Přihlášení

Mezi uživatele elektronického archivačního systému e-ARSYS a elektronické správy dokumentace e-SD se před jedenácti lety zařadil uživatel z oblasti správy nemovitostí - Triumfa Plzeň. Přestože šlo o pilotní projekt společnosti HSI com s.r.o. v této sféře, již od počátku bylo zřejmé, že o nasazení systémů je velký zájem.

Po více než deseti letech využívání jsou systémy kladně hodnoceny. Především z důvodů nejnovějších technologií využívajících internet/intranet a s tím spojenou dostupnost serveru k jednotlivým klientům. Velký ohlas sklidila jednoduchost obsluhy ze strany uživatelů a zejména to, že tento produkt nezpůsobil obavy z používání archivačního systému a elektronické správy dokumentace. Kladně je hodnocen i celý způsob administrace systémů a možnost propojení s evidenčními systémy správy majetku.

mys6

Jelikož od nasazení elektronického archivačního systému e-ARSYS na Stavebním úřadu Města Chomutova uběhlo již více než deset let, přinášíme v dnešním příspěvku stručný přehled vývoje implementace a některé zajímavé statistické údaje.

Prvotní implementace elektronického archivačního systému proběhla na odboru Stavebního úřadu Města Chomutova v roce 2005. V rámci implementace byla nasazena verze 2.0, která byla certifikována dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy úspěšně atestací na shodu se standardy ISVS.

Využití e-ARSYSu

I když nám to všem připadá jako včera, implementace elektronického archivačního systému pro Magistrát města Jablonce nad Nisou, proběhla už před sedmi lety, v roce 2009. Celým projektem se od začátku nesla myšlenka zpřístupnit on-line dokumenty nejen pro uživatele Stavebního úřadu v Jablonci nad Nisou, ale také pro další organizace, kterými jsou Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou (SoKA), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou.

Společnost HSI com s. r. o. přichází s nabídkou nové tváře úspěšné webové aplikace e-ARSYS.

Pro zákazníky, kteří již zavedli digitalizaci archivu s využitím stávajícího řešení společnosti, přináší nová aplikace především zvýšení uživatelského komfortu obsluhy archivu, s možností implementace jako doplněk, a fungovat tak souběžně s původní verzí, a to bez nutnosti migrace původních dat celého archivního systému.

Nabízíme všem zájemcům o elektronickou archivaci možnost zdarma vyzkoušet náš produkt - elektronický archivační systém e-ARSYS. Bez nutnosti jakékoliv instalace či registrace si můžete ověřit plnou funkčnost standardní instalace systému elektronické archivace.

Na konci roku 2011 byly na Magistrátu města Chomutova provedeny úpravy rozšíření elektronického archivačního systému e-ARSYS. Od roku 2005, kdy byl e-ARSYS nasazen na odboru Stavebního úřadu, vznikl po organizačních změnách a sloučení odborů Obecního živnostenského úřadu, Stavebního úřadu a Životního prostředí požadavek na rozšíření digitalizace archivu také na další odbory a jejich úseky. V prvním kroku byla rozšířena struktura pro úsek Životního prostředí – Vodoprávní úřad a spuštěna digitalizace jeho dokumentace.

Copyright © 2018 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.