Přihlášení

Solid Edge EXPRESSROUTE
Solid Edge XpressRoute usnadňuje návrh mechanických potrubních systémů. Komplexní soubor oborově specifických nástrojů pro návrh pomáhá návrhářům rychlý návrh potrubí a tras potrubí do sestav Solid Edge. XpresRoute, který je plně integrovaný do Solid Edge, využívá procesně specifické pracovní postupy, díky kterým uděláte přesně to, co chcete udělat. S XpresRoute můžete nejen zrychlit proces návrhu pro mechanické směrovaných systémy, můžete se také očekávat lepší přesnost BOM a nižší náklady pomocí standardizace.

1 220 1

Solid Edge Path Expres
Funkce PathExpres umožňuje návrhářům velice rychle definovat 3D trubku nebo potrubí bez kreslení jednotlivých trajektorií. Tato funkce automaticky generuje optimální cestu mezi dvěma body a to v několika variantách. Stačí si jen vybrat.

1 220 2

Solid Edge OrientXpres
Funkce OrientXpres je interaktivní designová pomůcka, která pomáhá v kreslení 3D segmentů definující trajektorii. Stejně jako při kreslení ve skice můžete kreslit čáry a oblouky s tím, že se zamknete do rovnoběžné osy nebo roviny s danou rovinou. 3D křivky mohou být také použity k vytvoření potrubí, což umožnňuje návrhářům snadno reprezentovat flexibilní trubky a hadice. Segmenty trajektorie pomohou být propojeny s geometrií sestavy. Tím vzniká projení, které nás zajistí automatické překlesnení potrubí při změně rodičovské geometrie v sestavě.

Automatické 3D komponenty
Jakmile je definována trajektorie, objemové modely potrubní systému nebo potrubí jsou vytvořena podlenavržených trajektorií a tvoří přesný virtuální model. Návrháři mohou zjistit atributy jako velikost, rozsah či definovat zakončení trubek přes jednoduché dialogové okno. U potrubních systémů, 3D trubek, tvarovek a komponentů je zajitěna správná orientace při automatickém vkládání do sestavy. Všechny komponenty jsou plně asociativní k propojeným dílům.

1 220 3

Powerful simulation functionality embedded inside Solid Edge
1 210 S1
Uživatelé Solid Edge mají několik možností simulací, počínaje Solid Edge Simulation Express pro jednotlivé součásti přes Solid Edge Simulation na MKP analýzy sestav a kombinovaných sestav, až samostatný řešič FEMAP, který slouží pro definování a analýzu kompletních systémů.

Kompletní řada produktů poskytuje škálovatelné upgrady pro ty, kteří jsou nuceni řešit náročnější technické problémy. 

Solid Edge Simulation Express Solid Edge Simulation Femap
 • Based on Femap
 • Based on Femap
 • CAD independent
 • Embedded in Solid Edge
 • Embedded in Solid Edge
 • System simulation
 • Part validation
 • Part/assembly validation
 • Statics, modal, buckling, dynamics, heat transfer, non-linear, etc. 
 • Statics/modal
 • Statics, modal, buckling, heat transfer
 • Solver independent, NX Nastran
 • NX Nastran Solver
 • NX Nastran Solver
 • Multi-discipline engineer, analyst
 • Multi-discipline engineer
 • Multi-discipline engineer

Kompletní geometrie a konečno-prvkové modely s okrajovými podmínkami a výsledky jsou snad přenosné ze Solid Edge do FEMAP, kde je možno použít další pokročilé analýzy.

Všechna řešení jsou založena na stejné základně konečno-prvkové modelování techniky a použití řešiče NX Nastran a jsou dostatečně flexibilní, aby vám umožnily pracovat tak, jak chcete. Takže můžete provádět analýzy v prostředí, ve kterém vám to vyhovuje a tím zvýšit produktivitu.

Solid Edge SIMULATION
Powerful simulation functionality embedded inside Solid Edge

1 200 1

Uživatelé Solid Edge mají několik možností simulací, počínaje Solid Edge Simulation Express pro jednotlivé součásti přes Solid Edge Simulation na MKP analýzy sestav a kombinovaných sestav, až samostatný řešič FEMAP, který slouží pro definování a analýzu kompletních systémů.

