Přihlášení

Je možné pracovat s daty, která byla vytvořena pomocí jiných systémů. Existuje několik způsobů, jak s těmito daty pracovat. Možnost práce s různými formáty umožňuje využívat výhod Solid Edge při používání návrhů s jiných systémů.

1 116 1

Zjištění vad geometrie v importovaných modelech

Solid Edge nabízí možnosti, které umožňují hledat a opravovat chyby geometrie při importu cizích dat.

Pomocí příkazu Kontrola geometrie je možné zkontrolovat model a odhalit geometrii, která může obsahovat problémy. K vyřešení většiny vzešlých problémů můžete použít funkci Opravit chyby tělesa. Pomocí příkazu Optimalizace je možné zvýšit kvalitu importovaného modelu zjednodušením B-spline definic a opravením hran modelu. Funkce Optimalizovat Vám vyčistí, úplně zoptimalizuje nebo pouze zjednoduší importované těleso.

Všimněte si, že Solid Edge umí načítat nativní formáty konkurenčních CAD systémů bez nutnosti importu pře neutrální formáty (IGES, STEP, Parasolid atd.) To Vám ušetří mnoho starostí a hromadu času, který byste strávili komunikací s dodavatelem dat a opravou případných chyb.

1 116 2  1 116 3 

3D PDF

Samozřejmostí je ukládání Solid Edge dat do 3D PDF. Tento formát umožňuje uložení 3D PMI kót, 3D poznámek, řezů tělesem a dalších možností. Díky tomuto novému formátu odstraníte potřebu instalace prohlížeček a máte tak úžasný nástroj pro Vaše obchodníky na účely prezentace u Vašich zákazníků. 3D PDF totiž otevřete v jakémkoliv Adobe Readeru, který je ke stažení zdarma a v dnešní době ho obsahuje každý PC. Adobe Reader disponuje nástroji na stylu zobrazení (styl vykreslení dílů, průhlednost, řezy atd.)

1 116 5 1 116 6

 

Solid Edge obsahuje nejširší škálu možností pro 2D dokumentační proces s výtečným rozvržením výkresu, detaily, poznámkami a rozměrovými kontrolami, které jsou automaticky v souladu s konstrukčnímu standardu, který zvolíte.

1 115 1

Efektivnější tvorba výkresů

Solid Edge automaticky vytváří a aktualizuje výkresy z 3D modelů, rychle vytváří standardní i ostatní pohledy, včetně části, detaily, rozložené a izometrické pohledy. Můžete si vybrat z celé řady různých možností zobrazení, jako např. stínovaný, a tím zajistili Váš záměr co nejrychleji, jak jen to jde a hlavně efektivně. Jelikož se obsah součástí nebo sestavy mění, související výkresy se automaticky aktualizují a překreslují.

Komplexní kótování a poznámkové nástroje v Solid Edge umožňují vytvářet plně detailní výkresy pozoruhodně rychle. Praktické a inteligentní kótování a anotace nástroje znamenají, že můžete vytvořit plně dimenzované pohledy v sekundách. Se Solid Edge, máte plnou kontrolu nad každým prvkem výkresu, takže víte, že splňují požadavky organizačních a mezinárodních norem.

1 115 2

Intuitivní průvodci poskytují robustní překlad stávajících 2D souborů, jako je AutoCAD.

2D prostředí je možné použít také jako samostatný nástroj pro 2D kreslení. Přitom princip kreslení je stejně jednoduchý jako při kreslení profilu, i 2D kresba může být parametrická.

Solid Edge dramaticky urychluje tvorbu výkresů sestav tím, že automaticky vytvoří rozložené pohledy, pozice, seznam součástí a kusovníky pro modely všech velikostí. Zákazníci Solid Edge rutinně vytvářejí a dokumentují masivní sestav s využitím inovativních metod na generování výkresových pohledů. Můžete umístit výkresové pohledy na základě vyhledávacího dotazu a vypnout všechny komponenty, které nejsou nezbytné pro účely zobrazení. Je to jen jeden z mnoha nástrojů, které sníží čas strávený vytvářením a aktualizováním Vašich výkresů.

1 115 3

Solid Edge sleduju změny, které vyplývají ze změn v 3D modelu, což eliminuje potřebu manuální kontroly. Vizuálně Vás upozorní, pokud jsou výkresové pohledy a poznámky zastaralé a vyzve návrháře najít a změnit potenciální chyby.

