Přihlášení

Dne 6.3.2018 probehla v chorvstkém Záhřebu konference v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR - Prezentace českých vodohospodářských firem. Akce byla zaštítěna účastí pana velvyslance ČR RNDr. Vladimíra Zaváhala, ředitel sdružení SOVAK Ing. Oldřichem Vlasákem, zástupcem chorvatského Ministerstva ochrany životního prostředí a energetiky Elizabetou Kos a předsedou chorvatského sdružení Hrvatsko voda za zaštitu voda Dr.sc. Marou Pavelićem.

Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se neúprosně blíží. Každé organizaci z této směrnice vyplývá povinnost prověřit procesy probíhající uvnitř organizace a v případě potřeby podniknout potřebné kroky k naplnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie. 
V rámci využívání dat geografického informačního systému je také více využívanou integrací napojení na systémy hydrodynamických výpočtů. Data GIS jsou využívána jako zdroj informací pro provádění výpočtů matematickým modelem a vytváření modelů kanalizační sítě.

Jak je již letitým zvykem, pořádá společnost HSI com s.r.o. v měsíci říjnu školení uživatelů GIS. V rámci školení jsou předány informace a poznatky z provozování jednotlivých aplikací a současně jsou prezentovány nově provozované a vznikající aplikace, letos to byla novinka Věcná břemena a informace o vývoji aplikace Propojení GIS a hydrodynamických modelů DHI.

Srdečně Vás zveme již na 18. ročník uživatelské konference HxGN LOCAL GEOFORUM CS 2017, který se bude konat ve dnech 18. – 19. září 2017, hotel Zámek VALEČ.

Letošní konference se zaměří na prezentace inspirativního řešení v oblasti veřejné správy, bezpečnosti a inženýrských sítí.

V letošním roce proběhlo zpracování materiálu, který komplexně posoudil stávající funkci systému odvodnění pro standardní a dlouhodobé zatěžovací stavy a dále pro výhled činnosti spojené s řešením koncepce rozvoje kanalizace města a tím i kontinuitu řešení koncepčních úloh. Hlavním cílem aktualizace bylo také posouzení kmenových sběračů, hlavních odlehčovacích komor a plánované výstavby retenční nádrže před ČOV Klatovy.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.