Přihlášení

Společnost HSI com byla partnerem konference „Provoz vodovodních a kanalizačních sítí “, která se konala ve dnech 9. a 10.11.2010 v Plzni. Tato konference slouží již řadu let k výměně informací mezi pracovníky a organizacemi oboru vodárenství. Naše společnost zde prezentovala řadu novinek, rozšiřujících dosavadní funkčnost provozovaných geografických informačních systémů.

Ve dnech 6.-7. září 2010 se v Brně koná 11. ročník odborné uživatelské konference GeoForum 2010. Prostory hotelu Myslivna se po dva dny stanou místem setkání partnerů a zákazníků společnosti Intergraph za účelem výměny informací, zkušeností a získávání nových podnětů pro odbornou činnost. První den konference je rozdělen do třech tradičních sekcí, navíc bude znova otevřena i sekce společná s aktuálními projekty pro řešení SDI, Geoportálu a ochrany obyvatelstva. Druhý den je vyhrazen pro dva workshopy, první pro novinky v řešení INSPIRE, které prochází napříč celým spektrem dnešní geoinformační společnosti a druhý pro oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Společnost HSI com zde představí svou novinku - EVIS - Evidenční vodohospodářský evidenční systém.

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku č. 113A v pavilonu P na MEZINÁRODNÍM VODOHOSPODÁŘSKÉHO VELETRHU WATENVI, který se koná 25. – 27. května 2010, Brno – Výstaviště.
Letošní prezentaci jsme zaměřili na nové možnosti práce s daty a nové bezplatné zdroje mapových podkladů. Současně Vám rádi předvedeme celou řadu nových funkcí našeho Geografického informačního systému, využívajícího SW platformy firmy Intergraph.

Připravili jsme nové číslo novin HSI com - Jaro 2010, které vydáváme pravidelně dvakrát do roka, a ve kterých informujeme o dění a novinkách nejen ze života firmy HSI com, ale také například z oblastí GISu, CADu, Document Managementu nebo nabídek nových tiskáren a kopírovacích strojů. Kompletní přehled novin naleznete zde.

V současné době přicházíme na trh s nabídkou dalších zajímavých funkcí v aplikaci iGIS.NET. Jde o web portál pro uživatele systému GIS. Věříme, že uvedené novinky poslouží k většímu využívání informací obsažených v systému GIS.

MĚCHURA, Marek. Historie systému GIS ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací. 2009, číslo 11, s. 5. více...

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.