Přihlášení

Společnost HSI com s. r. o. a Intergraph CS s.r.o. si Vás dovolují pozvat na dvoudenní Školení uživatelů GIS 2014 zaměřené na novinky a trendy geografického informačního systému HSI com a jejich využití. Těšíme se na Vás v krásném prostředí šumavského podhůří. Školení se uskuteční 9. – 10. října 2014 na Statku česká lípa Myslovice (www.statek-ceskalipa.cz).

S rozmachem využívání systému GIS jako jednoho z hlavních informačních systémů jsme pro Vás připravili nabídku nových aplikací, které jsou určeny pro širokou paletu činností od jednoduchého nahlížení až po specializované agendy.

iGISDroid - prohlížečka dat pro Android
iGIS Web - prohlížečka dat přes webové rozhraní
iStanoviska - kompletní řešení problematiky vyjadřování
RUIAN2iGIS - modul umožňující on-line vyhledávání a lokalizaci pomocí dat RÚIAN
Poskytování dat pomocí WMS - poskytování informací o průbězích vodovodních a kanalizačních sítích třetím stranám

Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice na výstavu Vodovody a kanalizace 2013, která se koná ve dnech 21.5 až 23.5.2013. Již tradičně se naše společnost zúčastňuje tohoto setkání vodohospodářů z celé republiky. Pro nás je to příležitost setkat se s našimi stálými zákazníky a současně možnost ukázat celou škálu našich aplikací určených pro podporu provozovatelů vodovodních a kanalizačních sítí dalším případným uživatelům.

Proto zveme všechny zájemce o vodohospodářskou problematiku do naší expozice v hale č.4, stánek č.6. Formulář pro sjednání schůzky na výstavě VODOVODY - KANALIZACE 2013 zde.


První ročník soutěže Projektový manažer roku 2012 má své vítěze. V kategorii Projekt roku 2012 vyhrála společnost Intergraph CS s.r.o. za vývoj a implementaci uceleného GIS řešení ve společnosti E.ON Česká republika. Projekt zahrnoval jak vývoj a implementaci vlastního GIS řešení, tak integračních rozhraní na okolní podnikové systémy.

Hodnotící tým a porota ocenila vítězný projekt zejména za komplexnost, technickou náročnost a dobrou realizaci s prokazatelným užitkem. Společnost HSI com s. r. o. se vývoji GIS řešení E.ON Česká republika podílela jako jeden ze subdodavatelů.

Aplikace Vyjadřování navazuje na existující aplikace Projekt GIS, EPU.NET, iGIS.NET a především iGIS Web. Vyjadřování je nástroj, který výrazně zjednodušuje proces vyjadřování. Program si klade za cíl zefektivnit proces tvorby vyjádření, snížit časovou náročnost na vypracování jednotlivých vyjádření a současně zjednodušit evidenci a vyhledávání již zpracovaných vyjádření – toto vše přináší pro pracovníky oddělení, které je pověřeno vypracováním závazných stanovisek za celou organizaci.

Na straně druhé je cílem aplikace zpřehlednit pro žadatele celý proces podání žádosti a předání požadovaných podkladů. Žádost podává žadatel prostřednictvím webové aplikace, která na základě zadaných a vložených informací, odpovídajících dané žádosti, připraví pro vydavatele stanoviska všechny podklady pro jednoduché a rychlé zpracování a následně vygeneruje pro žadatele vyjádření k existenci sítě. Vygenerované dokumenty jsou v souladu s legislativou ČR a obsahují veškeré informace vyžadované stavebními úřady při stavebním a územním řízení dle Stavebního zákona.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.