Solid Edge EXPRESSROUTE
Solid Edge XpressRoute usnadňuje návrh mechanických potrubních systémů. Komplexní soubor oborově specifických nástrojů pro návrh pomáhá návrhářům rychlý návrh potrubí a tras potrubí do sestav Solid Edge. XpresRoute, který je plně integrovaný do Solid Edge, využívá procesně specifické pracovní postupy, díky kterým uděláte přesně to, co chcete udělat. S XpresRoute můžete nejen zrychlit proces návrhu pro mechanické směrovaných systémy, můžete se také očekávat lepší přesnost BOM a nižší náklady pomocí standardizace.

1 200 2

Solid Edge WIRE HARNESS
Solid Edge Wire Harness je speciální procesně řízené prostředí určené pro elektrikáře, kteří navrhují trasy drátů, kabelů a kabelových svazků. Díky tomuto modulu navrhnete kompletní a přesné modely Vašich elektro a mechanických komponent včetně propojení a zapojení.

1 200 3

Solid Edge Mold Tooling
Solid Edge Mold Tooling poskytuje navíc specializované prostředí pro zrychlení a zjednodušení konstrukce forem plastových výlisků, samozřejmě s využitím jedinečných technologií a postupů systému Solid Edge. Mold tooling ale v žádném případě nepředstavuje jen knihovnu standardních dílů pro skládání sestav. Jedná se o plnohodnotnou aplikaci zjednodušení a rapidního zrychlení konstrukce.

1 200 41 200 5

Solid Edge KEY SHOT
Od verze ST7 je v Solid Edge integrovaný specializovaný software KeyShot, díky kterému vytvoříte dech beroucí vizualizace Vašich modelů.

1 200 6

TDS Technik pro Solid Edge
Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem Solid Edge. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které výrazně zvýší vaši produktivitu při tvorbě dokumentace.

1 200 7

1 200 8 

Je možné pracovat s daty, která byla vytvořena pomocí jiných systémů. Existuje několik způsobů, jak s těmito daty pracovat. Možnost práce s různými formáty umožňuje využívat výhod Solid Edge při používání návrhů s jiných systémů.

1 116 1

Zjištění vad geometrie v importovaných modelech

Solid Edge nabízí možnosti, které umožňují hledat a opravovat chyby geometrie při importu cizích dat.

Pomocí příkazu Kontrola geometrie je možné zkontrolovat model a odhalit geometrii, která může obsahovat problémy. K vyřešení většiny vzešlých problémů můžete použít funkci Opravit chyby tělesa. Pomocí příkazu Optimalizace je možné zvýšit kvalitu importovaného modelu zjednodušením B-spline definic a opravením hran modelu. Funkce Optimalizovat Vám vyčistí, úplně zoptimalizuje nebo pouze zjednoduší importované těleso.

Všimněte si, že Solid Edge umí načítat nativní formáty konkurenčních CAD systémů bez nutnosti importu pře neutrální formáty (IGES, STEP, Parasolid atd.) To Vám ušetří mnoho starostí a hromadu času, který byste strávili komunikací s dodavatelem dat a opravou případných chyb.

1 116 2  1 116 3 

3D PDF

Samozřejmostí je ukládání Solid Edge dat do 3D PDF. Tento formát umožňuje uložení 3D PMI kót, 3D poznámek, řezů tělesem a dalších možností. Díky tomuto novému formátu odstraníte potřebu instalace prohlížeček a máte tak úžasný nástroj pro Vaše obchodníky na účely prezentace u Vašich zákazníků. 3D PDF totiž otevřete v jakémkoliv Adobe Readeru, který je ke stažení zdarma a v dnešní době ho obsahuje každý PC. Adobe Reader disponuje nástroji na stylu zobrazení (styl vykreslení dílů, průhlednost, řezy atd.)

1 116 5 1 116 6

 

Solid Edge obsahuje nejširší škálu možností pro 2D dokumentační proces s výtečným rozvržením výkresu, detaily, poznámkami a rozměrovými kontrolami, které jsou automaticky v souladu s konstrukčnímu standardu, který zvolíte.