1 115 4

2D do 3D

Pomocí příkazu Vytvořit 3D můžete vytvářet okótované skici v dokumentu součásti, plechové součásti nebo sestavy z 2D výkresové geometrie v dokumentu výkresu. Je možné vytvořit nový model ze skic a také přidat skici do existujícího modelu. To může být užitečné, když:

 • Máte starší 2D výkresy, pro které potřebujete 3D modely.
 • Chcete aktualizovat 3D model výrobními kótami ve výkresu.

1 115 5

Nové funkce v prostředí výkresu

Každoročně přidáváme nové funkce do všech prostředí Solid Edge. Aktuální zajímavou funkcí je porovnávání výkresů v Solid Edge, kdy Vám Solid Edge vysvítí v novém dialogu rozdíly vybraných výkresů.

1 115 6

Podpora masivních sestav

Jako návrhy jsou stále složitější, tak i počet částí v sestavě roste. To není nic neobvyklého pro zákazníky Solid Edge, kdy jejich sestavy překračují 100,000 součástí. Podpora velkých sestav v Solid Edge vám umožňuje pracovat s velkými sestavami v reálném čase. Můžete si vytvořit a vizualizovat digitální návrhy a minimalizovat potřebu nákladných fyzických prototypů.
Sestavy1
Máte plnou kontrolu nad správou dat a to prostřednictvím inteligentních nástrojů pro výběr, jako je „zobrazit jen regiony sestav“ nebo „skrývání malých součástek“. Můžete použít také inteligentní funkci "zóny", které vám pomohou soustředit se na konkrétní oblasti při návrhu sestavy.
1 114 UP1Pokročilé funkce pro správu paměti v Solid Edge načte díly jen v případě potřeby, což napomáhá při vytváření masivních sestav. Proto 64 bitová verze Solid Edge je již mnoho let k dispozici.

Bez ohledu na velikost, sestavy a komponenty mohou být řízeny pomocí Solid Edge SP, postavený na platformě Microsoft SharePoint nebo s Teamcenter. Tyto nástroje pro správu dat jsou zabudovány do Solid Edge.

1 114 S2

Solid Edge využívá unikátní pracovní rozhraní, které umožňuje dosáhnout perfektního výsledku v minimálním čase. Pro oborově specifické procesní postupy jsou v systému zaintegrovány důležité znalosti a předdefinovány typické postupy.

1 113 1

Jedním z příkladů využití oborových specifik je specializované prostředí pro tvorbu plechových dílů – Solid Edge Sheet metal, které je nedílnou součástí standardní instalace programu.

Klíčové výhody:

 • Automatické získání aktuálního rozvinutého tvaru
 • Přehled o vzhledu a funkci výrobku
 • Senzory pro správný návrh
 • Import plechových dílů
 • Přímý export DXF
 • Konfigurovatelný výstup pro CAM

Prostředí Solid Edge pro plechové díly je označováno za nejproduktivnější ve své třídě. Mnoho společností (nejen ve světě, ale i v ČR) si vybralo Solid Edge právě pro kvalitu a možnosti tohoto prostředí.

Solid Edge umožňuje velmi rychlé, snadné a efektivní navrhování plechových dílů a sestav, včetně modifikací a výrobních řad, přičemž z dílů jsou přímo generovány asociativní rozvinuté tvary ihned použitelné pro výrobu.

Toto prostředí již dlouho obsahuje všechny funkce a specifické prvky, které věrně simulují specifické procesy typické pro výrobu plechových dílů, a které je možné získat vystříháním, vysekáním, vypálením laserem, plazmou či vyřezáním vodním paprskem, včetně doplňkového tváření přímo na stroji a následným naohýbáním na klasických ohýbačkách nebo ohraňovacích lisech. Získání asociativního rozvinutého tvaru plechového dílu, jehož výpočet respektuje normy ČSN i uživatelské zvyklosti, je samozřejmou součástí procesu.

Solid Edge je znám tím, že výrobce programu klade velký důraz na zmapování postupů „takhle se to v praxi skutečně dělá“, před vnucováním vlastní vize postupu projektování zákazníkovi.

1 113 2

Know – how

Solid Edge v sobě shromažďuje nejen obecné znalosti a zkušenosti, ale umožňuje využívat i konkrétního firemního know-how sdíleného všemi uživateli a automaticky dostupného i nováčkům. Samozřejmostí je přednastavení firemních zvyklostí (například způsob řešení styku hran plechů).

