Přihlášení

Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie.

Geografické informační systémy jsou nezastupitelným prvkem v celkovém informačním spektru správců inženýrských sítí. Grafické znázornění slouží nejen jako kontrolní mechanismus, ale především jako přehledný nástroj pro zobrazení dat jiných informačních systémů v prostoru. Z toho vycházející prostorové analýzy jsou prakticky jedinou možností získání odpovídajících výsledků nejen pro provozní zaměstnance, ale také pro management společnosti.

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní Seminář zaměřený na problematiku rozvoje geografických informačních systémů v odvětví VaK a jejich integraci do podnikových informačních systémů, který se uskuteční 14. - 15. června 2012. Těšíme se na Vás v krásném prostředí Brdského výběžku. Seminář se uskuteční v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí (www.hotelvedvore.cz).

V průběhu roku 2011 byla rozšířena rodina uživatelů GIS z produkce naší společnosti. Jde o organizace Slavos s.r.o. a Ravos s.r.o. V obou vodárnách je využíváno především internetové řešení geografického informačního systému, které umožňuje všem zaměstnancům interaktivně využívat informace uložené v systému, zadávat libovolné dotazy a provádět analýzy potřebné pro provozování a údržbu vodovodní a kanalizační sítě.

Ve dnech 20. - 21. června 2011 se uskutečnil seminář zaměřený na problematiku rozvoje geografických informačních systémů v odvětví VaK a jejich postupnou integraci do podnikových informačních systémů.

Nové informace a poznatky přednesli nejen zástupci společnosti HSI com, ale také naši partneři, společnosti EPSON CR, Geotronics a Intergraph CS, kteří nás seznámili jak se zajímavými novinkami produktového portfolia, tak i problematikou efektivního sběru dat nebo naplněním směrnice EU INSPIRE, která se již dotýká i provozovatelů VaK.

Po skončení odborného programu prvního dne byl pro všechny účastníky připraven bohatý relaxační program, při kterém si mohli vyzkoušet své schopnosti na golfovém hřišti i s následujícím tradičním občerstvením.

Dle vyjádření účastníků se seminář v krásném prostředí Brdského výběžku v Golf Resortu Hořehledy u Spáleného Poříčí a v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí vydařil a nám přinesl velké množství námětů pro téma dalšího semináře rozvoje geografických informačních systémů.

Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní seminář zaměřený na problematiku rozvoje geografických informačních systémů v odvětví VaK a jejich postupnou integraci do podnikových informačních systémů, který se uskuteční 20. - 21. června 2011. Jako tradičně budete v rámci semináře seznámeni se zajímavými novinkami produktového portfolia některého z našich partnerů. Čas budeme věnovat i efektivnímu sběru dat pro GIS. Tématem druhého dne semináře bude problematika naplnění směrnice EU INSPIRE, která se již začíná dotýkat provozovatelů VaK.

Na konci loňského roku jsme u našeho zákazníka Středočeské vodárny a.s. spustili, společně s firmou Popron Systems, projekt integrace geografického informačního systému a technického informačního systému Helios Green (TIS). GIS HSI com se stal jak důležitým zdrojem dat pro TIS, tak i lokalizačním nástrojem pro vizualizaci objektů vedených v TIS.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.