1 115 1

Efektivnější tvorba výkresů

Solid Edge automaticky vytváří a aktualizuje výkresy z 3D modelů, rychle vytváří standardní i ostatní pohledy, včetně části, detaily, rozložené a izometrické pohledy. Můžete si vybrat z celé řady různých možností zobrazení, jako např. stínovaný, a tím zajistili Váš záměr co nejrychleji, jak jen to jde a hlavně efektivně. Jelikož se obsah součástí nebo sestavy mění, související výkresy se automaticky aktualizují a překreslují.

Komplexní kótování a poznámkové nástroje v Solid Edge umožňují vytvářet plně detailní výkresy pozoruhodně rychle. Praktické a inteligentní kótování a anotace nástroje znamenají, že můžete vytvořit plně dimenzované pohledy v sekundách. Se Solid Edge, máte plnou kontrolu nad každým prvkem výkresu, takže víte, že splňují požadavky organizačních a mezinárodních norem.

1 115 2

Intuitivní průvodci poskytují robustní překlad stávajících 2D souborů, jako je AutoCAD.

2D prostředí je možné použít také jako samostatný nástroj pro 2D kreslení. Přitom princip kreslení je stejně jednoduchý jako při kreslení profilu, i 2D kresba může být parametrická.

Solid Edge dramaticky urychluje tvorbu výkresů sestav tím, že automaticky vytvoří rozložené pohledy, pozice, seznam součástí a kusovníky pro modely všech velikostí. Zákazníci Solid Edge rutinně vytvářejí a dokumentují masivní sestav s využitím inovativních metod na generování výkresových pohledů. Můžete umístit výkresové pohledy na základě vyhledávacího dotazu a vypnout všechny komponenty, které nejsou nezbytné pro účely zobrazení. Je to jen jeden z mnoha nástrojů, které sníží čas strávený vytvářením a aktualizováním Vašich výkresů.

1 115 3

Solid Edge sleduju změny, které vyplývají ze změn v 3D modelu, což eliminuje potřebu manuální kontroly. Vizuálně Vás upozorní, pokud jsou výkresové pohledy a poznámky zastaralé a vyzve návrháře najít a změnit potenciální chyby.

1 115 4

2D do 3D

Pomocí příkazu Vytvořit 3D můžete vytvářet okótované skici v dokumentu součásti, plechové součásti nebo sestavy z 2D výkresové geometrie v dokumentu výkresu. Je možné vytvořit nový model ze skic a také přidat skici do existujícího modelu. To může být užitečné, když:

 • Máte starší 2D výkresy, pro které potřebujete 3D modely.
 • Chcete aktualizovat 3D model výrobními kótami ve výkresu.

1 115 5

Nové funkce v prostředí výkresu

Každoročně přidáváme nové funkce do všech prostředí Solid Edge. Aktuální zajímavou funkcí je porovnávání výkresů v Solid Edge, kdy Vám Solid Edge vysvítí v novém dialogu rozdíly vybraných výkresů.

1 115 6

Podpora masivních sestav

Jako návrhy jsou stále složitější, tak i počet částí v sestavě roste. To není nic neobvyklého pro zákazníky Solid Edge, kdy jejich sestavy překračují 100,000 součástí. Podpora velkých sestav v Solid Edge vám umožňuje pracovat s velkými sestavami v reálném čase. Můžete si vytvořit a vizualizovat digitální návrhy a minimalizovat potřebu nákladných fyzických prototypů.
Sestavy1
Máte plnou kontrolu nad správou dat a to prostřednictvím inteligentních nástrojů pro výběr, jako je „zobrazit jen regiony sestav“ nebo „skrývání malých součástek“. Můžete použít také inteligentní funkci "zóny", které vám pomohou soustředit se na konkrétní oblasti při návrhu sestavy.
1 114 UP1Pokročilé funkce pro správu paměti v Solid Edge načte díly jen v případě potřeby, což napomáhá při vytváření masivních sestav. Proto 64 bitová verze Solid Edge je již mnoho let k dispozici.

Bez ohledu na velikost, sestavy a komponenty mohou být řízeny pomocí Solid Edge SP, postavený na platformě Microsoft SharePoint nebo s Teamcenter. Tyto nástroje pro správu dat jsou zabudovány do Solid Edge.

1 114 S2

Podkategorie

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.