Solid Edge umožňuje známé a standardní záležitost průběžně používat a kontrolovat jejich správnost. Ať už se jedná o knihovny často užívaných tvarů a prvků nebo průběžné sledování kritických hodnot, jako jsou např. minimální délka ohybu, vzdálenost ohybu od hrany, vzdálenost otvoru od ohybu či hrany a tak dále, je pomocí tzv. senzorů vždy zajištěno, že výsledek bude správný. Také je např. možné zapnout senzor, který uživatele upozorní na případné překročení zadaného maximálního rozměru tabule.

Rozvinutý tvar aneb rozvineme takřka cokoliv…

V dnešním Solid Edge bez problému rozvineme takřka jakékoliv tenkostěnné těleso včetně deformačních prvků.

1 114 41 114 5

Asociativní rozvinutý tvar je samozřejmou součástí procesu, a je získáván a přepočítáván automaticky.
Získání správného rozměru rozvinutého tvaru je možné různými způsoby plně podřídit potřebám stroje a nářadí. Je možné využít různých vzorců pro výpočet napřímené délky, stejně jako vlastních tabulek tzv. „odpočtů“ a dalších možností. Tyto parametry je možné kdykoli a v jakékoli fázi návrhu plechového dílu změnit, upravit, či zkombinovat.  Uživatel tedy není omezen v modelování na nastavení předem přímo pro jediný typ nářadí, jehož případná změna pochopitelně mění podstatně parametry rozvinu.


Při vytvoření rozvinutého tvaru se zároveň automaticky vypočte minimální rozměr tabule, potřebné pro daný díl. Tento rozměr je zaznamenáván formou atributů tabulky vlastností souboru a je tedy možné jej snadno použít jako automatické pole ve výkrese nebo přímo přenést do informačního systému.


Typické parametry, určující tvar ohybů, potřebné pro výrobu jsou v modelu shromážděny v plně konfigurovatelné tabulce ohybů, která přehlednou formou extrahuje údaje potřebné pro výrobu. Tabulku ohybů je možné využívat i pro rodiny dílů a pořadí ohýbání je možné měnit.

 

Zápis do DXF
Solid Edge standardně umožňuje uložení rozvinutého tvaru z modelu přímo do DXF, kdy je možné nastavovat, jaké prvky modelu se uloží do jakých hladin, které hladiny budou zapnuty či viditelné, parametry hladin, barvy, typy čar a podobně. Tento postup výrazně šetří čas, neboť není potřeba k získání geometrie důležité pro zpracování na stroji generovat nejprve výkres.

Tato funkčnost je rozšířena o zápis dat ohybů, jako je směr ohybu, úhel, rádius, atp. přímo do DXF. Data jsou zapisována ve formátu přímo připraveném pro programovací systémy strojů firmy Trumf, nicméně je možné formát velmi snadno uživatelsky konfigurovat. Pro přímou komunikaci se stroji, pro extrakci dat a jejich využití tedy není nutné používat další nadstavbové aplikace, které jsou ovšem pro Solid Edge rovněž dostupné.

Načtení cizích dat
Solid Edge obsahuje převodníky z obecných 3D formátů (IGES, STEP atd.) a umí přímo načítat i řadu nativních dat konkurenčních CAD systémů, např. soubory systémů Catia, Pro/Engineer, Mechanical Desktop a dalších.
Některé 3D CAD systémy jednorázové načtení cizích dat a získání rozvinutého tvaru z modelu rovněž umožňují, ale Solid Edge jde v této oblasti mnohem dále.

1 113 3

Na datech, která jsou standardně z cizího nebo výměnného formátu načtena ve formě sice geometricky přesné, ale historie vzniku zbavené „hroudy materiálu“ umí Solid Edge pomocí technologie rozpoznání prvků vytvořit alternativní „strom historie“. S tímto parametrizovaným modelem pak lze dále pracovat běžným způsobem.


Jedinečné je, že tato funkčnost pracuje i s plechovými díly a respektuje jejich specifika - např. jednotnou změnu tloušťky plechu jedním kliknutím.


Pomocí ojedinělé technologie Direct Editing je navíc možné měnit a upravovat rozměrové parametry přímo, dokonce bez potřeby historie, což je v prostředí plechových dílů naprosto bezkonkurenční funkčnost.

V Solid Edge je k dispozici celá škála základních, specializovaných i rozšiřujících nástrojů – počínaje standardními nástroji pro vytváření objemových prvků a ploch, podporu Multi-body režimu modelování, přes nástroje pro jejich analýzy, produktivní nástroje (variantní modelování, booleanské operace, automatické a pokročilé tvarové funkce, knihovny běžných prvků, realistické zobrazení atd.), až po specializované návrhářské nástroje jako jsou nástroje pro plechové díly, specifické prvky a podobně.

