolid .X_T a X_B
 • STEP .STEP a .STP

K nativním formátům souborů patří:

 • Autodesk Inventor .IAM a .IPT
 • NX .PRT
 • PTC .ASM a .PRT
 • Dokumenty Solid Edge .PAR .PSM .ASM .PWD, SDRC .XPK a .PLMXPK
 • SolidWorks .SLDASM a .SLDPRT

Dále lze dokoupit podporu formátu .MODEL systému Catia verze 4 a formátů .CATPART a .CATPRODUCT systému Catia verze 5.

1 111 3Synchronní Technologie šetří čas a peníze
Solid Edge se Sychnronní Technologií může doplnit váš existující CAD systém, díky čemuž můžete opakovaně používat více cizích dat různých dodavatelů a zákazníků a snížit dobu nutnou k tvorbě návrhu i náklady spojené s opakovaným modelováním nebo eliminovat náklady spojené s převodem formátů.

Rozpoznání prvků na importovaných modelech
Základní funkcí Synchronní Technologie je „Rozeznání prvků“. Tato funkce nalezne procedurální prvky (díry, výskyty polí, pole) na importovaných modelech a pomocí „jednoho tlačítka“ z nich vytvoří prvky parametrické procedurální prvky SOLID EDGE s rozeznanými parametry.

POMOCÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ V SYCHNRONNÍ TECHNOLOGII JSTE SCHOPNI NAČÍST A UPRAVIT IMPORTOVANÉ MODELY RYCHLEJI, NEŽ DODAVATEL TĚCHTO DAT VE SVÉM CAD SYSTÉMU.

 1 111 4  5

 

Nevěříte? J

Kontaktujte nás a my Vám Synchronní Technologii ukážeme.

 

 

 

1 10 0

Nový Solid Edge ST8 je plný inovací a umožňuje vám navrhovat bez omezení za využití Synchronní technologie. Ta vám pomůže navrhovat rychleji a chytřeji bez omezení tradičního 3D modelování. Solid Edge ST8 nabízí také přístup ke konstrukčním postupům přes mobilní platformu, přináší tak uživatelům větší svobodu navrhovat kdykoliv a kdekoliv. Díky možnosti výběru nákupu různých variant, můžete získat silný a výkonný 3D nástroj, který odpovídá přesně vašim požadavkům.

Benefity nové verze Solid Edge ST8:
• Návrh více intuitivně a efektivně - zaměřit se více na design a méně na software
• Návrh kdekoli s CAD zkušenostmi na mobilní zařízení
• Vyberte si z mnoha flexibilní možnosti nákupu
• Maximalizovat produktivitu s individuálně přizpůsobeném vzděláváním
• Přístup k informativním a dynamickým uživatelským fórám

Intuitivní design s využitím synchronní technologie
Synchronní modelování je ještě více intuitivní, s efektivnějším rozhraní, které zobrazí pouze relevantní záměr.
Jak si udělat rychlé úpravy na modelu, bude vám předložen pouze s informacemi, které přímo ovlivňuje modifikace – umožňující vám umožní soustředit se na váš návrh.

1 10 1

Flexibilní kopírování prvků pomocí pole
Rozšířené rozpoznání pole děr na importované geometrii. Solid Edge nyní rozpoznává pravidelné opakování jakékoliv geometrie v kruhovém, obdélníkovém nebo uživatelsky definovaném poli.
Geometrie může být i v nepravidelném poli.

1 10 2

Křivka šroubovice
Šroubovice nebo spirálové křivka může být vytvořena a řízena buď klíčovými body nebo válcovou a kuželovou geometrií.

Proměnné typy stoupání značně zjednodušily tvorbu komplexních ploch a potrubí.

1 10 3

Pokročilá tvorba svařenců
Svary vytvořené v jedné sestavě je možné převzít jako objemové modely a použít je v alternativních sestavách bez ohledu na orientaci - velký přínos pro návrh strojů vyžadující rozsáhlé svařování.

1 10 4

Návrh s souvislostech
Design složitých sestav je daleko jednoduší díky možnosti lokalizovat geometrii z komponentů z vyšší úrovně při úpravách dílů či podsestav na místě. Propojení mezi asociovanou kopií součásti nevyžaduje práva k zápisu do nadřazené sestavy, což umožňuje rychlejší dokončení projektů.

 

Modelovací systém realistického pohonu
Přesnou a realističtější simulaci řetězového pohonu dosáhneme prostřednictvím nové vazby „cesta“, která poskytuje přesné řízení polohy komponent podél křivky. Také můžete rozkopírovat komponenty podél křivky, kontrolovat rozmístění a orientaci dle potřeby.

1 10 5

Efektivní porovnání výkresů
Nyní můžete velice snadno rozpoznat rozdíly mezi revizemi výkresu vytvořených v Solid Edge.

1 10 6

Flexibilní kusovníky
Vytvořte si seznam čísel pozic vybrané části rozsáhle sestavy s výjimkou všech ostatních položek.