1 112 1

A právě zmapováním a využitím těchto uživatelských procesů je Solid Edge jedinečný. Nejen možnost plně hybridního 2D/3D, paramericko/neparametrického a objemovo/plošného modelování, ale také přednastavené typické "superprvky" pro nejčastěji používané rutinní, ale i časově náročné činnosti - to jsou faktory, které výrazně usnadňují a urychlují možnost technologicky správné a zároveň rychlé a při tom kvalitní konstrukce.

Plošný modelář
Poslední verze Solid Edge disponují špičkovými funkcemi, které obohatily plošný modelář.
Díky nově přidaným funkcím lze rychle a velice komfortně dosáhnout žádaného výsledku aniž byste museli přemýšlet na tím, kterou funkci použít.

Synchronní Technologie v Solid Edge
Modelování bez hranic
1 111 1 a 

Solid Edge se Synchronní Technologií přináší nový způsob práce, který kombinuje rychlost a pružnost explicitního modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování. Model se vytváří pomocí skládání konstrukčních prvků, ale bez jejich historické závislosti. Prvky, které se nejlépe modifikují pomocí parametrů definovaných při vytváření, jako jsou skořepina, díra nebo pole prvků představují skupinu takzvaných procedurálních prvků.

1 111 2

Protože většina 3D CAD softwarových balíků neobsahuje nástroje pro úpravy cizích dat, pravděpodobně plýtváte svým časem na opakovanou tvorbu součástí nebo sestav.

Synchronní Technologie je výkonný a dostupný software pro úpravy 3D dat, který umožňuje úpravu mechanických součástí a sestav pocházejících z libovolného CAD systému. Geometrii můžete přímo měnit přidáváním 3D řídicích kót. Aktivní pravidla naleznou a zachovají záměr návrhu. Aktivní řezy umožňují úpravy vložených 2D řezů.

Software pro úpravu 3D dat, který urychluje každodenní úpravy vložených 2D řezů.
Synchronní technologii umožňuje lepší práci s importovanými modely mechanických 3D součástí a rychlé dokončení požadovaných úprav. Mezi tyto každodenní úkony patří například tvorba nového návrhu podle importované součásti, přidání materiálu do modelu dodavatele bez zvýšení operační zátěže a přidání zaoblených hran a sražených stěn kvůli vyrobitelnosti. Synchronní Technologie zpracuje následující úpravy snadno a rychle.

Úpravy libovolného 3D CAD souboru
Nástroj 3DSync podporuje několik formátů od průmyslových norem k formátům specifickým pro CAD. K neutrálním formátům souborů patří:

 • ACIS .SAT
 • IGES .IGES a .IGS
 • JT .JT
 • Parasolid .X_T a X_B
 • STEP .STEP a .STP

K nativním formátům souborů patří:

 • Autodesk Inventor .IAM a .IPT
 • NX .PRT
 • PTC .ASM a .PRT
 • Dokumenty Solid Edge .PAR .PSM .ASM .PWD, SDRC .XPK a .PLMXPK
 • SolidWorks .SLDASM a .SLDPRT

Dále lze dokoupit podporu formátu .MODEL systému Catia verze 4 a formátů .CATPART a .CATPRODUCT systému Catia verze 5.

1 111 3Synchronní Technologie šetří čas a peníze
Solid Edge se Sychnronní Technologií může doplnit váš existující CAD systém, díky čemuž můžete opakovaně používat více cizích dat různých dodavatelů a zákazníků a snížit dobu nutnou k tvorbě návrhu i náklady spojené s opakovaným modelováním nebo eliminovat náklady spojené s převodem formátů.

Rozpoznání prvků na importovaných modelech
Základní funkcí Synchronní Technologie je „Rozeznání prvků“. Tato funkce nalezne procedurální prvky (díry, výskyty polí, pole) na importovaných modelech a pomocí „jednoho tlačítka“ z nich vytvoří prvky parametrické procedurální prvky SOLID EDGE s rozeznanými parametry.

POMOCÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ V SYCHNRONNÍ TECHNOLOGII JSTE SCHOPNI NAČÍST A UPRAVIT IMPORTOVANÉ MODELY RYCHLEJI, NEŽ DODAVATEL TĚCHTO DAT VE SVÉM CAD SYSTÉMU.

 1 111 4  5

 

Nevěříte? J

Kontaktujte nás a my Vám Synchronní Technologii ukážeme.

 

 

 

Podkategorie

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.