1 10 7

Organizace ve stylu Windows
Vylepšené funkce pro správu projektů v Solid Edge SP umožňují uživatelům pochopit všechny data týkající se rozsáhlých projektů. Kompletní inženýrství se tak mění rychleji a zlepšuje celkovou produktivitu.

1 10 8

Zrychlete přístup k datům návrhu
Výrazně zrychlené datové vyhledávání, díky kterému můžete rychle a jednoduše zhotovit seznamy dodavatelů, materiálů a vyhodnocení, jako náklady, výrobní časy a související akce.

Solid Edge na Microsoft Surface PRO 3
Pracujte s plně funkčním Solid Edge na této lehké a vysoce mobilní platformě. Uživatelské rozhraní Solid Edge je optimalizováno tak, abyste pomocí dotyky prstů mohli manipulovat s pohledem a pomocí tužky mohli přesně skicovat a vybírat geometrii.

1 10 9

Zajímavé uživatelské zkušenosti
Obohaťte své zkušenosti díky Solid Edge výukovém portálu, který poskytuje úplnou sbírku znalostí.
Zvolte si cestu výuky na základě Vašich dosavadních zkušeností. S asistencí instruktážních videí a krok za krokem Vás portál provede vybranými kurzy.

1 10 10

Uživatelé mají nyní možnost sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními uživateli po celém světě díky Solid Edge Fóra a Solid Edge facebook.

Možnost zaměstnání v HSI com

Jsme konzultační a obchodně inženýrská společnost a od svého založení v roce 1993 se výhradně zaměřujeme na řešení geografických informačních systémů pro správu technické infrastruktury (Utilities) a od roku 1996 také na počítačovou podporu předvýrobních a výrobních etap ve strojírenství a dalších odvětvích průmyslu. V oblasti GIS technologií jsme strategickým partnerem společnosti Intergraph a v technologií pro strojírenství spolupracujeme se společností SIEMENS Industry Software a společností AXIOM TECH pro oblast průmyslového software.  

 

V rámci rozvoje naší společnosti hledáme nové spolupracovníky na následující pozice:

Obchodně-technický pracovník CAx portfolia Velocity Series (SolidEdge, CAM express, FEMAP express, Teamcenter Express)

 • Preferujeme ukončené vysokoškolské technické vzdělání, ideálně strojírenského zaměření
 • Možný i absolvent, zaškolíme.
 • Hovorová znalost angličtiny
 • Výhodou je praxe v oboru strojírenské konstrukce, není podmínkou
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Flexibilitu a samostatnost

Nabízíme zajímavou práci s možností odborného růstu, platové ohodnocení dle dohody.

 

Image
Teamcenter je systém pro řízení předvýrobních etap od největšího světového dodavatele PDM a PLM systémů. V něm obsažené zkušenosti předních světových firem vám umožní přístup k tomu nejlepšímu, co lze v této oblasti najít. Teamcenter je špičkový systém s jehož pomocí dosáhnete špičkových výsledků.
Teamcenter je PDM systém určený pro správu dat v předvýrobních etapách vývoje výrobku. Zkušenosti a znalosti uplatněné při jeho vývoji pomohou při zrychlování inovačního procesu a uvádění nových výrobků na trh. 
Image

Teamcenter efektivně zajišťuje správu konstrukčních a dalších dat, usnadní jejich sdílení mezi různými částmi podniku a zkrátí čas potřebný pro vývoj a změny. Jednoznačný přehled o jednotlivých dílech usnadní jejich znovupoužitelnost v nových výrobcích.

Zkrácení doby nutné pro vývoj, které nasazení Teamcenter přinese, umožní rychlejší uvádění nových výrobků na trh a tím i získání výhody před konkurencí.
Image

Teamcenter přináší jedinečné propojení PDM a CAD/CAM systémů, ať už se jedná o produkty divize Siemens PLM Software společnosti Siemens, jako NX, Solid Edge, I-deas NX Series, nebo další systémy, jako Catia, Pro/E, SolidWorks, Inventor či AutoCAD.

Řízení přístupových práv k datům na základě projektů, skupin a rolí zajišťuje maximální možnou bezpečnost těchto dat a přitom umožňuje jejich sdílení tam, kde je to potřeba.

Plně konfigurovatelné schvalovací a změnové řízení umožní automatizovat příslušné procesy a odhalit data, která nesplňují podmínky pro schválení.

Export a import dat prostřednictvím XML usnadňuje propojení Teamcenter a dalších systémů, jako jsou systémy pro řízení výroby, zásobování, TPV.
Image
Řešení pro malé a střední podniky
– Teamcenter Express –

Teamcenter Express je kompletní PDM systém určený malým a středním podnikům. Nabízí standardní předkonfigurované prostředí umožňující rychlé a snadné zavedení systému. Zkušenosti získané při implementaci PDM ve významných světových firmách jsou nyní k dispozici ve formě uceleného řešení.

Teamcenter Express výrazně snižuje náklady nutné na zavedení PDM při zachování všech důležitých funkcí systému. Použití standardizovaného řešení snižuje nutnost přizpůsobení systému, doba nutná k zavedení systému se tak zkrátí na několik málo týdnů.

Podkategorie

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.